Dr. fra Stjepan Čovo

 

 • Trg G. Bulata 3, 21 000 Split
 • Tel. 021/340-190
 • e-mail:
 • * * * * * * *
 • KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
 • Sveučilišta u Splitu
 • Zrinsko-Frankopanska 19, PP 329, 21 000 Split
 • Umirovljeni nastavnik

 

CURRICULUM VITAE

Ante Stjepan Čovo, rodio se 11. srpnja 1937. godine, od oca Štipana i majke Ane, rod. Vuković, u Karakašici, općina Sinj. Osnovnu školu završio je u Karakašici a Franjevačku klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika u Makarskoj. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1965. god. Zaređen je za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, 30. ožujka 1964. god., u Makarskoj.

Bio je župni pomoćnik u Metkoviću, pomoćnik magistra novaka na Visovcu, magistar novaka u La Verni (Italija), magistar studenata teologije u Makarskoj, definitor Provincije, gvardijan u samostanu u Makarskoj, prefekt odgoja i obrazovanja u Provinciji, pomoćnik magistra studenata, moderator trajne formacije u Provinciji, član više vijeća i odbora u Provinciji, sudac pri Crkvenomu interdijecezanskom sudu II. stupnja u Splitu, branitelj ženidbenog veza i promicatelj pravde pri Crkvenom interdijecezanskom sudu II. stupnja u Splitu.

Magistrirao na Rimokatoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1966. godine. Obranio je doktorsku disertaciju na Papinskomu lateranskomu sveučilištu (Pontificia Univer-sitas Lateranensis) u Rimu 1972. god., s naslovom De aspectu morali et iuridico matrimonii mixti ad mentem Concilii Oecumenici Vaticani II aliorumque Ecclesiae documentorum (O moralnom i pravnom vidu mješovitih ženidaba prema Drugom vatikanskom koncilu i drugim dokumentima Crkve), čime je postigao doktorat iz teologije.

Predavao je predmete dogmat­skoga bogoslovlja na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Umirovljen je 2002. godine.

Član je Hrvatskoga mariološkoga instituta. Bio je član uredništva časopisa Služba Božja (1974.-2003.).

Održao je predavanja na doma­ćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, predstavljao knjige, recen­zirao knjige i članke za znanstvene časopise. 

Objelodanio je radove u znanstvenim časopisima:

 1. Služba Božja (1974.-2005.) i
 2. Kačić (1986., 1989./90., 1993., 1995./96., 1999., 2002., 2004.-2006.);

u zbornicima:

 1. Drago Simundža (ur.), U službi čovjeka, Split, 1987.;
 2. Marko Babić, (ur.), Sveta Marija, Makarska, 1990.;
 3. Marko Babić, (ur.), U Službi Riječi, Makarska, 1991.;
 4. Kačić, Split, 1993.;
 5. Miroslav Ivić - Šime Samac (ur.), Visovački zbornik, Split-Visovac, 1997.;
 6. Hrvatin Gabrijel Jurišić - Petar Lubina (ur.), Ancilla Domini - Službenica Gospodnja (Kačić, br. 32. -33.), Split, 2000.;
 7. Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Makarska, 2003.;
 8. Hrvatin Gabrijel Jurišić, Franjevci i Makarska od 1502. do 2002. godine, (Kačić, br. 36.-38.), Split, 2004.-2006.

Objelodanio je knjige:

 1. Blaženi Ivan Duns Skot. Oštroumni i mari­janski naučitelj, Makarska, 1996.,
 2. Dr. fra Dominik (Nikola) Šušnjara. Život i djelo, Makarska, 1998.,

 
        

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas711
Ovaj mjesecOvaj mjesec20070
UkupnoUkupno7634948

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 53