Koptska pravoslavna Crkva

U nakladi Kršćanske sadašnjosti iz Zagreba i uz novčanu potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljena je nova knjiga-studija doc. dr. fra Ivana Macuta i dr. Dinka Aračića naslovljena Koptska pravoslavna Crkva; Povijest – doktrina – ekumenizam.

Recenzenti knjige su doc. dr. sc. Daniel Patafta i doc. sc. Emanuel Petrov. Knjiga Koptska pravoslavna Crkva podijeljena je na dva dijela: Povijest – doktrina – ekumenizam i Službeni ekumenski dokumenti. Prva cjelina sadrži pet poglavlja u kojima se dvojica autora bave važnim temama za razumijevanje Koptske Crkve. U prvom poglavlju predstavljen je povijesni pregled Koptske pravoslavne Crkve: počeci kršćanstva u Egiptu te nastanak Koptske Crkve, neke njezine osobine kao što su mučeništvo i monaštvo, teološka oštroumnost i duboka duhovnost kojima je podarila sveopće kršćanstvo. Autori u predgovoru knjizi naglašavaju „Kao rijetko koja Crkva Istoka, Koptska Crkva u posljednjim je desetljećima doživjela je svoju nutarnju i vanjsku obnovu. Uz to, izgradila je i zavidan obrazovni sustav te osnovala brojne zajednice diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj.“

U drugom poglavlju autori predstavljaju nauk ili doktrinu Koptske Crkve, posebice onaj koji se tiče Kristove osobe, njegova božanstva i čovještva. U trećem poglavlju ukratko izlažu o koptskoj liturgiji i to preko teme anafora – euharistijska molitva Koptske Crkve te himna trishagion, ukazujući na nezamjenjivu ulogu liturgije za život i razvoj Koptske Crkve u cjelini. U četvrtom poglavlju dotaknuli su se i koptske sakralne umjetnosti. U posljednjem, petom poglavlju prvog dijela studije prikazali su glavne naglaske ekumenskog dijaloga između Koptske pravoslavne Crkve i Katoličke Crkve.

Drugi dio knjige Koptska pravoslavna Crkva donosi izbor prijevoda važnijih ekumenskih izjava i bilateralnih ekumenskih dokumenata između Koptske pravoslavne Crkve i Katoličke Crkve.

Autori u predgovoru svoje zajedničke studije navode: „Promatrajući dosadašnja istraživanja o Koptskoj pravoslavnoj Crkvi, na svjetskoj razini postoje istraživanja koja obrađuju brojne aspekte nastanka i rada. Kod nas, osim nekoliko istraživačkih radova, koliko je nama u ovom trenutku poznato, nemamo zaokružene studije o Koptskoj pravoslavnoj Crkvi. Ovim djelom nastojimo popuniti, koliko je to moguće, ovu prazninu te pred našu vjersku i kulturnu javnost iznijeti povijest, doktrinu, liturgiju, sakralnu umjetnost te ekumenski dijalog između Kopta i katolika. Svjesni cjelokupnog opsega koji smo našim istraživanjem obuhvatili, nastojali smo svaku temu predstaviti u dovoljnoj mjeri da se može dobiti što je moguće objektivniji i zaokruženiji pogled. U nadi da smo u tome donekle i uspjeli, predajemo ovu knjigu našoj javnosti. Neka nam prisutnost Kopta u našoj zemlji podsvijesti činjenicu da nas Bog želi voditi jedne drugima, da se prihvaćamo kao braća i sestre po vjeri u jednoga nam Gospodina.“

Nadalje su naglasili i razlog nastanka ove vrijedne studije: „Budući da je riječ o jednoj od najstarijih kršćanskih zajednica, ipak Koptska Crkva našoj je vjerničkoj, ali i široj javnosti, malo poznata. Riječ je o Crkvi koja je, unatoč teškim uvjetima tijekom minulih stoljeća, sačuvala kako svoj identitet tako i svoju životnost, a u Hrvatskoj je 14. studenoga 2021. godine u grkokatoličkoj crkvi Preobraženja Gospodnjega u Jastrebarskom prvi put služena liturgija po koptskom obredu za vjernike Kopte iz Egipta koji žive na području Hrvatske. Nastojanje za boljim životom i slobodnim ispovijedanjem svoje vjere dovela je skupinu egipatskih kršćana i do naše domovine. Stoga je to bilo jedan od razloga da se nešto više sazna o Crkvi kojoj pripadaju koptski vjernici.“

O Koptskoj pravoslavnoj Crkvi, na svjetskoj razini, postoje istraživanja koja obrađuju brojna gledišta nastanka i rada ove Crkve. Premda je riječ o jednoj od najstarijih kršćanskih zajednica, Koptska Crkva malo je poznata hrvatskoj javnosti i trenutno ne postoji zaokružena studija o Koptima napisana na hrvatskom jeziku. Ovom knjigom autori Ivan Macut i Dinko Aračić nastoje popuniti tu prazninu te pred našu vjersku i kulturnu javnost iznijeti povijest, doktrinu, liturgiju i sakralnu umjetnost Koptske pravoslavne Crkve te ekumenski dijalog između Kopta i katolika.

Dragica Zeljko Selak