Drugi bratsko pastoralni pohod Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a

Franjevački svjetovni red (OFS)

Zadarsko-šibensko područno bratstvo „Sv. Nikola Tavelić“

Trg sv. Frane 1, HR-23 000 Zadr


Poziv za Drugi bratski i pastoralni pohod Zadarsko-šibenskom OFS-u

Drugi bratsko pastoralni pohod Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a održat će se u subotu 19. siječnja .2019.g. u dvorani Župe Gospe od Ružarja u Drnišu  s početkom u 11 sati.

„Svrha je, kako bratskog tako i pastoralnog pohoda, oživjeti evanđeoski franjevački duh, osigurati vjernost karizmi i Pravilu, pružati pomoć životu bratstva, jačati vez jedinstva Reda i promicati njegovo što djelotvornije uključivanje u Franjevačku obitelj i Crkvu“. (GK OFS-a, čl. 92, br. 1)

Poziv je upućen:

Nacionalnim pohoditeljima:

1. Vesna Peharec, OFS, Zagreb, nacionalna zamjenica ministre

2. Fra Mate Bašić, OFM, Zagreb, nacionalni duhovi asistent

Područnim duhovnim asistentima:

1. Fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata

2. Fra Božo Sučić , TOR , područni duhovni asistent

3. Fra Augustin Kordić , OFMConv, područni duhovni asistent

Članovima područnog vijeća OFS-a:

  1. 1. Svemirka Matić, OFS, Drniš, MB „Gospe od Ružarija “, područna ministra
  2. 2. Marko Perić , OFS, Zadar, MB „Sv. Frane “, područni zamjenik ministre
  3. 3. Marija Vukušić, OFS, Drniš, MB „Gospe od Ružarija “, područna tajnica
  4. 4. Ljiljana Vidošević, OFS , Šibenik , MB „Sv. Frane “, područna blagajnica
  5. 5. Zvjezdana Rados, OFS, Zadar , MB „Sv. Frane“, područna povjerenica za formaciju
  6. 6. Anita Močić, OFS, Drniš, MB „Gospe od Ružarija “, područna povjerenica za Framu
  7. 7. Gabrijela Radaš , OFS, Lišane , MB „Sv. Mihovil“, područna predsjednica Frame


Područnim vijećnicima:

1. Marija Baričević, OFS , Novalja , MB „Sv. Elizabeta Ugarska„

2. Hrvoje Šteko, OFS, Zadar MB „Sv. Frane„


Dnevni red

11 sati

Euharistija

Predslavi fra Mate Bašić, OFM, nacionalni duhovni asistent

Na Euharistijsko slavlje pozvani su svi članovi Mjesnoga bratstva OFS-a, „Gospa od Ružarija“, Drniš


Okrjepa uz kavu.


11, 45 sati

1. Molitva i pozdrav pohoditeljima: fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata

2. Pozdrav: Svemirka Matić, OFS, područna ministra

3.Pozdrav: Vesna Peharec, OFS, nacionalna zamjenica ministre

3. Duhovni nagovor: fra Mate Bašić, OFM, nacionalni duhovni asistent

5. Čitanje zapisnika Prvog bratskog i pastoralnog pohoda: Svemirka Matić, OFS, područna ministra

6. Izvješće o dokumentima (registri i spisi) Područnog  bratstva OFS-a: Marija Vukušić, OFS, područna tajnica

7. Blagajničko izvješće: Ljiljana Vidošević, OFS, područna blagajnica

8. Izvješće o formaciji: Zvjezdana Rados, OFS, područna povjerenica za formaciju

9. Izvješće o Frami: Anita Močić, OFS , područna povjerenica za Framu

10. Izvješće o Konferenciji  područnih duhovnih asistenata: fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata

Gospodin Vam dao svoj mir!


Područna tajnica: Marija Vukušić, OFS

Predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata: fra Stipe Nimac, OFM

Područna ministra: Svemirka Matić, OFS


___________________________________

Pravilo i Generalne konstitucije Franjevačkoga svjetovnog reda, Biblioteka „Brat Franjo“, Dokumenti 61, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb/Nacionalno vijeće Franjevačkoga svjetovnog reda, Zagreb, IV. izdanje, Zagreb 2017. (Bratski i pastoralni pohod, Generalne konstitucije OFS-a, čl. 92.-95.):

BRATSKI I PASTORALNI POHOD

Članak 92

1. Svrha je, kako bratskog tako i pastoralnog pohoda, oživjeti evanđeoski franjevački duh, osigurati vjernost karizmi i Pravilu, pružati pomoć životu bratstva, jačati vez jedinstva Reda i promicati njegovo što djelotvornije uključivanje u Franjevačku obitelj i Crkvu.

2. Molbe za pohod, kako bratski tako i pastoralni, uz pristanak odgovarajućeg vijeća, upućuje:

a) ministar mjesnog i područnog bratstva, najmanje svake tri godine, vijeću neposredno više razine i odgovarajućoj konferenciji duhovnih asistenata;

b) nacionalni ministar, najmanje svakih šest godina, Predsjedništvu MVOFS-a i Konferenciji generalnih asistenata;

c) generalni ministar, najmanje svakih šest godina, Konferenciji generalnih ministara.

3. Za hitne i teške slučajeve, ili kad ministar i vijeće ne izvršavaju obvezu traženja pohoda, bratski i pastoralni pohod može se ostvariti na inicijativu nadležnog vijeća i nadležne konferencije duhovnih asistenata.

Članak 93

1. U pohodima mjesnim bratstvima i vijećima na različitim razinama pohoditelj će provjeriti evanđeosku i apostolsku životnost, opsluživanje Pravila i Konstitucija te uključenost bratstva u Red i Crkvu.

2. U pohodu mjesnim bratstvima i vijećima različitih razina pohoditelj će na vrijeme priopćiti predmet i program pohoda vijeću o kojem je riječ. Pregledat će registre i spise, uključujući i one koji se odnose na prethodne pohode, na izbor vijeća i na upravljanje dobrima. Sastavit će izvješće o izvršenom pohodu i priložiti ga spisima u posebnom registru pohođenoga bratstva te o tome obavijestiti vijeće one razine koje je obavilo pohod.

3. U pohodu mjesnom bratstvu pohoditelj će se susresti s cijelim bratstvom, te sa skupinama i sekcijama na koje je ono raščlanjeno. Posebnu će pozornost posvetiti braći u formaciji i onoj braći koja bi mogla tražiti osobni susret. Gdje je potrebno, pristupit će bratskom popravljanju pomanjkanja koje je susreo.

4. Dva pohoditelja, svjetovni i redovnički, mogu, ako to koristi služenju bratstvu, pohod obaviti istodobno tako da prethodno usklade program kako najbolje odgovara poslanju svakog od njih.

5. Bratski i pastoralni pohod, koji je obavila neposredno viša razina, ne priječi da pohođeno bratstvo zadrži pravo utoka vijeću ili konferenciji duhovnih asistenata više razine.

Bratski pohod

Članak 94

1. Bratski pohod je prilika za zajedništvo, izraz služenja i konkretnog zanimanja nadležnih svjetovnjaka na različitim razinama kako bi bratstvo raslo i bilo vjerno svom pozivu. (1)

2. Među raznovrsnim inicijativama, da se postigne svrha pohoda, pohoditelj će posvetiti osobitu pozornost:

- valjanosti početne i trajne formacije;

- odnosima koji postoje s drugim bratstvima na različitim razinama, s Franjevačkom mladeži i cijelom Franjevačkom obitelji;

- izvršavanju uputa i smjernica MVOFS-a i drugih vijeća;

- prisutnosti u partikularnoj Crkvi.

3. Pohoditelj će pregledati računske knjige prethodne provjere financijskog poslovanja vijeća i njegova upravljanja imovinom; provjerit će registar blagajne i svaki dokument koji se odnosi na stanje imovine bratstva i eventualni status pravne osobe u civilnom ustrojstvu, uključujući i porezne aspekte. Ako ne bude mogao obaviti potrebnu provjeru financijskog poslovanja vijeća i njegova upravljanja imovinom, pohoditelj će moći, na račun bratstva koje pohađa, povjeriti takvu provjeru stručnoj osobi koja neka ne bude član vijeća o kojem je riječ. Gdje bude smatrao potrebnim, pohoditelj će za te aspekte moći uzeti za pomoćnika kompetentnu osobu.

4. Pohoditelj će provjeriti spise izbora vijeća, procijeniti kvalitetu služenja bratstvu ministra i ostalih odgovornih te zajedno s njima nastojati riješiti eventualne probleme. Ako se ustanovi da oni iz bilo kojeg razloga ne obavljaju svoje služenje na način koji odgovara potrebama bratstva, pohoditelj će poduzeti primjerene korake, vodeći računa, u posebnim okolnostima, o onom što je određeno glede ostavke ili uklanjanja sa službe. (2)

5. Pohoditelj ne može obaviti pohod u vlastitom mjesnom bratstvu ni u vijeću druge razine kojeg je on član.

Pastoralni pohod

Članak 95

1. Pastoralni je pohod povlaštena prigoda za zajedništvo s Prvim redom i Trećim samostanskim redom. Obavlja se također u ime Crkve,(3) a služi osiguranju i promicanju opsluživanja Pravila i Konstitucija i vjernosti franjevačkoj karizmi. Obavit će se uz poštivanje organizacije i vlastitog prava OFS-a.

2. Kad je pohoditelj utvrdio kanonsko osnivanje bratstva, zanimat će se za odnose bratstva s njihovim duhovnim asistentom i partikularnom Crkvom te se susresti s pastirima (biskupom i župnikom) kad je to prikladno za unapređivanje zajedništva i za služenje na izgradnju Crkve.

3. Promicat će suradnju i osjećaj suodgovornosti odgovornih svjetovnih franjevaca i duhovnih asistenata. Morat će provjeriti kvalitetu duhovne asistencije koju ima pohođeno bratstvo, ohrabriti duhovne asistente u njihovu služenju i unapređivati njihovu trajnu duhovnu i pastoralnu formaciju.

4. Posebnu će pozornost posvetiti formativnim programima, metodama i iskustvima, liturgijskom životu i molitvi te apostolskim djelatnostima bratstva.

Bilješke

1 Usp. Konstitucije, članak 51,1c; 63,2g; 67,2g.

2 Usp. Konstitucije, 83-84.

3 Usp. ZKP, kan. 305,1. 

Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2232
Ovaj mjesecOvaj mjesec67192
UkupnoUkupno7056923

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 104