PIRAMATOVCI

Župa Svih Svetih
Šibenska biskupija

Župni ured
Piramatovci
22222 Skradin
tel: 022/ 767-605

Župnik: fra Dalibor Grčić


Piramatovci pripadaju Gradu Skradinu u Šibensko-kninskoj županiji. Današnje područje župe Piramatovaca pripadalo je u srednjem vijeku djelomično nadžupi Bribiru koju kao hrvatsku “župu” spominje u X. st. Konstantin Porfirogenit. Kad su Turci osvojili Skradin i Bribir (1522. – 1523.), franjevci su iz Visovca počeli obilaziti te krajeve i duhovno posluživati preostalo stanovništvo. Tek nakon ratova XVII. stoljeća, uvedena je pod vodstvom visovačkih franjevaca redovna pastorizacija unutar Skradinske biskupije.

Središte župe bilo je u Krkoviću. Župa je obuhvaćala Piramatovce, Ždrapanj, Sonkovića neko vrijeme Polaču i Vukšić. Tek od god. 1829., kad je župa, nakon ukidanja Skradinske, pripala Šibenskoj biskupiji, došlo je do promjena granica. God. 1851. Krkoviću su pripali Vaćani. Međutim, sam Krković je 1869. god. pripojen Lišanima, ali je ponovno 1876. god. postao samostalna župa i od tada sjedište župnika je prešlo u Piramatovce. Kad je 1881. god. župa Čista predana župi Raslini, posluživali su je župnici Piramatovaca te je s vremenom i pripala Piramatovcima. Tek 1969. god. odvojena je Čista Velika i od nje stvorena samostalna župa.

Župa danas ima ove zaselke: Piramatovce, Krković, Vaćane, Ždrapanj, Bribir, Žažvić, Bubić, Bilo-stanove, Gračac, Cicvare i Lađevce.

Stare župne matice nisu se sačuvale. Jedino se u arhivu na Visovcu čuvaju matice Polače, Krkovića i Vukšića iz god. 1715. do 1718. (Knj. 119-121).

Župna crkva Svih Svetih u Krkoviću je stara s presvođenom četvrtastom apsidom koja je kasnije produžena, vjerojatno u XVIII. stoljeću. Crkva je 1896. god. temeljito obnovljena. Crkva je u Domovinskom ratu 1991. god. minirana i potpuno srušena. Na istom mjestu podignuta je 1997. god. nova.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Ante Padovanskog u Vaćanima je u novije doba, 1973. i 1976. god., popravljena. Na pročelju je imala zvonik na preslicu s dva zvona. I ona je u Domovinskom ratu minirana i srušena do temelja 1991. godine. Na istom mjestu sagrađena je 1998. god. nova.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Marka  u Sonkoviću je vrlo stara, a u XIX. st. je obnovljena. God. 1958. podignut je na pročelju zvonik od betona. I tu su crkvu 1991. god. srpski agresori potpuno srušili. Podignuta je 1999. god. nova, prva u Hrvatskoj podignuta u čast bl. Alojzija Stepinca.

Oko crkve je staro groblje i u njemu dosta sačuvanih stećaka.

Crkva sv. Bartola  u Ždrapnju građena je u dvije faze, starija u starohrvatsko doba i mlađa u kasnom srednjem vijeku. God. 1889. pronađena su tri ulomka natpisa iz IX. st. na kojima se spominje knez Branimir i graditelj crkve župan Pribina. Sistematska iskapanja nisu izvršena. Granatirali su je i devastirali pobunjeni Srbi 1991. godine.

Oko crkve je groblje sa stećcima. Nedaleko od crkve ostaci su starokršćanske bazilike gdje je bila villa rustica. Cijeli taj okoliš je pod državnom zaštitom (24/77-73, reg. br. 717).

Uz župnu kuću podignuta je g. 1938.-40. crkvica Gospe od Milosti, posvećena god. 1939. Obnovljena je 1978. godine. Srbi su je u Domovinskom ratu (9. studenog 1991.) najprije granatirali a onda zapalili. Obnovljena je odmah nakon Domovinskog rata.

U blizini je crkvica sv. Roka u ruševnom stanju.  Budući da je zaštićeni spomenik kulture, obnavlja se sredstvima Ministarstva kulture RH.

Župna kuća izgrađena je XIX. st. u Piramatovcima. Temeljito je obnovljena 1978. godine. Pobunjeni Srbi su je 13. studenog 1991. opljačkali i zapalili. Tada su stradale i sve matične knjige i arhiv. Nakon Domovinskog rata kuća je temeljito obnovljena.

U Bribiru je pravoslavna crkva Sv. Ane.

Iz župe je jedan svećenik,redovnik, i dvije redovnice.

Župnik od 2003. god. izdaje prigodno župski listić (dvolist) Piramatovci.

Na području župe nema škole, djeca idu u školu u Vodice.

Župa pripada Skradinskom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: 330 obitelji, 965 vjernika (g. 1939.: 2281 + 12 vjernika, g. 1965.: 580 obitelji, 3000 vjernika, g. 1978.: o. 500 obitelji, 2224 vjernika).

Literatura: Fra Stanko Bačić, Župa Svih Svetih – Piramatovci, Šibenik, 1995.; Fra Tomislav Brekalo, Župa Svih Svetih Piramatovci, Piramatovci, 2004.