Marija – naša majka

Fra Ivan Macut napisao je i objavio knjigu Marija – naša majka. Propovijedi i razmatranja o Blaženoj Djevici Mariji u nizu Nedjeljna biblijska poruka, Knjiga 10, u biblioteci Glasa Koncila. Urednica je knjige Anja Kovač. Knjiga ima 208 stranica.

Predgovor

Premda je štovanje Blažene Djevice Marije i u suvremenim pokoljenjima hrvatskih katolika vrlo živo, prošireno i popularno – što je osobito vidljivo o velim vjerničkim okupljanjima za svetkovinu Uznesenja Marijina ne samo u popularnim marijanskim svetištima, nego i u drugim, osobito marijanskim, crkvama – dojam je da hrvatski duhovni autori premalo prate taj izazov i premalo nude suvremene kvalitetne tekstove koji bi produbljivali zdravo štovanje i nasljedovanje Marije i u osobnom i u društvenom i u crkvenom životu.

Upravo s tim izazovom suočio se dr. fra Ivan Macut te je i svojim tekstovima objavljenim u mjesečniku »Mariji« i novim tekstovima, priređenima za ovo izdanje pod naslovom »Marija – naša majka«, ponudio jasan, razumljiv, suvremen teološki i pastoralni govor o Blaženoj Djevici Mariji.

Četrnaest predložaka propovijedi za marijanske svetkovine, blagdane te obvezne i neobvezne spomendane, sabrane u prvi dio knjige pod naslovom »S Marijom kroz liturgijsku godinu«, izvrsno može poslužiti ne samo propovjednicima i vjeroučiteljima, nego i vjernicima za bolje i dublje razumijevanje uloge i djela Blažene Djevice Marije u Crkvi Kristovoj i u cjelokupnoj ekonomiji spasenja.

Također i trideset i jedno promišljanje, sabrano u II. dio knjige pod nazivom »Razmatranja o Blaženoj Djevici Mariji«, osim što je prikladno za svibanjske i listopadske pobožnosti, pruža čitateljima iznimno bogat spektar važnih poruka i poticaja Marijina života i djela za osobni, crkveni i društveni vjernički angažman i rast.

Glas Koncila s tim ciljem rado predaje ovu knjigu »Marija – naša majka« čitateljima za duhovno obogaćivanje.

Mons. Ivan Miklenić

SADRŽAJ

Predgovor – mons. Ivan Miklenić

I. dio: S MARIJOM KROZ LITURGIJSKU GODINU

Uvod

SVETKOVINE

Marija Bogorodica

Uznesenje Blažene Djevice Marije – Velika Gospa

Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije

BLAGDANI

Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa

Pohođenje Blažene Djevice Marije

OBVEZNI SPOMENDANI

Blažena Djevica Marija – Gospa od Anđela

Spomen Blažene Djevice Marije Kraljice

Spomen Blažene Djevice Marije Žalosne

Spomen Blažene Djevice Marije od svete Krunice

Prikazanje Blažene Djevice Marije – Gospa od Zdravlja

NEO BAVEZNI SPOMENDANI

Gospa Lurdska

Bezgrješno Srce Marijino

Spomen Majke Božje Karmelske

Posveta Bazilike Majke Božje Velike

II. dio: RAZMATRANJA O BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

Uvod

Josip (Radnik) – zaručnik Blažene Djevice Marije

Marija na Isusovom križnom putu

Blažena Djevica Marija – uzor molitve

Marija u zajedništvu s apostolima

Marija – Kraljica mira

Svetac svega svijeta i Marija

Marija u vremenu iščekivanja

Marija u Kani Galilejskoj – Marija posrednica

Marija pod križem

Uskrsna vjera

Marijina vjera

Marija u Novom zavjetu

Marija s Josipom i Isusom u Hramu – Prikazanje Gospodinovo

Marija – naša Majka

Marija – Majka Crkve

Marija – nova Eva

Marijin Veliča I.

Marijin Veliča II.

Marijin Veliča III.

Marijin Veliča IV.

Marija i ukazanja

Marija Pomoćnica

Franjina pobožnost Blaženoj Djevici Mariji

Marija – žena

Razmišljanje o molitvi Zdravo Kraljice I.

Razmišljanje o molitvi Zdravo Kraljice II.

Razmišljanje o molitvi Zdravo Kraljice III.

Marija i pohod triju kraljeva

Navještenje Gospodinovo – Radosna vijest za cijeli svijet

Marijina patnja

Marijino djevičanstvo – znak današnjem svijetu

Pogovor – don Mladen Parlov