Dr. sc. Luka Tomašević

ŽIVOTOPIS

BIBLIOGRAFIJA

KOLEGIJI

RAZMIŠLJANJA

 

CURRICULUM VITAE

Dr. fra Luka Tomašević je rođen u Gali (Sinj – Otok) 15. svibnja 1951. Osnovnu školu je završio u Gali i Hanu 1966. Gimnaziju je završio 1972. u Sinju (Nekadašnja Franjevačka srednja škola za spremanje svećenika, danas Franjevačka klasična gimnazija). Na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj je studirao filozofski odsjek (g. 1972-74.), a redoviti teološki studij je završio i diplomirao 1977. godine u Jeruzalemu (Izrael) na učilištu Studium Theologicum Jerosolymitanum. Magistrirao je iz moralne teologije 1981. na Alfonzijanskoj Akademiji, višem institutu za moralnu teologiju papinskog Sveučilišta Lateranum u Rimu. 1987. obranio je na istom učilištu disertaciju iz povijesti moralne teologije. Magisterij je nostrificirao 1993. (rješenjem Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu br.: 07-86/3-1993. od 20. IV. 1993.), a potom i doktorsku diplomu (rješenje istog fakulteta - br.: 07-3/23-1994. od 20. 12. 1994. "kao diplomu o završenom poslijediplomskom studiju i stečenom znanstvenom stupnju doktora teoloških znanosti u specijalizaciji moralne teologije".

U studijske svrhe, osim studija u Jeruzalemu i Rimu, boravio je u Veneciji (Italija), Toursu (Francuska), Prien am Chiemsee, Passau, Berlin, Frankfurt, München (Njemačka), kao profesor bio je u Taiwanu i Japanu.

1971./72. služio je vojni rok.

1974. godine je postao franjevac-redovnik.

1977. godine je zaređen za svećenika u Jeruzalemu.

Od 1988.-1991. bio je definitor (savjetnik) franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja.

Od 1988.-1994. bio je magistar bogoslova (odgojitelj) u Makarskoj.

U Domovinskom ratu dragovoljno vršio službu vojnog kapelana u 156. brigadi/pukovniji HV.

Član u više vijeća svoje Provincije i Nadbiskupije, a danas je član «Vijeća za nauk vjere» Hrvatske biskupske konferencije.

Član je «Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja» Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Član je „Etičkog povjerenstva“ Sveučilišta u Splitu.

Suosnivač i član „Hrvatskog bioetičkog društva“ 1998., bio je njegov potpredsjednik.

Član je Hrvatskog filozofskog društva, a bio je i član njegova "Upravnog odbora".

Član je „Matice Hrvatske“- podružnica Sinj.

Od 2005.-2013. bio član je Nacionalnog znanstvenog vijeća RH za „humanističke znanosti“ (dva mandata).

Član je „Međunarodnog društva kliničke bioetike“ (ISCB) i član upravnog odbora.

11. lipnja 2007. imenovan je u „znanstveno vijeće“ IAB-a za 8. svjetski kongres u Rijeci.

Od 1982. god. angažiran je kao nastavnik na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj.

1993./94. ak. god. bio je i honorarni predavač moralne teologije Dopunskoga teološko-katehetskog studija Teologije u Splitu.

Od 1999. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Od 1998.-2000. bio je rektor (predstojnik) Franjevačke teologije u Makarskoj.

1999./2000. bio je prodekan za znanost KBF-a u Splitu.

2000./2001. bio je vršitelj dužnosti dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sveučilišta Splitu.

Od 1.10.2007. – 1.10.2010.  dekan KBF-a u Splitu.

Od 1999. je pročelnik katedre za moralnu teologiju KBF-a u Splitu.

Od 2002. je  postigao zvanje izvanrednog profesora.

Od 2009. e u zvanju redovitog profesora.

Od 2014. je u stanju redovitog profesora-trajno zvanje.

Danas predaje osnovnu moralnu teologiju (moralne principe), religiozni moral, osobni i kreposni moral, te ljudska prava kao izborni predmet, a u Makarskoj je predavao osnovno moralno bogoslovlje (moralni teološki principi), posebno moralno bogoslovlje I-IV, društveni nauk Katoličke crkve, ljudska prava i izabrana pitanja iz moralke.

Bio je organizator i suorganizator više znanstvenih skupova, redoviti je suradnik i recenzent znanstvenih časopisa: Služba Božja, Crkva u svijetu, Bogoslovska smotra, Filozofska istraživanja, Diacovensia.

U tuzemstvu i inozemstvu održao je brojna predavanja za svećenike (dekanatski sastanci, tečajevi za mlade svećenike, duhovne vježbe i obnove) i laike, a po župama Dalmacije niz duhovnih obnova. Nastupa i kao korizmeni propovjednik. Sudjelovao je u pripravama zaručnika za vjenčanje u Sinju i Splitu.

Održao je mnoge vjerske i teološke tribine.

Objavio je 6 znanstvenih knjiga i više desetaka znanstvenih, preglednih i stručnih radova.

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas59
Ovaj mjesecOvaj mjesec65267
UkupnoUkupno7607768

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 47