PRIMORSKI DOLAC

Župa sv. Ante Padovanskog
Šibenska biskupija

Župni ured
21227 Primorski Dolac
tel.: 021/899 390

Župnik: fra Mijo Šabić


Primorski Dolac je naselje u istoimenoj općini Splitsko-dalmatinske županije, smješten na sjevernim padinama Prače u srednjoj Dalmaciji. Selo se sve do kraja Drugoga svjetskog rata zvalo Suhi Dolac. U srednjem vijeku pripadalo je trogirskoj općini. Trogirski su plemići posjedovali u njemu zemlje. Prema pisanju Pavla Andreisa, ispravom kralja Bele IV., Suhi Dolac dobila je obitelj Andreis, a kasnije druge obitelji. Trolokve je cetinski knez Ivan Nelipić g. 1410. dao Petru sinu Matije Čudetića. Zbog posjeda su nastajale prepirke među plemićkim obiteljima. Iz tih su vremena ruševine kule Znojilo, između Suhog Doca i Prapatnice, podignute za zaštitu od turskih napada. Kako se broj stanovništva zbog ratova s Turcima smanjio, franjevci su doveli novo stanovništvo. Nakon protjerivanja Turaka obnovio se redovni vjerski život. Župa je pripadala Trogirskoj biskupiji i sinjskom samostanu. Trogirski biskup Didak Manola zapisao je g. 1757. da je župna kuća bila u Suhom Docu a u Mravnici da je crkva sv. Ante s niskim zvonikom i jednim zvonom toliko malena tako da je u nju moglo stati jedva 20 osoba. Međutim, već se spremalo vapno za gradnju nove crkve. Nakon ukinuća trogirske biskupije (1830.) župa je pripala Šibenskoj biskupiji. Župa obuhvaća sela: Primorski Dolac, Trolokve i Mravnicu.

Stare župne matice su propale.

Nova župna crkva sv. Ante Padovanskag izgrađena je 2003. god. u blizini istoimene stare crkve na groblju, prema projektu arh. Ilije Živkovića. U prezbiteriju, iza oltara, je reljef sv. Ante Padovanskoga. Kipar Stanislav Bavčević izradio je od metala postaje Križnoga puta i kipove Blažene djevice Marije i  sv. Ante Padovanskoga.

Stara župna crkva sv. Ante Padovanskag je na brežuljku usred polja. Posvećena je g. 1730. Na pročelju je zvonik na preslicu s dva zvona. Uz vrata su dva prozorčića a iznad je kamena rozeta. Apsida je presvođena. Glavni oltar je drveni i na njemu je kip sv. Ante Padovanskog. Sa strane oltara su kipovi sv. Ante pustinjaka i sv. Blaža. U lađi, u niši je Gospin kip. Na zidovima su slike sv. Jeronima, sv. Ivana evanđelista i sv. Jakova apostola te barokna Gospina slika. Iza glavnog oltara je barokna slika sv. Ante. U crkvi postoji staro drveno raspelo, dva srebrna relikvijara i procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća. Crkva je obnavljana 1922. i 1949. god, temeljitije početkom ovoga stoljeća.

Oko crkve je staro groblje.

Crkva sv. Stjepana u Trolokvama izgrađena je g. 1874. Dotada je narod išao na službu Božju u Prgomet. Iznad vrata je kamena rozeta i zvonik na preslicu s dva zvona. U četvrtastoj apsidi je drveni oltar sa Svečevim kipom (tirolski rad). U lađi je drveni oltar Bl. Dj. Marije. Na zidu je staro drveno raspelo.

Crkva sv. Martina u Gornjem Primorskom Docu je iz XVIII. st. Iznad vrata je uklesana godina 1774. I na njoj su dva prozorčića uz vrata i iznad njih kamena rozeta, a na vrhu  pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona. Glavni oltar je drveni i na njemu je slika sv. Martina. U lađi je drveni oltar Marijina uznesenja ali se slavi kao Gospa od Zdravlja. Na njemu je stari Marijin kip. Na zidu visi slika sv. Silvestra i staro drveno raspelo. Crkva je iza Drugoga svjetskog rata popravljena. U posljednje vrijeme crkva je temeljito obnovljena.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Petra u Mravnici izgrađena je prije g. 1757., ali je nadograđivana. Uz vrata su dva prozorčića a iznad kamena rozeta. Zvonik je na preslicu s dva zvona, podignut g. 1913. Na glavnom kamenom oltaru je barokna pala sv. Petra i Pavla. U crkvi je kip sv. Petra, stara slika sv. Petra i Pavla te drveno raspelo. U novije vrijeme (1966.) popravljen je krov crkve.

Oko crkve je staro groblje.

U župi su kapele: Gospe od Karmela (1843.) uz staru župnu kuću i privatna kapelica obitelji Šerić u Trolokvama.

Provincija je 2001. god.  pored stare župne kuće izradila novu kuću, prema projektu ing. Ive Sorića. Stara župna kuća, zvana Kula, izgrađena oko g. 1860., srušena je zbog čestih pregrađivanja i nadograđivana, a u njezinoj blizini kupljena je kuća iz XIX. stoljeća, koja je prije bila namijenjena za željezničarskog namještenika.

Župa ima jednu redovnicu i bogoslova, studenta teologije.

Na području župe djeluje jedna osnovna škola.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije

U župi: oko 350 obitelji, oko 1100 vjernika ( g. 1939.: g. 1965.: 409 obitelji, 2354 vjernika, g. 1978.: 375 obitelji, 1872 vjernika)