Gospin plač

Gospin plač ili 'Muka Gospodina našega Isukrsta i plač Blažene Djevice Marije matere njegove' u pjesmu je 1753. složio fra Petar Knežević, rodom iz Kapitula kraj Knina, svećenik franjevac, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, a Fratar Milovanov – fra Stanko Petrov, svećenik franjevac iste Provincije, preuredio 1951. godine 'Gospin plač' za pučko pjevanje.

Pjevanje ima tri dijela: Uvodno ponukovanje, Muka Gospodina našega Isusa Krista i plač blažene Djevice Marije i Posljednje ponukovanje. U uvodu poziva vjernike da s Gospom oplakuju Kristovu muku i smrt. U drugom – glavnom dijelu opjevana je Kristova muka i Gospine boli od Getsemanskoga vrta do Kristova pogreba na Kalvariji. U zaključnom dijelu pjesnik poziva vjernike da se pokaju za grijehe 'uskrsnuće čekajući'.

Gospin plač, kako vjernici nazivaju Kneževićevu pjesmaricu, bio je složen od 1430 stihova, u osmeračkim kvartinama s rimovanim distisima. Fra Stanko Petrov izostavio je oko 200 stihova, preradio oko 470 stihova i cijeli tekst iz ikavice pretočio u ijekavski izgovor. Kneževićev Plač postao je jedan od načitanijih – najpjevanijih knjiga na hrvatskom jeziku.

 
 • Uvodno ponukovanje
 • Što ste stali, o misnici,
 • Što činite, redovnici?
 • Što se zgodi, jur vidite,
 • Zašto, dakle, ne cvilite?
 • Sad je vrijeme od žalosti,
 • Tuge, plača, čemernosti,
 • Jer Bog, koji sav svi'et stvori,
 • Uhvaćen je da s' umori!
 • Nije vri'eme od pjevanja,
 • Već od tužna uzdisanja,
 • Jer krivine hude naše,
 • Da s' uhvati, uzrok daše.
 • Mi smo, mi smo uzrok svemu,
 • Sama ljubav jest u njemu;
 • Radi nje je smrt podnio,
 • Da bi sve nas otkupio!
 • Puk vaš, dakle, sav skupite
 • I na plač ga probudite,
 • Nek svak znade, da prav gine,
 • Rad' ljubavi, Kralj istine.
 • Stare, mlade i malahne,
 • I da nitko ne ostane;
 • Jer je za sve mučen bio,
 • Sve je krvlju otkupio.
 • Vas pozivlje tužna Mati,
 • Da dođete s njom plakati,
 • Jer će lakše i njoj biti,
 • Ako vidi nas cviliti.
 • Hajd'mo, dakle, da hodimo
 • S Majkom dragom i vidimo,
 • Kud joj Sina u nagosti
 • Vuku, muče bez milosti;
 • Pute Krvlju poštrapane
 • Preko grada na sve strane,
 • Te k njoj plačuć potecimo
 • I ovako svi recimo:
 • Pusti, Majko, nas plakati,
 • U suzama uzdisati,
 • Jer su uzrok naši gri'esi
 • Sveg toga, a ti ni'esi.
 • S gri'ehom smo se mi rodili,
 • Pak smo gri'ešit nastavili,
 • A ti gri'ešna nisi bila,
 • Nit si igda sagri'ešila.
 • Zato plakat pusti nama,
 • Da plivamo u suzama,
 • Ali jer smo mi mlohavi,
 • Ti nas, Majko, ne ostavi.
 • Za gri'ehe se svi kajemo;
 • I tebi se utječemo,
 • Jer budeš li s nama biti,
 • Gri'eh nas neće pridobiti.
 • Gorko plakat svi želimo,
 • I skupa te svi molimo,
 • Da s' ispuni naša želja
 • Plačuć muku Spasitelja!
 • Kad se s gri'eha svi bolite
 • I kad plakat jur želite,
 • Propetoga svi gledajte,
 • A nas pomno poslušajte!
 • Muka Gospodina našega Isusa Krista i plač blažene Djevice Marije
 • Skup pjevača:
 • Vri'eme došlo jur budući,
 • Da Sin Božji - hotijući -
 • Same naše rad ljubavi
 • Svoj vi'ek svrši svijet ostavi.
 • Htjede prije s učenicim,
 • Svojim vjernim nasljednicim,
 • U ljubavi večerati
 • I jaganjca blagovati.
 • Još za stolom On sjeđaše
 • I nauke njim davaše,
 • Kada Juda sam ustade,
 • Mislit  svima s tim zadade.
 • U grad odmah tad poteče
 • I glavarim ovo reče:
 • Juda:
 • Što rekoste meni dati?
 • Noćas ću ga vam predati!
 • Skup pjevača:
 • Jer je prije kod njih bio
 • I sve s njima utvrdio,
 • Samo ovu noć čekaše,
 • Jer zgodnijom nju smatraše.
 • A kad njega saslušaše,
 • Pogodbu mu tad predaše,
 • I sva ci'ena preopaka
 • Bi: trideset srebrenjaka!
 • Od njih četu još je htio,
 • Jer od puka strah ga bio:
 • Juda:
 • Noćas s njome poći ćemo
 • I našav ga svezat ćemo.
 • Skup pjevača:
 • Što god iska, sve mu daše,
 • Jer to željno dočekaše.
 • I noć mrka jur je bila,
 • Kad se četa uputila.
 • Jer se ići ne viđaše,
 • Mnogi fenjer svoj nosaše,
 • Drugi zublje imađahu
 • Ter goruće prednošahu.
 • Strašno bi'ehu oružani,
 • Mačim, štitim, buzdovani’,
 • Nožem, sabljam, sulicama,
 • Harbam, štapim, sjekirama;
 • Da na vojsku udariti
 • Il' grad koji razoriti
 • Iz temelja hotijahu,
 • Žešće sprave ne imahu!
 • On pred njima gredijaše,
 • Jer vrtao znadijaše;
 • On je tamo dohodio
 • Većkrat s Meštrom i  molio.
 • Znak im još je htio dati,
 • Po kom će ga prepoznati:
 • Juda:
 • Ja ću k njemu pristupiti,
 • Uz pozdrav ga poljubiti.
 • Skup pjevača:
 • Na molitvi Isus bješe,
 • Kada k vrtu već prispješe.
 • Juda tada sam poteče,
 • Poljubi ga pak mu reče:
 • Juda:
 • Evo sam se povratio,
 • Meštr’, iz grada, gdje sam bio,
 • Zato li'epo  pozdravljam te
 • I srčeno cjelivam te.
 • Skup pjevača:
 • Ovo kako reče Juda,
 • Navališe odasvuda,
 • S konopim ga utegoše
 • I nemilo povedoše.
 • Tada Gospa doma staše
 • Ter u srcu sve predaše,
 • Jer predobro znadijaše
 • Došlo vri'eme da bijaše:
 • Pa u smetnji sva budući
 • I često se obzirući.
 • Vid’ Ivana, učenika,
 • Isusova ljubljenika,
 • Kako njega tužno zgleda,
 • Sva se strese, na smrt bli'eda:
 • A kad vidje, da cviljaše,
 • Dosjeti se što bijaše.
 • Al' hoteći bolje znati,
 • Htjede njega upitati;
 • Poče, dakle, njeg' tješiti,
 • Ovako mu govoriti:
 • Riječi Gospine:
 •            
 • Nut se dragi moj, ustavi,
 • Ter mi zbiljne glase pravi,
 • Što s’ od Sinka moga zgodi,
 • Gdje je, što l’ se njem dogodi?
 • Ali, jer te plačna gledam,
 • Sva se tresem i sva predam,
 • Da će glas to tužan biti
 • I srce mi prostri'eliti!
 • Riječi Ivanove:
 • Kad već, Gospo, želiš znati,
 • Pravo ću ti sve kazati,
 • Što se zgodi Sinku tvomu,
 • A predragom Meštru momu.
 • Sinoć, netom večarsmo
 • I s njim janjca blagovasmo,
 • Da bi primjer nama dao,
 • Svim je noge on oprao.
 • Pak pođosmo put Siona,
 • Prešav potok od Cedrona,
 • A kad potok taj pri'eđosmo,
 • U vrtao uniđosmo.
 • S nama Juda ne bijaše,
 • Ali mjesto znadijaše.
 • Jer je u njem većkrat bio
 • Skupa s Meštrom ter’ molio.
 • Ostavivši druge stati,
 • Trojicu nas htje obrati:
 • Mene jadna, kog milova,
 • Sa mnom Petra i Jakova.
 • Do sred vrta s njim odosmo
 • Pak tu sva tri ostadosmo;
 • Malo dalje on poteče
 • Ter na golu zemlju kleče.
 • Na svoj obraz tu je pao,
 • Svom se Ocu molit stao,
 • Krvavo se tad znojeći,
 • Ove ri'eči govoreći:
 • - «Oče čudne veličnosti,
 • Pun ljubavi, pun milosti,
 • Ako može kako biti,
 • Ne daj m’ ovu čašu piti;
 • Ako l’ hoćeš pak inako,
 • Pripravan sam svakojako;
 • Sve što ti bi, Oče, htio,
 • Od srca bih ispunio!» -
 • Na molitvi dok on staše,
 • Nam se vrlo svim dri'emaše,
 • Od sna bjesmo oteščali
 • I domalo svi pospali.
 • Trikrat, brižljiv, nas pohodi,
 • Da se komu što ne zgodi;
 • Poče potom nas buditi
 • Ter ovako besjediti:
 • - «Što spavate? Ustanite,
 • S pomnjom bdijte i molite,
 • Da među nas ne udari
 • Napast i kog ne prevari!
 • Nuder, dragi, dignite se
 • I moleći čuvajte se,
 • Jer premda je duša spravna,
 • Nevoljna je put mlohavna.» -
 • Ovo netom on izreče,
 • Vrativši se opet kleče;
 • Tad od Oca primi svoga
 • Poklisara nebeskoga,
 • Koji smjerno pozdravi ga
 • I prejako pokri'epi ga,
 • Davši njemu razumjeti,
 • Da mu valja smrt trpjeti.
 • Još on tako tu klečeći
 • I još vruće sveđ moleći,
 • Eto Juda pred svim prvi,
 • Za njim vojska žedna krvi:
 • Svi bijahu razjareni,
 • Ko vukovi razdraženi;
 • Al’ se svaki njih pomete,
 • Kad im reče: - «Kog ištete?» -
 • K zemlji dole svi padoše
 • I bez svi'esti ostadoše;
 • Kad im potom oblast dade,
 • Na noge se svak ustade.
 • Juda tada k njem' poteče
 • Te: - «Zdrav, Meštre!» - njemu reče,
 • Pa himbeno njeg cjelova. -
 • A reče mu Meštar ova:
 • - «Prijatelju, što s’ došao?
 • I to li je tvoj posao?
 • Tako l’ ljubeć men’ izdaješ,
 • Zlotvorima sad predaješ?» -
 • Tad svak na njeg' nasrtaše,
 • Uhvate ga i svezaše.
 • A dok to se događaše,
 • Učenici pleća daše.
 • Od tuge bi pukla sti'ena
 • Gledajući izbijena
 • Tvoga Sinka rukam jakim
 • I oružjem svakojakim!
 • Da ti ga je ugledati
 • I kakav je pogledati,
 • Rekla bi mi: - «On to li je?
 • Ah, ne, Sin moj ovo nije!» -
 • Smućena bi ti ostala,
 • Možda mrtva k zemlji pala,
 • Videć' kako svi ga psuju,
 • Ruže, biju, pogrđuju.
 • S njim se tada podigoše
 • I k Ani ga povedoše
 • Nemilosno turajući
 • I bezdušno lupajući.
 • Hodi brzo, sa mnom idi,
 • Za života još ga vidi,
 • Jer svak od njeg hlepno žudi,
 • Da ga sudac na smrt sudi.
 • Učini mi sad na volju,
 • Umiljeno ja te molju,
 • Da ga živa zatečemo
 • I štogod mu bar rečemo.
 • Skup pjevača:
 • Kad ču Gospa tužne glase,
 • Od žalosti uzdrhta se
 • I ništa mu tad ne reče,
 • Već na zemlju suzna kleče.
 • Na nju pade teška tuga,
 • Da joj ravna nije druga,
 • I tako joj muku dade,
 • Da za sebe već ne znade.
 • I ne može uzgor stati,
 • Sad će k zemlji upadati;
 • Kad pritrča Mandaljena,
 • Ter je primi na koljena.
 • Zatim sestre priskočiše,
 • U plač ljuti udariše
 • U tom stanju nju videći,
 • Na njezinu bol misleći.
 • A kad Gospi svi'est se vrati,
 • Sestrama se tad obrati
 • Ter započe suze liti
 • I ovako govoriti:
 • Riječi Gospine:
 • Ah, moj Bože, bolna ti sam,
 • Sestre mile, tužna ti sam!
 • Ove glase  čuvši sada,
 • Kako mili Sin moj strada!
 • Kakva tuga mene bije,
 • Razumi'et vam teško nije,
 • Radi Sinka dragog moga,
 • Uhvaćena bez razloga.
 • Ah! moj Sinko pregizdavi,
 • Srećo moja i ljubavi,
 • Kud ću, kamo sad bez tebe?
 • Od boli sam izvan sebe!
 • Ajme, li'epa dušo moja,
 • Meni nema već pokoja;
 • Komu ću se sad uteći,
 • Komu žalost svoju reći?
 • Gdje su sada učenici,
 • Vjerni tvoji sljedbenici,
 • Koji s tobom svud iđahu,
 • Za te mri'eti govorahu?
 • Od straha su pobjegnuli,
 • Od tebe se odmetnuli,
 • Niti za te, tko već haje,
 • Nit za tobom tko pristaje.
 • Ajme! Juda, izdajniče,
 • Meštra svoga odmetniče,
 • Što ti skrivi moj Sin mili,
 • Ter me tako ti ucvili?
 • Harnost tvoja gdje je, jao?!
 • Sinoć ti je noge prao,
 • Za stolom si s njime bio,
 • Zalogaj si njegov jio:
 • A pak tako njeg izdade,
 • Dušmanima sad predade?!
 • Koji drugo ne iskahu,
 • Jer ga smaknut svi željahu.
 • Tko te njemu preporuči?
 • Neg ja, koju s njim razluči?
 • Tako li mi život skrati
 • I za dobro zlo povrati?!
 • Tako l’ kažeš harnost svoju,
 • Tako l’ plaćaš ljubav moju?
 • Sretniji bi stoput bio,
 • Da se nisi ni rodio!
 • Tako l’ više ci'enio si
 • Novac, koji dobio si,
 • Nego l’ život Sina moga,
 • Nad svim ljud'ma prekrotkoga?!
 • Jao! Juda Iškarjote,
 • Što učini, nas sirote?
 • Pače, tužan, tebi jao,
 • Jer si Boga svog izdao!
 • Mandaljeno, ustani se,
 • Sinku sa mnom uputi se;
 • Znaš, da ti je dobro htio
 • I da ti je Meštar bio.
 • I vas molim, sestre moje,
 • Jer po meni vam je svoje,
 • Sada gradu potecimo,
 • I sve što je, izvidimo.
 • Ti, Ivane, nas čuvati
 • Hoćeš i put kazivati,
 • Kuda Sinka mog vodiše,
 • Kud' li s njime prohodiše.
 • Skup pjevača:
 • Tužna Mati tad s’ uputi,
 • Putem plačuć plač preljuti;
 • I na smrt bi probli'edila,
 • Kad bi Krvi kap vidjela.
 • Jerbo dobro znadijaše,
 • Da to Sinka Krv bijaše;
 • S njom i sestre hodijahu
 • I žaleći naricahu.
 • Hodeć, bolna, posrtaše,
 • Jer u tuzi sva bijaše,
 • Al' je sestre podizahu
 • Na rukama uzdržahu.
 • Još su noćne tmine bile,
 • Kad su k dvoru pristupile,
 • Ane dvor se nazivaše,
 • On Kaifi tast bijaše.
 • Kad Isusa uhvatiše,
 • K Ani njega dopremiše,
 • Jer poglavar on je bio
 • I njih na put otpravio.
 • Isus, pitan, progovori
 • I kratko mu odgovori;
 • Malkus pljuskom tad zamlati,
 • Zlo za dobro njemu vrati.
 • Ah! Kakvu mu pljusku dade!
 • Modar obraz vas ostade,
 • Jer mu ruka do ramena
 • Bješe gvožđem oklopljena.
 • Taj udarac prenemili
 • Tužnu Majku gork’ ucvili;
 • Ljuto ciknu to videći,
 • Pak zažali govoreći:
 • Riječi Gospine:
 • Ajme li'epo lice moga
 • Sinka dragog i miloga,
 • Ter kakva je to desnica,
 • Kakva li je zaušnica!
 • Ah! Malkuse, neharniče!
 • Ah! Nevoljni nesretniče!
 • Ter kakvo je to lupanje,
 • Kakvo li je udaranje?!
 • Ah! Moj Sinko, moj pokoju,
 • Sam ti vidiš žalost moju,
 • Nit ću prestat tugujući
 • Lice tako gledajući!
 • Skup pjevača:
 • Jošter Gospa naricaše,
 • Kad s’ odatle posukaše,
 • A ruke su bile jako
 • Svezane mu naopako.
 • Otud Kajfi vode njega
 • I pred njime optuže ga,
 • Jer je Kajfa glavar bio,
 • Krivce sluš'o i sudio.
 • Svjetina:
 • Ovaj zakon novi daje,
 • Slušaj, suče, istina je!
 • Hram ću, veli, razoriti,
 • Pak u tri dni sagraditi.
 • Puk je čudno prevario
 • I zla dosta počinio;
 • Još se hvali, da j’ od Boga
 • I Sin da je Svemogoga!
 • Skup pjevača:
 • Tada Kajfa usta gore
 • A oči mu mržnjom gore:
 • Kajfa:
 • Kaži ovdje po istini:
 • Ti si Božji Sin Jedini?
 • Skup pjevača:
 • Kad ču Boga spominjati,
 • Isus htjede čast mu dati,
 • Usta sveta tad otvori
 • I ovako progovori:
 • Riječi Isusove:
 • Kad odgovor, suče, želiš:
 • Božji Sin sam! - pravo veliš.
 • Ovako ti odgovaram,
 • I znaj dobro da ne varam.
 • Jednog dana svako pleme
 • Kano Suca vidjet će me,
 • Kada dođem na oblaku
 • Pravo sudit krivnju svaku.
 • Skup pjevača:
 • Tada Kajfa na te ri'eči
 • Srdito se ispopri'eči:
 • Kajfa:
 • Svjedočanstvo drugo što će,
 • Ne čuste li strašne zloće?
 • Ded' k Pilatu potecite,
 • Kažite mu i recite:
 • Umri'et mora po Zakonu
 • Za bezbožnu hulu onu!
 • Skup pjevača:
 • Tad ga pljuskom izlupaše,
 • Lice sveto popljuvaše,
 • Pa ga bi'esno spopadoše
 • I k Pilatu povedoše.
 • K Namjesniku kad su stigli,
 • Zaglušnu su buku digli:
 • Svjetina:
 • O pravedni gospodine,
 • Sudi krivca, nek pogine!!
 • Skup pjevača:
 • Tada Pilat pitat stane,
 • Iz koje je Isus strane,
 • Da se ne bi prevario
 • I tuđinca osudio;
 • On bo jošte ne znađaše,
 • Da mu Irud kralj bijaše,
 • A kad sad je čuo za to,
 • Odgovori on im na to:
 • Pilat:
 • Kad je tako, čujte, ljudi,
 • Irud neka njemu sudi!
 • K njemu, dakle, vodite ga,
 • Bude l’ krivac, sudit će ga!
 • Skup pjevača:
 • K rudu ga povedoše,
 • A kad preda nj izvedoše,
 • Irud mu se obveseli
 • Jer g’ odavna vidjet želi;
 • On je za njeg čuo bio,
 • Da je čuda počinio,
 • Pa i sad bi moglo biti
 • Da će koje učiniti.
 • Zato svoje ri'eči strati,
 • Al Isus mu ri'eč ne vrati.
 • I zato se na nj rasrdi
 • I s vojskom ga svom pogrdi,
 • Čini bi'elim da s’ ogrne
 • Pak Pilatu da se vrne,
 • A bi'elim se pokrivahu
 • Bez pameti ki bijahu...
 • Tad i Majka posrćući
 • Za njim pođe sve plačući,
 • Gorka bol joj srce peče,
 • Pa mu ove ri'eči reče:
 • Riječi Gospine:
 • A vidiš li, Sinko mili,
 • Kako tvoja Majka cvili?
 • Obazri se i vidi me,
 • I pogledom utješi me!
 • Ah, to li je tva odjeća?!
 • Može l’ nać se zloća veća:
 • Tebe, Mudrost nestvorenu,
 • U haljinu dat mamenu!
 • Ajme, Pravdo, već te nije,
 • Kad Irudov sud taki je!
 • On se mamen može zvati,
 • Nit' se veći može dati!
 • Skup pjevača:
 • Dokle Gospa naricaše
 • I svom Sinku govoraše,
 • Sva dovrvje po gotovu
 • Vojska k dvoru Pilatovu.
 • U dvor kad se svi smjestiše,
 • Vrata dvoru zatvoriše,
 • Unić Majci ne dadoše,
 • Nemilo je otiskoše.
 • Oko njega tu stajahu,
 • Poprijeko na nj gledahu.
 • Oštro zubma škripajući,
 • Namjesnika čekajući.
 • Sađe Pilat potom toga,
 • I videći svezanoga,
 • Nije čekat htio duže,
 • Zapita ih, što ga tuže.
 • Svjetina:
 • Gospodine, da zločinac
 • Posve nije i još hinac,
 • Ovdje ne bi svezan bio,
 • Nit' bi ga se tko dodio!
 • A sad ovo svi velimo
 • I čisto ti govorimo,
 • Da ga smakneš i umoriš,
 • A drugo nam ne govoriš.
 • On bo veli, da j' od Boga
 • I Sin da je Svemogoga;
 • On zakone stavlja nove
 • Ter se našim kraljem zove!
 • Je li pravo, da se ovaki
 • Čovjek pusti preopaki?
 • Što otežeš? Dobro pazi,
 • U zlo koje ne ugazi!
 • Pilat:
 • Dobro, dakle! Kad velite,
 • Da je krivac, i želite,
 • Da pogine, vodite ga
 • I po Pismu sudite ga!
 • Svjetina:
 • To se nama ne pristoji,
 • Već u samu tebi stoji!
 • Skup pjevača:
 • Kad im Pilat ri'eči shvati,
 • K Isusu se on obrati:
 • Pilat:
 • Eto tebe  Kraljem tvore:
 • Je l' istina, što govore?
 • Skup pjevača:
 • Buduć' dotle muče' stao
 • Isus ni ri'eč ne rekao,
 • U mučanju sad prestade,
 • Odgovor mu ovaj dade:
 • Riječi Isusove:
 • Il' s' od sebe to poznao,
 • Ili ti je tko kazao?
 • Kralj jesam li, pitaš ti me:
 • - Jesam!  - to je moje ime.
 • Al' kralj nisam ovog svi'eta,
 • Jer da jesam, mnogo četa
 • Mene ovdje branile bi,
 • I ja vezan bio ne bih.
 • Ali sam se rodit htio,
 • Čovjekom se učinio,
 • Da izbavim svijet iz tmina,
 • Kažem, gdje je spas, istina.
 • U istini tko god hodi,
 • Mene, sluša i nahodi...
 • Ovako je, kako velim,
 • Jer spasenje svima želim.
 • Skup pjevača:
 • Kad ču Pilat, što govori,
 • On svjetini progovori!
 • Pilat:
 • Počekajte, ne bučite,
 • Nego pomno promislite!
 • Vi velite, da g' umorim,
 • A da drugo ne govorim;
 • A ja vama velim opet,
 • Zar ću Kralja vašeg propet?
 • Skup pjevača:
 • Namjesnika kad su čuli,
 • Do neba su glas dignuli:
 • Svjetina:
 • Drugog kralja mi nemamo,
 • Cesaru se svi klanjamo!
 • De nemojder već kasniti
 • Ni toliko smeten biti,
 • Hoće pravda mjesto svoje,
 • Osudi ga, jer pravo je.
 • Skup pjevača:
 • Pilat poče tad' misliti,
 • Kako će ga izbaviti.
 • Pilat:
 • Brzo, momci, uzmi te ga
 • Tere bičem izbijte ga!
 • Skup pjevača:
 • Njega sluge tu zgrabiše,
 • K stupu svezav tako biše,
 • Da ga svega krv oblila
 • I još zemlju natopila.
 • Odrt tako vas bijaše,
 • Da se svaka kost viđaše,
 • Nit ostade igdje ci'elo
 • Za rt igle slavno Ti'elo!
 • Pak mu ruke oprostiše
 • I na nj opet navališe
 • Bijuć, ružeć i psujući
 • I za rugo na nj pljujući.
 • Tad spletoše čudnu krunu
 • Preoštroga trnja punu
 • Ter ga njome okruniše
 • I po glavi štapim biše.
 • Tako strašno izranjena
 • I tom krunom okrunjena
 • Pilat puku tu stojeći
 • Ukaza ga govoreći:
 • Pilat:
 • Evo čovjek, koji svoga
 • Nema lica jur ljudskoga,
 • Zarad ljutih smrtnih rana,
 • Buduć odrt sa svih strana!
 • Što suviše već želite?
 • Jur kakav je, svi vidite,
 • A da rečem po razlogu,
 • Prava smaknut ja ne mogu.
 • Skup pjevača:
 • Gleda Majka milostiva
 • Sinka svoga jedva živa.
 • Svega Krvlju oblivena
 • I nemilo nagrđena;
 • Od žalosti umiraše,
 • Dok mu Rane promatraše,
 • Ljuta bol joj srce peče,
 • Naričući ovo reče:
 • Riječi Gospine:
 • Ajme, Sinko, srce moje,
 • Tako li je Ti'elo tvoje!
 • Tako mi te nagrdiše
 • I za rugo okruniše!
 • Evo cvilim i uzdišem,
 • Evo jedva dušom dišem!
 • U te gleda tužna Mati,
 • Ne može ti pomoć dati!
 • Glava, Sinko, kakva ti je?
 • Svak' bi reko, tvoja nije!
 • Kakav l’ obraz diko moja,
 • Krvav i pun smrtna znoja!
 • Skup pjevača:
 • Jošter Gospa hotijaše,
 • Žalit, ali ne mogaše,
 • Jer svjetine vika staše,
 • Ter iz glasa svak veljaše:
 • Svjetina:
 • Ta mu kazna nije dosti
 • Za njegove sve tamnosti!
 • Za njeg nema ogovora
 • Ni drugoga dogovora;
 • Osudi ga, Namjesniče,
 • Čitav narod tako viče,
 • Nemoj njega već braniti,
 • Jer jur ima mrtav biti!
 • Skup pjevača:
 • Opet Pilat, jer viđaše,
 • Da kriv Isus ne bijaše,
 • Pustiti ga nastojeći
 • Reče njima govoreći:
 • Pilat:
 • Jur običaj ja vaš znadem
 • I trebuje da vam dadem
 • Krivca, koga vi želite
 • I za koga uzmolite,
 • A vi znate dobro sami,
 • Da blagdan je sutra vami:
 • Hoćete li radi toga
 • Barabana il' ovoga?
 • Jer Isusa znate, tko je,
 • A Baraban zna se, što je;
 • Ako koji čuo nije,
 • Život njegov, čuj, ovi je:
 • Baraban je pobunitelj,
 • Mnogih smutnja probuditelj,
 • On čovjeka ubio je
 • I tamnice dopao je.
 • Ovaj nije ništa tako
 • Učinio zlo opako.
 • Nuder, dakle, promislite,
 • Koga ćete, i recite!
 • Skup pjevača:
 • Ovo Pilat govoraše,
 • Jer ga prava priznavaše,
 • Al' svjetina kad to čula,
 • Jednim glasom podviknula:
 • Svjetina:
 • Da tog propneš, svi velimo,
 • Barabana svi prosimo,
 • Jer taj Boga našeg psuje,
 • Govoreći, Sin da mu je!
 • Skup pjevača:
 • A kad Pilat ču te glase,
 • Onda većma uzboja se,
 • I opet ga pitat stane,
 • Od koje je došo strane.
 • Odgovor mu Isus ne da,
 • Već ponizno k zemlji gleda.
 • Pilat:
 • Ded govori, što ne zboriš?
 • Zašto sa mnom ne govoriš?
 • Ne čuješ li, potrebniče,
 • Kako mnoštvo na te viče?
 • Ja te mogu izbaviti
 • I mogu te pogubiti.
 • Život i smrt tvoja stoji
 • Sad u rukam' samo mojim.
 • Otkuda si, dakle, kaži,
 • A drugoga već ne traži!
 • Skup pjevača:
 • Kano janje Isus staše
 • Dokle Pilat besjeđaše;
 • Sveta usta tad otvori
 • Te Pilatu odgovori:
 • Riječi Isusove:
 • Kad odgovor želiš čuti,
 • Po istini reći ću ti:
 • Ti imao vlasti ne bi,
 • Da zgor nije dana tebi,
 • Nit' bi sud tvoj valjan bio,
 • Da ne bude Bog hotio...
 • A tko me je tebi dao,
 • U veći je gri'eh upao.
 • Skup pjevača:
 • Čuvši Pilat, izvede ga,
 • Izranjena pokaže ga:
 • Pilat:
 • Što mislite? Drugi  nije:
 • To je Kralj vaš! Gle, kak'i je!
 • Skup pjevača:
 • Kad te ri'eči razumješe,
 • Ko vukovi pobjesnješe:
 • Svjetina:
 • Propni njega, svi velimo,
 • A sve jedno govorimo!
 • Ovdje sudac, znamo, ti si,
 • A Cesarov zlotvor nisi:
 • Al’ ako ga ne’š suditi,
 • Carski čovjek ne ćeš biti,
 • Jer tko godir kralj zove se,
 • Od Cesara odmeće se!
 • Pazi, dakle, da rad njega
 • Ti ne budeš krivac svega!
 • Skup pjevača:
 • Ovo kad mu navijestiše
 • I Cesarom popri'etiše,
 • Sva mu slobod onda pade,
 • A prostosti već nestade:
 • Sjede tada na pri'estolje
 • I reče im preko volje:
 • Pilat:
 • Uzmite ga, - vodi te ga,
 • Tere na Križ propnite ga.
 • Skup pjevača:
 • Kad osudu oni čuše,
 • Svi na njega nasrnuše,
 • Rastezaše, opet biše,
 • Pak na nj teški Križ staviše.
 • Tužna Majka sa sestrama
 • I pobožnim još ženama
 • Za vojskom se tad uputi
 • Gorko plačuć plač preljuti.
 • Tu kad Isus družbu vidje,
 • Da plačući za njim  ide,
 • Pogleda ih dragostivo
 • I reče im milostivo:
 • Riječi Isusove:
 • O sionske jadne žene,
 • Ne plačite zarad mene,
 • Na vas iste vi cvilite
 • I na porod vaš žalite,
 • Jer teško vri'eme doć' će,
 • U kome se reći hoće:
 • O nesretne dojilice,
 • O blažene neplodnice!
 • U dan onaj strahoviti
 • Planinam će govoriti:
 • - Gore, na nas nut padnite,
 • A bar danas pritisnite!
 • Jer kad ovu čine štetu
 • U zelenu još drvetu,
 • Što će s’ onda učiniti,
 • Kada bude suho biti?
 • Skup pjevača:
 • Još ovako govoreći
 • Isus pade Križ noseći,
 • Ne moguć se već držati
 • Nit na nogam više stati.
 • Križ je, što ga on nosio,
 • Dug lakata osam bio:
 • Biješ’ od hrasta sav zelena
 • Nešto malo poravnjena.
 • S njim zločinca dva vođahu,
 • Koje smaknut hotijahu:
 • Jednom ime bješe Dižma,
 • A drugi se zvaše Gižma.
 • Razbojnici bjehu bili
 • I zla dosta počinili:
 • S njim ih propet namisliše
 • Da pogrde njega više!
 • Kad to vidje tužna Mati,
 • Poče gorko naricati:
 • Riječi Gospine:
 • Ajme, Sinko, ljuta rano,
 • Moja diko i obrano!
 • Ah, to li sam dočekala,
 • Toga li se nagledala:
 • Da te tako pogrdiše,
 • S razbojnicim osudiše!
 • S takvom te družbom vode
 • I načine iznahode
 • Da nagrde Ti'elo tvoje
 • I da rane srce moje!
 • Već te molim, Sinko blagi,
 • Ah, premili i predragi,
 • Da mi dadeš Križ nositi,
 • Već ne mogu podnositi!
 • Tada ću se umiriti,
 • Kad te budem izmi'eniti;
 • Onda neću već plakati,
 • Kad ti pomoć budem dati.
 • Skup pjevača:
 • Dokle Gospa tu cviljaše,
 • Isus s Križem sli'eđaše.
 • Kako malo napri'ed pođe,
 • Na njeg smrtna slabost dođe.
 • I jer snaga njeg izdade,
 • Licem svojim zemlji pade.
 • Tad viknuše, da svak stane,
 • Dokle opet ne ustane.
 • Majka jadna, kad to spazi,
 • Kano da je mač porazi,
 • I rad bola žestokoga
 • Pade pokraj Sinka svoga...
 • To bi srce kamen bilo,
 • Koje ne bi procvililo,
 • Majku tužnu gledajući,
 • Kako trpi uzdišući,
 • Svrhu zemlje Sin ležaše,
 • Komu lice sve bijaše
 • Vele strašno izranjeno,
 • Kano mrtvo izmi'enjeno;
 • A kod njega Majka pala,
 • Sva s’ u suzam okupala,
 • Niti može k njemu doći,
 • Nit mu može dat pomoći!
 • Kad krvnici ugledaše,
 • Da još malo živ bijaše,
 • Da ne može ni hoditi,
 • A kamoli Križ nositi,
 • S njega teški Križ digoše
 • I Šimunu predadoše,
 • Od Cirence on se zvaše
 • Ter sa sela tad iđaše,
 • On ne htjede Križ nositi,
 • Al ne može ino biti;
 • Na se, dakle, kad Križ primi,
 • Uputi se među njimi.
 • Tad Isusa podigoše
 • I nemilo povedoše;
 • Kalvarija bri'eg se zvao,
 • Gdje se propet on imao.
 • Kalvarija, - tumačeći, -
 • «Mrtva glava», hoće reći,
 • Jer tu kosti svih bijahu,
 • Koje ondje propinjahu.
 • Međuto se poosvi'esti
 • Jadna majka od nesvi'esti,
 • A sestre joj pomogoše,
 • Te za vojskom s njom pođoše.
 • Kad na vrhu gore bješe
 • Kalvarije, tad vidješe,
 • Da sva vojska nad njim staše
 • I na Križ ga propinjaše:
 • Jedni ruke rastezahu,
 • Drugi čavlim pribijahu,
 • Udaraca jeka staše,
 • Da sva gora glas vraćaše.
 • Kad bi koji Majka čula,
 • Iznova bi protrnula:
 • Sama krepost Božja dade,
 • Da tu mrtva ne ostade!
 • A kad sve već dovršiše,
 • I Križ uzgor usadiše,
 • Isus poče tad moliti
 • I svom Ocu govoriti:
 • Riječi Isusove:
 • O moj Oče svemogući,
 • Jur na smrti ja budući,
 • Ti znaš da sam ispunio
 • Sve potanko, što si htio.
 • Činio sam, što je bolje,
 • I umirem drage volje:
 • Vražju silu jur oborih
 • I čovjeku raj otvorih,
 • Sad te molim, Oče mili,
 • Svrhu sviju ti se smili,
 • Da te budu svi štovati,
 • Pak raj s tobom uživati.
 • Ovim svima ti oprosti
 • Buduć Otac od milosti,
 • Da ih koji ne pogine,
 • Jer ne znadu, što sad čine.
 • Sad su moji protivnici,
 • Al’ nek budu sljedbenici:
 • Dostoj im se milost dati,
 • Da se mogu pokajati.
 • Skup pjevača:
 • Dok je Isus propet bio
 • I molitvu tu molio,
 • I lupeža dva propeše,
 • Pak se rugat s njim počeše:
 • Aj, čuveni čudotvorče,
 • Aj, aj, vrsni rukotvorče,
 • Koji crkvu razrušuješ
 • Pak u tri dni sagrađuješ!
 • Da, naš Kralju, zdrav nam bio,
 • Čudno ti si zadobio!
 • Imat ćeš se čim hvaliti,
 • Kada k Ocu budeš priti;
 • Jer gdje drugom život dade,
 • Sad ga tebi već nestade:
 • Valja reći, da kreposti
 • Tvoje nisu sve vri'ednosti!
 • Lupež pako govoraše,
 • S lieve strane što višaše:
 • Lijevi razbojnik:
 • Ako Božji Sin si pravi,
 • Nas i sebe sad izbavi!
 • Skup pjevača:
 • Ovo Gižme ri'eč bijaše,
 • A Dižma mu govoraše:
 • Desni razbojnik:
 • Ti sam znadeš, da smo krivi,
 • Nit je pravo da smo živi:
 • Al pravedan ovaj gine,
 • On je nevin, bez krivine!
 • Skup pjevača:
 • Pak Isusa gledajući
 • Reče njemu uzdišući:
 • Desni razbojnik:
 • Ti se sjeti duše moje,
 • Kad u carstvo dođeš svoje!
 • Skup pjevača:
 • Isus buduć njega čuo,
 • Na milost se jest ganuo,
 • I skrušena njeg videći
 • Utješi ga govoreći:
 • Riječi Isusove:
 • Kad je tako, ja ti velju,
 • Ispunit ću tvoju želju:
 • Danas kraj je tvome vaju,
 • Sa mnom bit ćeš ti u raju.
 • Skup pjevača:
 • Dok On tako govoraše,
 • Ispod Križa Majka staše,
 • Gledala ga i plakala,
 • Iz dna srca uzdisala.
 • I Ivan je uz Križ bio
 • S druge strane, suze lio.
 • Usta Isus tad otvori,
 • Ovako im progovori:
 • Riječi Isusove:
 • Ženo, nemoj već plakati,
 • Drugog ću ti sina dati:
 • Ivana ti eto moga
 • Za tvog sina predragoga.
 • Teb’ Ivane, Majku dajem,
 • Za Majku ti nju predajem:
 • Znaj, da sam ti sve predao,
 • Sad kad sam ti Majku dao!
 • Skup pjevača:
 • Isus ovo njoj govori,
 • Da je štogod razgovori,
 • Jer brižniji s nje bijaše
 • Nego s' onog, što trpljaše.
 • Ivan kako Majku steče,
 • Prignu glavu k njoj poteče
 • I kakono sin joj pravi
 • Do smrti je ne ostavi.
 • Gleda Majka Sina svoga,
 • Zatim gleda na drugoga,
 • Pak promišlja u gorkosti
 • Rođenoga izvrsnosti;
 • Misli, tko je Sin joj bio
 • Tko l’ Ivana porodio:
 • Opet gleda pak uzdiše
 • Videć, da joj jur izdiše.
 • Ah, tko bi se uzdržao,
 • Na taj prizor ne plakao?!
 • Ljuta bol joj srce para,
 • Pak ovako progovara:
 • Riječi Gospine:
 • Ah! Moj Sinko preljubljeni,
 • Ah, preslatki i medeni!
 • Ri'eči Tvoje, premda mile,
 • Srce su mi prostri'elile.
 • Ah, kako će Ivan biti
 • Sin mi, Sinko plemeniti?!
 • Ti Sin Boga velikoga,
 • On čovjeka sin jednoga!
 • On pri Tebi toliki je
 • Kolik' onaj, koga nije!
 • Pa ga mjesto sebe daješ,
 • Mene njemu ti predaješ!
 • Još mi veliš: - Uzdisati
 • Nemoj više ni plakati! -
 • A može li tužna Mati
 • Ne cviljeti, ne plakati?
 • Al’ jer to je volja Tvoja,
 • Podlaže se duša moja:
 • S tvojom moću trpjet mogu,
 • Za sve kličem: Hvala Bogu!
 • Skup pjevača:
 • Dokle Gospa tako cvili,
 • Ožednje joj Sin premili:
 • - Žeđam! - kliknu i zaželi,
 • Vode da mu tko udjeli.
 • Al’ od žeđi žešća želja
 • Bješe našeg Spasitelja,
 • Da bi spas nam svima dao
 • Rad čega je i došao!
 • No krvnici za porugu
 • Spremiše mu muku drugu
 • Žuč i ocat pomi'ešaše,
 • Pak tu gorkost pit mu daše!
 • Buduć Isus okusio
 • I okrutnost tu vidio,
 • Ne htje piti, nego svomu
 • Ocu reče nebeskomu:
 • Riječi Isusove:
 • Oče dobri, sve j’ svršeno,
 • Što o meni bi rečeno:
 • Jer izvrših volju Tvoju,
 • Sad Ti dajem dušu svoju!
 • Skup pjevača:
 • Ovo rekav, malo dahnu,
 • Prignuv, glavu, ter izdahnu...
 • Svi kleknu i u tišini mole, a zatim nastave s pjevanjem
 • Skup pjevača:
 • A kad Isus duh predade,
 • Čudno smućen svi'et ostade;
 • Sunce jasnost tad izgubi,
 • Dođe mračno i pogrubi.
 • Svi'et osta vas pun tmine,
 • Jer preminu Kralj istine;
 • Sva se zemlja strašno strese,
 • Jer Bog-Čovjek smrt podnese.
 • Smrt povrati, što pomori,
 • Jer se mnogi grob otvori,
 • Mnogi Sveti ustadoše
 • Ter u sveti Grad odoše.
 • Pećine se rastvoriše,
 • Građe mnoge oboriše,
 • I živine bez razloga
 • Sve smrt plaču svoga Boga.
 • Kad stvorenje svako tada
 • Poruši se, cvili, jada,
 • Što j’ od Majke tužne bilo,
 • Što li se je dogodilo?
 • Križ bijaše zagrlila,
 • Sva se u plač promi'enila,
 • Ter Krv Sinka cjelivaše,
 • A drvetu govoraše:
 • Riječi Gospine:
 • Ah, moj Križu, gorka željo,
 • Smrtna Sinka mog posteljo!
 • Ti si odar Sinka moga,
 • Plemenitog i miloga!
 • Križu, Križu, ah gorkosti!
 • Premda jesi pun slatkosti,
 • Jer po tebi svi grešnici
 • Sad su rajski baštinici.
 • Ja sam Majka, pa se bolim,
 • Ah, prigni se vruće molim,
 • Da ja Sinka s tebe snimim
 • I na svoje krilo primim.
 • Da nad Njime ruke sklopim,
 • Dok u suzam sva se topim,
 • A suze će vodu dati,
 • U njoj ću Mu Rane prati.
 • Križu, drvo posvećeno,
 • Za spasenje određeno,
 • Daj mi Sinka moga Ti'elo,
 • Na tebi je dost’ visjelo.
 • Sin je to moj, Križu sveti,
 • Kog najprije u pameti
 • Začeh, potom i porodih...
 • Već daj mi Ga, kakogodi.
 • Križu, Križu, ah žalosti!
 • Ti Majčinoj boli prosti,
 • Jer mi tuga srce kosi,
 • Ubija ga i zanosi!
 • Istina je, da tugujem,
 • Al’ iz duše tebe štujem:
 • Ti si sredstvo Otkupljenja,
 • I milosti i spasenja.
 • Skup pjevača:
 • Dok tu Majka naricaše
 • I priklono križ moljaše,
 • S njom i sestre još bijahu
 • S drugim ženam i cviljahu.
 • Muške glave tu ne bješe,
 • Neg' sam Ivan, jer sav bješe
 • Onaj narod odvrvio,
 • Kad je mrtva Njeg’ vidio.
 • Tako tužna ta družina
 • Plačuć mole Gospodina,
 • Da bi tkogod još došao
 • I skinut Ga pomogao.
 • Kad Josipa ugledaše,
 • Da se k njima primicaše
 • Noseć ljestve, da Ga skine
 • S Križa prije noćne tmine.
 • Kod Pilata bješe bio,
 • Od njeg Ti'elo isprosio.
 • Jer Ga htjede pokopati
 • I svoj novi grob Mu dati.
 • Buduć Križu pristupio
 • I na nj ljestve naslonio,
 • Započe Ga otkivati,
 • Tupe čavle izbijati.
 • A kad čavle povadiše
 • I s križem ga rastaviše,
 • Na krilo Ga primi Mati
 • I poče Ga cjelivati.
 • Sveta Majka uzdisala,
 • Suzam Rane ispirala.
 • Pak ne moguć trpjet dalje
 • Na sve strane vapaj šalje:
 • Riječi Gospine:
 • O svi, koji prohodite,
 • Razmislite i vidite,
 • Je li žalost čija slična
 • Bila mojoj i prilična?
 • Evo Sinka ja izgubih,
 • Koga sa svim srcem ljubih,
 • Slavu, diku, ures svi'eta,
 • Od trideset i tri ljeta!
 • Bijah majka ja radosti,
 • Sad sam more sve gorkosti,
 • Sinka mrtva gledajući
 • I na krilu imajući.
 • Ah, moj Sinko pregizdavi,
 • Vruče živi sve ljubavi,
 • Smrt me stri'elja na sve strane
 • Videć ove strašne rane!
 • Ajme, Glavo sve mudrosti,
 • Razabranja i tri'eznosti,
 • Kako l’ si mi izranjena
 • I nemilo nagrđena!
 • Oči, pram kim sunca jasnost
 • Mogaše se zvati tamnost,
 • Pogled slatki kamo li je?
 • Ah, umro je, već ga nije!
 • Usne li'epe i rumene,
 • Žučju, octom natopljene,
 • Kako s’ vaše rumenilo
 • U bli'edoću promi'enilo.
 • Ajme, ruke provrćene,
 • Ah, i noge probijene,
 • Kako ste mi požutjele,
 • Što bijaste ko snieg bi'ele!
 • Ajme boče otvoreni,
 • Mrtvu kopljem probodeni,
 • S desne strane počinjući
 • Pa kroz Srce prodirući.
 • Bože! čudne nemilosti,
 • Bezakonja i tamnosti:
 • Ter ni mrtvu ne prostiti,
 • Već te tako nagrditi!
 • Ah, što li Ti učiniše
 • Kako l’ zlobno umoriše:
 • Gore nego zlotvornika,
 • Neg' najgoreg razbojnika.
 • Ružo jednom prerumena,
 • A sad Krvlju poškropljena,
 • U što si se okrenula,
 • Kako l’ si mi uvenula!
 • Sinko li'epi moj, oprosti,
 • Ako ne znah reć zadosti;
 • Ne znam, jer mi tuga ci'epa
 • Srce, Dušo moja li'epa!
 • Gorku premda u jauku,
 • Blagoslivljam tvoju Muku,
 • Jer su duše otkupljene
 • I od ropstva izbavljene...
 • Oče višnji, svemogući,
 • Ja već reći ne znadući,
 • Velim samo: - Hvala Tebi,
 • Jer svog Sina primi k Sebi!
 • Skup pjevača:
 • Pokle Ivan, sin joj novi,
 • Sve za pogreb prigotovi,
 • Novoj Majci prikloni se
 • I ovako oglasi se:
 • Riječi Ivanove:
 • Ja znam, Majko, kako ti je,
 • Al plakati korist nije,
 • Jer da bude On hotio,
 • Ne bi sada mrtav bio.
 • Ljubav ovo sve dijelova,
 • Kojom tamni svi'et milova:
 • Da bi svi'et otkupio,
 • Gorku smrt je pretrpio.
 • Sve si ovo ti već znala,
 • Još kad si Ga na svi'et dala,
 • Nit je Tebi smrt njegova
 • Neka čudna stvar iznova.
 • Svi plačemo, kako znamo,
 • Jer mlohavu put imamo,
 • Al’ se opet ustrpimo
 • I tužiti prestanimo!
 • Dostoj nam se Ti'elo dati,
 • Da G' idemo pokopati,
 • Jer se sunca jasnost skrila,
 • I noć jurve  pristupila.
 • Skup pjevača:
 • Dokle Ivan besjeđaše,
 • Majka s pomnjom njeg slušaše,
 • A govorit kad prestade,
 • Mrtvoga mu Sinka dade.
 • Kad na ruke njeg primiše,
 • Sve što treba učiniše,
 • Kako s čašću pristoji se,
 • Dragom Meštru dostoji se.
 • Mirom Ti'elo obloživši,
 • Pak u platno obavivši,
 • U grob novi sahraniše
 • I kamenom zaklopiše.
 • Žaleć, dakle, Majka Sina,
 • I tužeći sva družina,
 • Svak otide svojoj kući
 • Uskrsnuće čekajući.
 • Posljednje ponukovanje
 • Jesi l', puče, razumio,
 • Kakav plač je ovdje bio?
 • A tko uzrok bi ovoga
 • Događaja žalosnoga?
 • Drugi nije, već krivine,
 • Gri'esi, zloće, opačine.
 • Koje bijehu učinjene
 • A pak od nas ponovljene.
 • Gri'eh nemili, dakle, ova
 • Svakolika uzrokova,
 • I da nije gri'eha bilo,
 • Ne bi s' ovo dogodilo!
 • Ah! već neće gri'eh prokleti
 • Našem Bogu nas oteti;
 • I nemojmo uzrok dati,
 • Da nas može nadvladati!
 • Mlohvani smo, istina je,
 • Jer nevoljna put slaba je.
 • Ali ćemo mi sve moći,
 • Kad nam Isus da pomoći!
 • Naš Isuse, s nam upravi,
 • Sve nam gri'ehe zaboravi,
 • Za koje si Krv prolio
 • I sramotnu smrt podnio.
 • Svi Ti hvale uzdajemo,
 • A za gri'eh se svi kajemo,
 • Što neharni dosad bismo
 • I njime te uvri'edismo.
 • Više možeš Ti prostiti,
 • Nego čovjek sagri'ešiti,
 • A i hoćeš, jerbo Tvoje
 • Milosrđe obilno je!
 • Prosti, dakle, jer molimo,
 • Kajemo se, i volimo
 • I smrt istu svi primiti
 • Neg Te hti'eše uvri'editi!
 • A jer dare podjeljuješ
 • Sve po Majci, koju štuješ:
 • Majko slatka, Sinu tvomu
 • Reci: - Prosti puku svomu!
 • On je ci'ena Krvi tvoje,
 • A glasnik je slave moje:
 • Da je grešan, istina je,
 • Al' mu prosti, jer se kaje:
 • Već Te ne će uvri'editi
 • Nit neharan odsad biti,
 • Buduć Ljubav jur poznao,
 • Koju si mu pokazao. –
 • Ako budeš tako reći,
 • Svaku ćemo milost steći,
 • Jer zna Sin tvoj, kako Mati
 • Imade se poštovati.
 • Jurve konca nije tvome
 • Milosrđu velikome,
 • Nit je tebe tko molio,
 • Da pomožen nije bio.
 • Majko, dakle, Isusova,
 • Moli, da nam Smrt njegova
 • Gri'eha bude otpuštenje
 • I duševno svim spasenje!
 • Blagoslov:
 • A sad koji sav svi'et stvori,
 • Vas obilno pomogao,
 • I koji vam Raj otvori
 • Svoj blagoslov svim vam dao.
 • Eda biste, dok živite,
 • Vazda s Njime prebivali,
 • A za tizim, kad umrete,
 • Njega s Majkom uživali!
  

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas277
Ovaj mjesecOvaj mjesec14557
UkupnoUkupno7629435

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 22