Marija – 1. 2015.

Objavljen je broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – Marija za siječanj 2015.. “Želje i stvarnost” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina.


Želje i stvarnost

Evanđelje govori o mudracima s Istoka kako su tražili ”novorođenoga kralja židovskoga”da mu se “poklone” (Mt 2, 1-12). Ne navodi im imena ni koliko ih je bilo, ali su se zato tijekom povijesti o njima oblikovale različite predaje. S vremenom su postali nadahnuće i brojnim majstorima pera pa su o . njima napisane i knjige. Francuski književnik Michel Tournier u svom romanu ističe kako su ih k Novoro­đenom vukle posebne čežnje, a kad su mu se napokon poklonili i uručili svoje darove, njihov odnos prema tim čežnjama potpuno se izmijenio. Promijenili su se i njihovi životi, posta­li su drugi ljudi. Ne kaže li to i evaneđelje kad veli, da ”otiđoše drugim, putem u svoju zemlju” (Mt 2, 12)?!

Na početku smo još jedne godine. U duhu se okrećemo natrag i zahvaljuje­mo Bogu što nam je dao milost da smo u protekloj godini toliko dobra i pozitiv­na vidjeli i ćuli, doživjeli i proživjeti te da smo mogli prebroditi brojne poteško­će na koje smo nailazili. Svoj pogled usmjeravamo prema godini u koju ula­zimo. U našim srcima rađaju se pritom brojne želje i planovi za nas same i za one koji su nam dragi i životom blizi. Kao crkvena i narodna zajednica nadamo se boljitku hrvatskoga društva i uspješnu razvoju demokracije u njemu, kako bi odgovorni mogli osigu­ravati uredan i pravedan poredak, pri­donositi općem dobru i pripomoći opo­ravku pojedinaca i cjelokupna društva. Od svojih predvodnika očekujemo da vole hrvatski narod i domovinu, da štite nacionalne interese, ljudske i kršćanske vrednote, obitelj i brak, da budu primjer zdrava domoljublja, zauzimaju se za slabe i obespravljene, za one koji su na rubu društva, da mudro, razborito i odlučno vode državničke poslove… Mudraci s Istoka i njihov životni pod­vig divan su nam uzor kako za Isusom neumorno treba tragati. Naše su želje, i ne samo na početku nove godine, jedno, a životna stvarnost drugo. Od njih previše u našim glava­ma zna nastati zbrka, što nas ne smije omesti da hrabro i odvažno kročimo prema svome cilju, tj. k Bogu, koji je u Isusu za nas postao čovjekom. Istinski susret s njime može ostvariti sve naše opravdane čežnje i snove, a mi može­mo doživjeti temeljit preobražaj. Mudraci nađoše dijete s Marijom, majkom njegovom” (Mt 2, 11). Gdje je dijete ondje je i majka, gdje je Isus ondje je i Marija. Njezin zagovor i bla­goslov Novorođenoga neka nas prate i u novoj godini, da se, našim zalaga­njem, ostvare i naše opravdane želje.

Urednik

Sadržaj

 • Želje i stvarnost (Urednik)
 • Bogorodica – bitan naslov (Papa Franjo)
 • Bogomajčinstvo kao djelo Svesilnoga (I. Bodrožić)
 • Majka lijepe ljubavi (S. Jerčić)
 • Usvojena (V. Vrbanek)
 • Marija – nova Eva (M. Parlov)
 • Marija u djelu Ivana Gersona (dar-ko)
 • U otajstvu krštenja (M. Babić)
 • Molitva za nerođene (D. De Micheli Vitturi)
 • Božična marka u znaku Došašća (M. Ivanišević)
 • Svetišta – šatori Božje milosti (N. Andrić-Nevinc)
 • Gdje su ti roditelji? (R. T)
 • Gospa s Djetetom iz Runjaka (M. Tomasović)
 • Jedno zrnce krunice (D. Bartulović)