Kapitul "Under Ten"


OPIS KAPITULA NA ROGOŽINAMA 2019.

Draga braćo, Gospodin vam dao mir!

Za vas braću Under Ten, dakle sve vas koji živite prve godine svečanih zavjeta, predviđen je Kapitul na rogožinama, koji će se održati u Taizeu od 7. do 14. srpnja 2019., a tema će biti „Fratri u dijalogu“.

Željeli bismo vam opisati put koji je pred nama i kojeg će trebati prijeći prije, za vrijeme i poslije Kapitula u Taizeu. Pozivamo vas da posjećujete i web stranicu koja je prigodno napravljena za vas – to je prigoda se upozna i međusobno komunicira s tolikom braćom Under Ten, koji u različitim zemljama svijeta žive kao vi (pa i različito od vas) spomenuto razdoblje franjevačkog života.

 

Dijalog

Dijalog je tema koju je izabrao naš generalni ministar, koji nas u svojem pismu kojim saziva Kapitul na rogožinama Under Ten, podsjeća da „potreba dijalogiziranja, građenja mostova, nastojanja oko mira više no ikada uvjetuje naš život i život naših bratstava“.

Osim toga, fra Michael je izabrao Taizé za mjesto kapitula zbog njegove snažne simboličke važnosti, kao „mjesto koje već desetljećima živi i utjelovljuje ekumenski dijalog i pomirenje među narodima“. Kao što znate, u Taizeu od 1940. god. živi jedna kršćanska zajednica monaha, ekumenska i međunarodna, koju je utemeljio brat Roger Schutz. Danas zajednica u Taizeu broji stotinjak braće različitih kršćanskih denominacija, koji dolaze iz više od 25 nacija, a poslije smrti utemeljitelja vodi je brat Alois Löser. Nakon divnoga iskustva „Sabora mladih“ iz '70-ih, u Taizeu se svake godine okupljaju deseci tisuća mladih iz cijeloga svijeta da bi molili sa zajednicom, da bi se susreli i promišljali o navještaju radosne vijesti u suvremenom svijetu.

Vi, braćo Under Ten, nećete u Taizeu susresti samo monahe i moliti s njima, već ćete susresti i toliko mladih, s kojima ćete moći ostvariti dijalog.

Riječ dijalog (lat. colloquium) prvi put je ušla u crkveni jezik s Enciklikom Ecclesiam suam pape Pavla VI. (1964.), tekstom koji nam uvelike može pomoći da shvatimo što je dijalog. Iz tog teksta preuzet ćemo nekoliko misli.

Prema Pavlu VI., dijalog ima počelo u odnosu između Boga i čovjeka: „Povijest spasenja pripovijeda dugi i bogati dijalog koji polazi od Boga i koji s čovjekom zapodijeva sadržajni i čudesni razgovor“ (ES, 72).

Dijalog Boga s čovjekom pomaže razumjeti model istinskog dijaloga među nama samima – započeo je božanskom inicijativom, prema tomu „mi trebamo preuzeti inicijativu kako bismo s ljudima dijalogizirali, bez da čekamo da nas se pozove“ (ES, 74). I druge označnice dijaloga Boga s čovjekom, kao što je ljubav, obraćanje i onima koji to nisu zaslužili, neprisiljavanje i očuvanje ljudske slobode, obraćanje bez bilo kakve diskriminacije, računanje na postupnost i na potrebno vrijeme (ES, 75-79); sve to postaju označnice koje trebaju resiti i ljudski dijalog.

Dijalog je ključ uspješnog odnosa Crkve i suvremenog svijeta: „Takav oblik dijaloga očituje ispravnost, dobrohotnost, dobrotu sa strane onoga tko ga vodi; isključuje prethodnu osudu, grubo polemiziranje, ispraznost beskorisnih razgovora. Istina je da takav dijalog ne može odmah postići obraćenje slušatelja, jer poštuje njegovo dostojanstvo i njegovu slobodu, ali mu svakako želi dobro i želi ga dovesti do potpunog zajedništva osjećajâ i uvjerenjâ“ (ES, 81).

Iz teksta Enciklike (ES, 83-84) preuzimamo neke karakteristike dijaloga:

 • Iznad svega jasnoća, koja poziva da preispitamo svoj jezik.
 • Poniznost, po uzoru na ponizno i dobro Kristovo srce – dijalog ne smije biti ohol, oštar ili ofenzivan. On je mironosan, izbjegava nasilne oblike, strpljiv je i darežljiv.
 • Povjerenje, nastojanje da se sugovornik otvori, kako bi se ostvarilo povjerenje i prijateljstvo.
 • Pedagoška razboritost, koja ima velike psihološke i moralne učinke na onoga koji sluša.

Možemo preuzeti jedno lijepo mjesto iz Enciklike: „U dijalogu koji se vodi na takav način ostvaruje se zajedništvo istine i ljubavi, razuma i srca“ (br. 85).

Ovdje ne možemo slijediti razvoj misli različitih papa na temu dijaloga, pa ćemo odmah prijeći na papu Franju, koji na široko govori o toj temi u svojoj enciklici Laudato si'.

U petom poglavlju, koje daje neke smjernice za djelovanje, stalno se upotrebljava koncept dijaloga za podjelu poglavlja na pet naslova, a to su sljedeći: 1) dijalog u sferi međunarodne politike; 2) dijalog prema novim nacionalnim i lokalnim politikama; 3) dijalog i transparentnost u odlučujućim procesima; 4) politika i ekonomija u dijalogu za ostvarenje čovjeka; 5) religije u dijalogu sa znanostima.

Dakle, papa Franjo drži neophodnim dijalog za zajedničko djelovanje, koje će omogućiti opstanak čovječanstva i okoliša, pred velikim izazovima koji prijete našoj „zajedničkoj kući“.

 

Put u tri faze

Zbog toga što svi ne mogu fizički sudjelovati na kapitulu u Taizeu, najviše 2-3 fratra po provinciji, želimo uključiti sve vas putem koji će se aktualizirati u tri faze: pred-kapitul, kapitul i post-kapitul, a koji su strukturirani prema modelu – „vidjeti“, „prosuditi“, „djelovati“.

 

 

PRED-KAPITL

Svaki je provincijalni ministar dobio zadatak da sazove pred-kapitul za svu braću Under Ten svoje provincije, a koji se treba održati između svibnja 2018. i svibnja 2019. god. To se može izvesti na različite oblike – u nekim jedinicama (provincija, kustodija ili fundacija) to može biti susret sve braće Under Ten, u nekim susret manjih grupa na različitim mjestima, a mogu se pronaći i drugi oblici susreta.

Provincijal će odrediti jednog fratra (moderator trajne formacije), koji će organizirati i koordinirati prvom fazom kapitulskog puta.

U toj fazi predlažemo tri smjera promišljanja, „vidjeti“ znakove dijaloga u vlastitom životu, vlastitoj zemlji, u vlastitoj provinciji.

 

Vaše osobno iskustvo dijaloga

Pozvani ste prije svega da pogledate u svoju nutrinu, svoju osobnu povijest.

Možete krenuti od temeljnih obiteljskih iskustava dijaloga tijekom djetinjstva, prelazeći na vlastito iskustvo dijaloga u adolescenciji, koje čini da se iskorači iz obitelji i da se stupi u dijalog s prijateljima i poznanicima; možda će biti potrebno promisliti i o odbijanju dijaloga, od strane drugih ili vas samih, itd. Dakle, radi se o promišljanju vašeg vlastitog iskustva dijaloga.

Osobitu pažnju trebate posvetiti dijalogu s braćom bratstva u kojem živite nakon svečanih zavjeta. Tu se radi o svijetlim i tamnim stranama vašeg iskustva Under Ten, u godinama poslije svečanih zavjeta.

Ako vam se čini zgodnim, možete upotrijebiti ove rečenice za uspješnije promišljanje:

 • Uvjeren sam da je dijalog...
 • U svojem životu prakticiram dijalog kada...
 • U odnosu na dijalog imam određene poteškoće i strahove...
 • Misleći na dijalog u svojem životu, želio bih...
 • Što mi znači Bog u mojem osobnom iskustvu dijaloga?

 

Dijalog u vašoj zemlji

U drugom trenutku promišljanja pozivamo vas da promislite o potrebi dijaloga u vašoj zemlji, na društvenoj, političkoj, crkvenoj razini, itd.

Kao što je napisao Generalni ministar u pismu kojim saziva Kapitul, „brojni sukobi koji i danas nastanjuju međunarodnu scenu i hodočašće tolike naše braće i sestara koji iz mjesta nasilja traže luke života i sigurnosti predstavljaju fenomene koji nas ne mogu ostaviti ravnodušnima“.

Potrebno se osvrnuti i prepoznati potrebu dijaloga u našem svijetu, među muškarcima i ženama našega doba. Posvuda postoje sukobi: to može biti neprijateljstvo među nacijama, religijama, društvenim klasama, etničkim grupama, ekonomski prijepori, društveno nasilje i nasilje nad okolišem, itd. Pozivamo vas da prepoznate koje su, u vašoj zemlji, situacije najpotrebnije dijaloga s ciljem pomirenja.

Možda mogu biti od pomoći ova ili slična pitanja:

 • Koja su pozitivna iskustva dijaloga u mojoj zemlji?
 • Koji su rizici dijaloga?
 • Je li bilo neuspjeha u dijalogu u mojoj zemlji?
 • Možda će biti od pomoći spomenuti pravdu, mir i skrb za sve stvoreno...
 • Što bi Bog mogao učiniti za dijalog u mojoj zemlji?

 

Dijalog vaših bratstava sa svijetom

Nakon što ste promislili o vašem osobnom iskustvu i stanju u vašoj zemlji, treći trenutak sastoji se u promišljanju dijaloga na razini naših bratstava.

Želimo promatrati bratstvo kao subjekt dijaloga sa svijetom – „zajednički“ subjekt, kojeg čini zbir pojedine braće, ali koji nadilazi svakog pojedinog fratra, jer se radi o bratstvu u njegovoj cjelovitosti.

Pozivamo vas da promislite koliko su vaša bratstva prisutna u suvremenom svijetu i koliko utječu na društvo.

Možda mogu biti od pomoći ova tri pitanja:

 • Postoji li dijalog između mojeg bratstva i civilno-društvene strukture u kojoj se nalazi?
 • Mogu li opisati karakteristike tog dijaloga? Prevladava li suradnja ili sukob?
 • Ako mi se čini da je moje bratstvo „nevidljivo“, bez dijaloga sa suvremenim svijetom, mogu li navesti razloge takve situacije?

Kao što smo rekli, prva faza puta ima vrhunac u događaju pred-kapitula Under Ten svake provincije. Na svaku provinciju spada da izabere način kako obraditi tri navedene točke, imajući na umu broj sudionika i mogućnost da ih okupi na jednome ili na više mjesta. Može se promišljati i prije ili poslije zajedničkog susreta, bilo osobno bilo u manjim grupama... Svaka provincija znat će pronaći način da uspješno započne formativni put – važno je da sva braća Under Ten budu uključena u zajedničko promišljanje.

Delegate na Kapitul pozivamo da aktivno i na kreativan način sudjeluju na pred-kapitulu vlastite provincije, kako bi još bolje uronili u stvarnost dijaloga, budući da će stečena iskustva trebati podijeliti tijekom kapitula u Taizeu.

 

KAPITUL

Provincijalni ministri trebaju izabrati delegate koje će poslati na Kapitul, a koji će se održati u Taizeu od 7. do 14. srpnja 2019. god.

Iz organizacijskih razloga svaka provincija moći će poslati od jednoga do tri delegata, kustodija jednoga ili dvojicu, a fundacija jednoga.

Tijekom Kapitula vašim će se delegatima pomoći da usvoje kriterije za „prosuditi“ ono što ste raspravili u pred-kapitulu, produbljujući temelje kršćanskog i franjevačkog promišljanja o dijalogu.

Kako bi se utvrdili temelji, tijekom boravka u Taizeu predviđeno je predavanje fra Michaela Perrya, našeg generalnog ministra, koji će nas uvesti u današnje stanje dijaloga; promišljanje brata AloisaLösera, priora zajednice u Taizeu, koji će progovoriti o dijalogu kojega je živio Isus i prva kršćanska zajednica; intervent fra Cesarea Vaianija, generalnog tajnika za formaciju i studije, o načinu dijalogiziranja sv. Franje i prve franjevačke zajednice; i na kraju svjedočanstvo petorice delegata Under Ten o življenju dijaloga na pet kontinenata.

Predavanja će se moći pratiti uživo na internetu, a i sami tekstovi predavanja bit će dostupni na webu, pa ćete i vi – koji nećete biti u Taizeu – moći pratiti tu drugu fazu kapitulskog puta.

 

POST-KAPITUL

Konačno, nakon Kapitula u Taizeu, između kolovoza i prosinca 2019. god. u svakoj provinciji organizirat će se post-kapitul, sličan onomu koji se već slavio prije kapitula; pa će ga sazvati provincijalni ministar a organizirati moderator trajne formacije.

Cilj je tog susreta da se uključe svi fratri Under Ten, i oni koji nisu mogli sudjelovati na sedmodnevnom slavlju u Taizeu, na način da se rečeno o dijalogu može podijeliti i da se na neki način i primijeni.

I u tom slučaju, kao i u pred-kapitulu, svaka provincija treba pronaći način kako uključiti svu braću Under Ten: na zajedničkom susretu, na susretima manjih grupa prema različitim područjima, na druge načine...

U fazi post-kapitula, delegati koji su sudjelovali u slavlju Kapitula u Taizeu podijelit će s drugim fratrima Under Ten svoje provincije ono što su doživjeli. Predlažemo da ispričaju ono što su vidjeli i čuli, ne samo sadržaje predavanja (koji će se moći pronaći i na webu), već osobito ono što je svaki osobno doživio u grupama; u susretima s braćom Under Ten iz drugih zemalja; iskustvo zajednice u Taizeu i njihovog načina molitve; prijedloge, pitanja i izazove s kojima se susreo.

Osim takve razmjene iskustava, cilj post-kapitula jest da vi fratri Under Ten zajedno dovršite posljednji korak započetog puta, u kojem valja provesti konkretne zaključke i prilagoditi ih vlastitoj stvarnosti, kako bi se aktualiziralo slavlje („djelovati“).

Predlažemo vam da izbor za „djelovati“ učinite prema shemi koju smo predložili za prvi trenutak – „vidjeti“, dakle odlučiti se za konkretne korake u vlastitom životu, vlastitoj zemlji, vlastitom bratstvu.

 

„Djelovati“ u vašem vlastitom životu

Promišljajući još jednom opažanja o iskustvu dijaloga u vašem životu i u godinama koje su slijedile nakon svečanih zavjeta i suočavajući vaše osobno iskustvo sa životom Isusa Krista i Franje, baš poput prve kršćanske zajednice i prvog franjevačkog bratstva, do kojih praktičnih smjernica dolazite?

Pozivamo vas da vaše življeno iskustvo uđe u dijalog s evanđeoskim uzorom življenja i da iz toga proizađe kakvo konkretno djelovanje. Svatko može promisliti s kim otpočeti dijalog ili s kim ga produbiti. Svatko se može pitati kako nadići poteškoće u dijalogiziranju.

 

„Djelovati“ u vlastitoj zemlji

I u ovom slučaju, imajući na umu situaciju u vlastitoj zemlji i ono što ste o tom obradili u fazi pred-kapitula, treba se suočiti s poticajima koji dolaze od Isusa, od prve kršćanske zajednice, kao i od Franje i prvoga bratstva.

 • Ako probleme i mogućnosti dijaloga koji postoje u vašoj zemlji stavite u odnos prema evanđeoskom uzoru, koje konkretne prijedloge možete dati?
 • Isus je dijalogizirao s civilnim i religioznim strukturama svojeg vremena – kako danas možete doprinijeti napretku dijaloga u društvenom i civilnom kontekstu vaše zemlje?
 • S kim se može surađivati na izgradnji stabilne i plodne kulture dijaloga?
 • Koji su konkretne i učinkovite mogućnosti u vašoj zemlji?

 

„Djelovati“ u vlastitom bratstvu

Polazeći od onoga što ste učinili u fazi pred-kapitula – o prisutnosti vaših bratstava u suvremenom svijetu i o njihovom utjecaju na društvo, i suočavajući sa zahtjevima Evanđelja i franjevačke tradicije, koji vam se konkretni koraci čine mogućima i korisnima u vašem kontekstu?

Kada se govori o bratstvu, nitko ne može sebi uzeti za pravo da odlučuje sâm za sve – koje biste formativne puteve predložili na razini vaših bratstava, s ciljem da usuglasite djela, inicijative, način života, koji mogu poboljšati utjecaj naših bratstava na svijet?

 

Zaključno

Draga braćo koja s radošću i strahom živite prve godine poslije svečanih zavjeta, želimo vam da nastavite vjerno i ustrajno započeti put. Da bismo to ostvarili, svi mi imamo osnovnu pomoć, a to je podrška braće. Od kada ste prije koju godinu izabrali živjeti na način manje braće, osjetili ste podršku tolike braće – neki od njih, kao što su odgojitelji, gvardijani ili provincijali, imali su specifičnu ulogu na tom putu; drugi, kao vaše kolege ili braća iz vašega bratstva, imali su manje istaknutiju ulogu ali možda mnogo važniju, kada je govor o podršci i praćenju.

Želimo vam da na tom putu priprema za Kapitul na rogožinama u Taizeu 2019. god. postane element rasta i sazrijevanja. Ne znate (kao što ni mi ne znamo) koji bi mogli biti rezultati za svakog od vas pojedinačno, ako se potrudite oko ovih prijedloga. Ali ono što je sigurno jest da ćete rasti u razmjeni ideja, iskustava, odnosa i bratske blizine s tolikom braćom. Upravo po tim susretima i razmjenama iskustava Gospodin će još jednom u našem životu učiniti čuda. Neka se svakom od nas, kao što se to dogodilo Franji Asiškom, Gospodin objavi preko braće: „Kada mi Gospodin govoraše o braći, nitko mi nije znao reći što činiti, ali mi sâm Svevišnji objavi da trebam živjeti nasljedujući sveto Evanđelje“.

Franjo je otkrio evanđeoski oblik života „kada mu je Gospodin darovao braću“, a to se događa svaki put i nama, kada dopuštamo da nas susretnu braća koje nam je Gospodin darovao. Neka put prije, za vrijeme i poslije Kapitula na rogožinama Under Ten bude prigoda za rast u raspoloživostii Gospodinovom Duhu, koji nam govori preko braće.

Želimo uspješno putovanje svima vama, draga braćo Under Ten!

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1338
Ovaj mjesecOvaj mjesec64262
UkupnoUkupno7606763

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 81