Životopis sv. Franje (Vita secunda)

 

PROSLOV

 

 

I. DIO

 

NJEGOVO OBRAĆENJE

1. poglavlje: Kako je najprije dobio ime Ivan, a kasnije Franjo; što je majka prorekla o njemu i kako je o samoj sebi pretkazala buduće stvari i o strpljivosti u okovima

2. poglavlje: Zaodijeva siromašna viteza, viđenje vlastitoga poziva što ga je vidio u svijetu

3. poglavlje: Kako ga je mnoštvo mladića učinilo svojum vođom da bi ih vodio, i o njegovoj promjeni

4. poglavlje: Kako je obučen u siromašnu odjeću pred crkvom svetoga Petra blagovao; o daru što ga je ondje prinio

5. poglavlje: Kako mu je đavao, dok je molio, pokazao ženu; odgovor što mu ga je dao Bog; kako se odnosio prema gubavcima

6. poglavlje: Progovara mu lik Propetoga. Franjo mu iskazuje poklonstvo

7. poglavlje: Tjelesni otac i brat ga progone

8. poglavlje: Kako je svladao sramežljivost. Proročanstvo o siromašnim djevicama

9. poglavlje: Od vrata do vrata prosi hranu

10. poglavlje: Izvlaštenje brata Bernarda

11. poglavlje: Prispodoba koju je iznio pred gospodinom papom

SVETA MARIJA U PORCIJUNKULI

12.  poglavlje: Svečeva ljubav prema ovome mjestu, boravak braće ondje, ljubav blažene Djevice prema Franji

13.  poglavlje: Jedno viđenje

NAČIN ŽIVOTA SVETOGA FRANJE I BRAĆE

14.  poglavlje: Strogost stege

15.  poglavlje: Razboritost svetog Franje

16.  poglavlje: Predviđanje budućih događaja i kako je Red povjerio Rimskoj Crkvi, jedno viđenje

17.  poglavlje: Kako je zatražio gospodina Ostijskoga da mu zamjenjuje papu

 

II. DIO

 

 

Uvod

 

DUH PRORICANJA SVETOGA FRANJE

1.     poglavlje

2.     poglavlje: Za nekoga, tko je smatran svetim, spoznao je da je neiskren

3.     poglavlje: Slično o nekom drugom, protivnik osebenjaštva

4.     poglavlje: Kako je prorekao poraz kršćana kod Damiette

5.     poglavlje: O bratu, čije su mu tajne srca bile poznate

6.     poglavlje: O bratu povrh kojega je vidio đavla; protiv rušitelja jedinstva

7.     poglavlje: Kako je stanovnike Greccia oslobodio od vukova i tuče

8.     poglavlje: Kako je propovijedao Peruđincima i prorekao im skorašnji ustanak

9.     poglavlje: Jednoj je ženi prorekao da će joj se opaki muž popraviti

10.  poglavlje: Kako je u duhu prepoznao brata koji je sablaznio drugoga brata za nj je prorekao da će napustiti Red

11.  poglavlje: Kako je spoznao da jedan mladić nije u Red doveden Duhom Božjim

12.  poglavlje: Kako je izliječio jednoga klerika i prorekao da će zbog svojih grijeha i više toga pretrpjeti

13.  poglavlje: Kako je jedan brat bio kušan

14.  poglavlje: Kako je svoga liječnika pozvao na objed, kad braća nisu ništa imala, i koliko je toga Gospodin odmah dao; kako se Gospodin brinuo za svoje;

15.  poglavlje: Kako je brata Ricerija oslobodio od napasti

16.  poglavlje: Kako je, izišavši iz ćelije, blagoslovio dvojicu braće

17.  poglavlje: Kako je izmolio da je iz kamena potekla voda i kako je napojio žedna seljaka

18.  poglavlje: Kako je hranio ptičice od kojih je jedna zbog pohlepnosti uginula

19.  poglavlje: Kako je sve ispunjeno što je prorekao o bratu Bernardu

20.  poglavlje: Jedan mnogo iskušavani brat htjede imati nešto što je svetac napisao

21.  poglavlje: Kako je istom bratu ispunio želju i dao mu tuniku

22.  poglavlje: Kako se noću među poljskim biljem na njegovu zapovijed našao petrusin

23.  poglavlje: Prorekao je da će nakon njegove smrti nastati glad

24.  poglavlje: Svečeva bistrina i naše neznanje

SIROMAŠTVO

25.  poglavlje: Pohvala siromaštva

SIROMAŠTVO KUĆA

26.  poglavlje

27.  poglavlje: Kuća koju je počeo rušiti u Porcijunkuli

28.  poglavlje: Kako je iz kuće u Bologni izbacio bolesnike

29.  poglavlje: Kako nije htio ući u ćeliju koja je za nj načinjena

SIROMAŠTVO NAMJEŠTAJA

30.  poglavlje

31.  poglavlje: Slučaj, kad je za Uskrs u Grecciu bio pripravljen stol i kako se po primjeru Kristovu prikazao kao stranac

32.  poglavlje: Protiv pohlepe za knjigama

SIROMAŠTVO LEŽAJA

33.  poglavlje: Primjer gospodina Ostijskoga i pohvala njemu

34.  poglavlje: Što se neke noći desilo Franji zbog jastuka od perja

PROTIVNIK NOVCA

35.  poglavlje: Strogo je ukorio brata koji je novac dotaknuo rukama

36.  poglavlje: Kažnjen je brat koji je jednoć skupljao novac

37.  poglavlje: Ukorio je brata koji je pod izlikom potrebe htio sačuvati novac

38.  poglavlje: Novac se pretvorio u zmiju 

SIROMAŠTVO U ODIJEVANJU

39.  poglavlje: Kako je svetac riječju i primjerom prekorio one koji oblače mekušna i skupa odijela

40.  poglavlje: Franjo najavljuje da će one, koji odstupaju od siromaštva, popraviti nevolja

PROŠNJA MILOSTINJE

41.  poglavlje: Preporuka milostinje

42.  poglavlje: Svečev primjer s obzirom na prošnju milostinje

43.  poglavlje: Primjer što ga je pružio u dvoru gospodina Ostijskoga i njegov odgovor biskupu

44.  poglavlje: Primjerom i riječju opominje kako treba prositi milostinju

45.  poglavlje: Kori brata koji nije htio prositi

46.  poglavlje: Kako je izišao u susret bratu, koji je nosio milostinju, i poljubio mu rame

47.  poglavlje: Kako je nagovorio vitezove da prose milostinju

48.  poglavlje: Kako se batak kopuna pretvorio u ribu u Aleksandriji

ONI KOJI OSTAVLJAJU SVIJET

49.  poglavlje: Kako je svetac jednoga ukorio koji je svoju imovinu ostavio rođacima, a nije razdijelio siromasima

VIĐENJE KOJE SE ODNOSI NA SIROMAŠTVO

50.  poglavlje

SAMILOST SVETOG FRANJE PREMA SIROMASIMA

51.  poglavlje: Samilost prema siromasima i kako je zaviđao siromasima

52.  poglavlje: Kako je ukorio brata koji je ogovarao nekog siromaha

53.  poglavlje: U Celanu daje starici ogrtač

54.  poglavlje: Drugom siromahu je dao plašt

55.  poglavlje: Nešto slično je učinio drugom siromahu

56.  poglavlje: Kako je nekom dao plašt da ne bi mrzio svoga gospodara

57.  poglavlje: Kako je nekom siromahu dao komad svoje tunike

58.  poglavlje: Kako je siromašnoj majci dvojice braće dao prvu knjigu Novoga zavjeta što ju je Red imao

59.  poglavlje: Kako je siromašnoj ženi bolesnih očiju darovao plašt

60.  poglavlje: Kako su mu se na putovanju ukazale tri žene kojih je nakon ponovna pozdrava nestalo

MOLITVENA REVNOST SVETOGA FRANJE

61.  poglavlje: Vrijeme, mjesto i njegov molitveni žar

62.  poglavlje: Kako treba pobožno moliti časoslov

63.  poglavlje: Kako je za vrijeme molitve tjerao kojekakve utvare srca

64.  poglavlje: Zanos srca

65.  poglavlje: Kakav bijaše nakon molitve

66.  poglavlje: Kako je biskup, kad ga je zatekao kako moli, lišen govora

67.  poglavlje: Kako je neki opat osjetio snagu njegove molitve

SVEČEVO RAZUMIJEVANJE SVETIH KNJIGA I SNAGA NJEGOVIH RIJEČI

68.  poglavlje: Kakvo je imao znanje i kakvo pamćenje

69.  poglavlje: Jedno proročanstvo što ga je na molbu nekog brata dominikanca protumačio

70.  poglavlje: Kako je nekom kardinalu objasnio pitanja

71.  poglavlje: Kako je jednom bratu odgovorio da ima znanje kad su ga poticali da se dade na učenje

72.  poglavlje: Kako je brat Pacifik u svečevim ustima vidio svijetle mačeve

73.  poglavlje: Djelotvornost njegovih govora i svjedočanstvo nekog liječnika o tome

74.  poglavlje: Kako je snagom riječi po bratu Silvestru iz Arezza progonio đavle

75.  poglavlje: Obraćenje istoga brata Silvestra i jedno njegovo viđenje

76.  poglavlje: Jedan brat oslobođen od nasrtaja demona

77.  poglavlje: Opaka krmača požderala janje

PROTIVNIK POVJERLJIVOSTI PREMA ŽENAMA

78.  poglavlje: Kako treba izbjegavati povjerljivost prema ženama i kako je s njima razgovarao

79.  poglavlje: Prispodoba protiv pogleda na ženske osobe

80.  poglavlje: Svečev primjer protiv prevelike povjerljivosti

NAPASTI ŠTO IH JE SVETAC PODNOSIO

81.  poglavlje: Svečeve napasti i kako je jednu nadvladao

82.  poglavlje: Kako ga je pozvao đavao i poticao na bludnost i kako je svetac nadvladao napast

83.  poglavlje: Kako je jednog brata oslobodio od napasti, korist od napasti

KAKO SU GA MUČILI ĐAVLI

84.  poglavlje: Kako su ga mučili đavli i kako treba izbjegavati gospodske dvore

85.  poglavlje: Primjer za spomenuto

86.  poglavlje: Napasti što ih je podnosio u nekom samotištu i o viđenju jednoga brata

87.  poglavlje: Brat koji je oslobođen od napasti

ISTINITA RADOST DUHA

88.  poglavlje: O duhovnoj radosti, pohvala njoj i o štetnosti mrzovolje

89.  poglavlje: Anđeoska citara koju je čuo

90.  poglavlje: Kako je svetac radostan duhom pjevao francuski

91.  poglavlje: Kako je prekorio turobnoga brata i poučio ga kako se ima držati

92.  poglavlje: Kako treba postupati s tijelom da ne mrmlja

93.  poglavlje: Protiv isprazne slave i licemjerstva

94.  poglavlje: Jedna njegova izjava protiv licemjerja

95.  poglavlje: Priznanje protiv isprazne slave

96.  poglavlje: Franjin prijekor onima koji su ga hvalili

97.  poglavlje: Daljnji prijekor onima koji su ga hvalili

SAKRIVANJE RANA

98.     poglavlje: Što je odgovarao o ranama, kad bi ga za njih pitali i kako ih je pomnjivo sakrivao

99.     poglavlje: Kako je jedan, posluživši se varkom, vidio rane

100.   poglavlje: Kako je netko vidio ranu na prsima

101.   poglavlje: Prikrivanje kreposti

102.   poglavlje: Poniznost svetoga Franje u držanju, osjećanju i ponašanju, i protiv samovolje

103.   poglavlje: Njegova poniznost u odnosu prema biskupu grada Terni i prema nekom seljaku

104.   poglavlje: Kako se na kapitulu odrekao poglavarske službe i o jednoj molitvi

105.   poglavlje: Kako je predao drugove

106.   poglavlje: Njegovo suprotstavljanje onima koji su voljeli poglavarsku službu

107.   poglavlje: Htio je da braća budu podložna kleru - a zašto

108.   poglavlje: Štovanje što ga je iskazivao biskupu Imole

109.   poglavlje: O njegovoj poniznosti prema svetom Dominiku i obratno, te o njihovoj međusobnoj ljubavi

110.   poglavlje: Kako su se jedan drugome povjerili

POSLUŠNOST

111.   poglavlje: Poradi istinske poslušnosti uvijek je imao gvardijana

112.   poglavlje: Kako je prikazao pravu poslušnost i o tri vrste poslušnosti

113.   poglavlje: Ne smije se na laku ruku zapovijedati pod poslušnost

114.   poglavlje: O bratu kojem je kapucu bacio u vatru, jer je došao bez dopuštenja, iako ga je vukla pobožnost

O ONIMA KOJI DAJU DOBAR ILI LOŠ PRIMJER

115.   poglavlje: Primjer jednoga dobrog brata, način života stare braće

116.   poglavlje: Kako je svetac prokleo neke koji su davali zao primjer i kako je to teško podnosio

117.   poglavlje: Objava koju mu je Bog saopćio o stanju Reda i kako Reda neće nikada nestati

PROTIVNIK BESPOSLICE I BESPOSLIČARA

118.   poglavlje: Objavljeno mu je kad ima značaj sluge Božjega a kada nema

119.   poglavlje: Pokora za isprazne riječi u Porcijunkuli

120.   poglavlje: Kako je on sam radio i kako su mu bili mrski besposličari

121.   poglavlje: Pritužbe svecu protiv besposličara i izjelica

SLUŽBENICI RIJEČI BOŽJE

122.   poglavlje: Kakav mora biti propovjednik

123.   poglavlje: Protiv onih koji teže za ispraznom hvalom i tumačenje proročanstva

PROMATRANJE STVORITELJA U STVOROVIMA

124.   poglavlje: Svečeva ljubav prema osjetilnim i prema neosjetilnim stvorovima

125.   poglavlje: Kako su mu sami stvorovi uzvraćali ljubav i o vatri koja ga nije ozlijedila

126.   poglavlje: Kako mu je ptičica sjela na ruku

127.   poglavlje: Sokol

128.   poglavlje: Pčele

129.   poglavlje: Fazan

130.   poglavlje: Cvrčak

LJUBAV

131.   poglavlje: Njegova ljubav i kako je poradi spasenja duša sam davao primjer savršenstva

132.   poglavlje: Briga za podložnike

133.   poglavlje: Suosjećanje s bolesnicima

134.   poglavlje: Kako je suosjećao s duhovno bolesnima i o onima koji tome čine protivno

135.   poglavlje: Braća Španjolci

136.   poglavlje: Protiv onih koji rđavo žive u samotištima i kako je htio da sve bude zajedničko

137.   poglavlje: Dvojica braće Francuza kojima je dao tuniku

OGOVARANJE

138.   poglavlje: Kako je htio da se kažnjavaju ogovarači

OPIS GENERALNOGA MINISTRA I OSTALIH MINISTARA

139.   poglavlje: Kakav treba da bude prema subraći

140.   poglavlje: Provincijalni ministri

141.   poglavlje: Što je svetac odgovorio kad je bio upitan o ministrima

SVETA JEDNOSTAVNOST

142.   poglavlje: U čemu je prava jednostavnost

143.   poglavlje: Brat Ivan Jednostavni

144.   poglavlje: Kako je među sinovima gojio jedinstvo, o kojem je govorio u prispodobi

145.   poglavlje: Kako se svetac šišao

146.   poglavlje: Kako je htio da se obrazovani klerici, koji dolaze u Red, izvlaste

147.   poglavlje: Kako je htio da se ovi privikavaju i kako se ukazao subratu s kojim je propovijedao

POSEBNE SVEČEVE POBOŽNOSTI

148.   poglavlje: Kako je bio ganut kad bi slušao o ljubavi Božjoj

149.   poglavlje: Njegova pobožnost prema anđelima i što je činio iz ljubavi prema svetom Mihaelu

150.   poglavlje: Njegova pobožnost prema našoj Gospi kojoj je na osobit način povjerio Red

151.   poglavlje: Božićna pobožnost, i kako je htio da se svima pritekne u pomoć

152.   poglavlje: Pobožnost prema Tijelu Gospodinovu

153.   poglavlje: Pobožnost prema svetačkim moćima

154.   poglavlje: Pobožnost prema križu i o nekoj sakrivenoj svetinji

O SIROMAŠNIM GOSPOĐAMA

155.   poglavlje: Kakav ima biti saobraćaj između njih i braće

156.   poglavlje: Kako je ukorio neke koji su se rado navraćali u samostane

157.   poglavlje: Kako je većma propovijedao primjerom negoli riječju

KAKO JE BRAĆI PREPORUČIVAO PRAVILO

158.   poglavlje: Blaženi Franjo preporučuje Pravilo, jedan brat ga nosi uza se

159.   poglavlje: Jedno viđenje koje preporučuje Pravilo

BOLESTI SVETOGA FRANJE

160.   poglavlje: Kako je razgovarao s nekim bratom o brizi za tijelo

161.   poglavlje: Što mu je Gospodin obećao u ime njegovih bolesti

PREMINUĆE SVETOG OCA

162.   poglavlje: Kako je bodrio braću i na kraju ih blagoslovio

163.   poglavlje: Njegova smrt i što je učinio prije smrti. Kako je neki brat vidio dušu svetog oca u času preminuća

164.   poglavlje: Viđenje što ga je imao brat Augustin na samrti

165.   poglavlje: Kako se sveti otac nakon preminuća ukazao jednom bratu

166.   poglavlje: Viđenje asiškoga biskupa o preminuću svetoga oca

Kanonizacija i prijenos svetoga Franje

 

 

MOLITVA ŠTO JE SVECU UPRAVIŠE SUBRAĆA

167.   poglavlje  

 

 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas389
Ovaj mjesecOvaj mjesec50818
UkupnoUkupno7736586

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 54