Pod okriljem Svete Nediljice

Nakon dugogodišnjega pastoralnog iskustva, proučavajući dostupne liturgijske pjesmarice na hrvatskom jezičnom području, župnik u Župi Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije u Šibeniku, fra Nikola Ćurčija, odlučio se, sa suradnicima, pripremiti i tiskati «Crničku pjesmaricu» kao prikladno pomagalo svojim vjernicima koji se okupljaju na pobožnosti i misna slavlja u župnoj crkvi Svete Nediljice u Crnici.

Liturgijsku pjesmaricu, «Pod okriljem Svete Nediljice», kako ju je naslovio, fra Nikola je, kao priređivač, protumačio podnaslovom: Slavimo i pjevamo, molimo i učimo.  Zato je pjesmaricu, nakon uvodnih napomena, razdijelio na tri tematske cjeline, kako stoji u podnaslovu: slavimo i pjevamo (A), molimo (B) i učimo (C).

U prvom dijelu (A), pod naslovom: Slavimo i pjevamo pod okriljem Svete Nediljice, nakon Reda slavlja svete mise (I.), slijede riječi pjesama, bez notnih zapisa, ukupno 224 pjesme: Ulazne pjesme (II.), Pripjevni psalmi (III.), Prikazne pjesme (IV.), Pričesne pjesme (V.), Pjesme na kraju mise (VI.), Pjesme liturgijskog vremena (VII.), među koje spadaju Adventske pjesme, Božićne pjesme, Korizmene pjesme, i Uskrsne pjesme, zatim Marijanske pjesme (VIII.), Crkvene šansone (IX.) i Prigodne pjesme (X.).

U drugom dijelu (B), pod naslovom: Molimo pod okriljem Svete Nediljice, najprije je donio Časoslov naroda Božjega (XI.) u koji spada Jutarnjica i Večernica, Večernica Svete Nediljice i Povečerje, zatim Prigodne molitve Gospi (XII.), Crkvene pobožnosti (XIII), kao što je Euharistijsko klanjanje, Pobožnost prvih petaka, Pobožnost Imenu Isusovu, Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu, Pobožnost Predragocjenoj Krvi Isusovoj, Pobožnost Duhu Svetomu, zatim Pobožnost Muci Isusovoj u postajama Križnoga puta (XIV.), Marijanske pobožnosti (XV.), Molitve za preminule (XVI.) i Prigodne molitve (XVII.).

U trećem dijelu (C), pod naslovom: Učimo pod okriljem Svete Nediljice, priređivač fra Nikola uvrstio je  svakodnevne molitve, kao što su Opće molitve (XVIII.) i Kršćanski nauk (XIX.), protumačio značenje sakramenata (XX.) i nedjelje u životu kršćana (XXI.), donio kratku povijest Župe Bezgrješnoga Začeća i opis slike Svete Nediljice.

Tako priređena, Crnička pjesmarica, uz pjevani prilog, koji čini veću cjelinu knjige, zapravo je svojevrsni molitvenik i katekizam koji će vjernicima dobro doći ne samo u crkvi, za vrijeme liturgijskoga slavlja, nego i za osobnu i obiteljsku uporabu.

Uz Stvarno kazalo, u kojemu je popisan redoslijed sva tri poglavlja, radi lakšega snalaženja, donesen je i abecedni popis pjesama i pripjevnih psalama.

Pjesmarica Pod okriljem Svete Nediljice, uistinu će poslužiti župniku i vjernicima da zajedno i osobno mogu slaviti Boga, pjevati i učiti i moliti.

Pjesmarica je tiskana na 320 stranica, dvobojno, meki uvez, veličine 110×180 mm,.