Psalmi sv. Franje

Antifona:

Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja. Slava Ocu. Kako bijaše.

Psalam (I)

Ti izbroji dane moga progonstva *
sabrao si suze moje u mijehu svom (Ps 55,9)
Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni (Ps 40,8) *
i koji me vrebaju, složno se svjetuju (Ps, 70,10).
Uzvraćaju mi zlo za dobro *
mržnju za ljubav moju (Ps 108,5).
Za moju me ljubav oni optužuju *
a ja se samo molim (Ps 108,4).
Moj Oče sveti, kralju neba i zemlje,†
ne udaljuj se od mene *
blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne (Ps 24,12).
Moji će dušmani uzmaknuti †
čim te zazovem. *
Ovo sigurno znam: Bog je za mene (Ps 55,10-12).
Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše *
i moji najbliži stoje daleko (Ps 37,12).
Udaljio si od mene znance moje †
učini da im gnusan budem, *
zatvoren sam ne mogu izaći (Ps 89,9).
Oče Sveti (Iv 17,11), daleko mi ne budi *
Bože moj, pohiti mi u pomoć (Ps 70,12).
Požuri se meni u pomoć *
Gospodine, Spase moj (Ps 37,23).
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu,
kako bijaše na početku *
tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Psalam (II)

Gospodine, Bože moj, †
vapijem danju, *
a noću naričem pred tobom.
Neka dopre do tebe molitva moja *
prigni uho k vapaju mome (Ps 87,2-3).
Približi se duši mojoj i spasi je *
zbog dušmana mojih oslobodi me (Ps 68,19).
Iz krila majčina ti si me izveo †
mir mi dao na grudima majke *
tebi sam predan iz materine utrobe.
Iz krila majčina ti si Bog moj *
ne udaljuj se od mene (Ps 21,10-12a).
Ti mi znadeš porugu i stid *
i sramotu moju.
Pred tvojim su očima svi koji me muče *
ruganje je slomilo srce moje i klonuh.
Čekao sam da se tko sažali na me, ali ga ne bi *
i da me tko utješi, ali ga ne nađoh (Ps 68,20-21).
O Bože, oholice se digoše na me †
mnoštvo silnika život mi vreba, *
i nemaju tebe pred očima (Ps 85,14).
Broje me k onima što u grob silaze †
postadoh sličan nemoćniku, *
među mrtvima moj je ležaj (Ps 87,5-6a).
Ti si moj presveti Otac *
Kralju moj i Bože (Ps 43,5).
Požuri se meni u pomoć, Gospodine, *
Gospodine, Bože, spase moj (Ps 37,23).

Psalam (III)

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni *
jer mi se duša utječe tebi.
U sjeni krila tvojih zaklanjam se *
dok pogibao ne mine.
Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu *
Bogu, koji mi čini dobro.
Nek pošalje s nebesa i spasi me *
nek postidi sve koji me progone.
Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost (Ps 56,2-5a) †
od protivnika me moćnog oslobodi *
i od dušmana mojih jačih od mene (Ps 17,18).
Mrežu postaviše nogama mojim *
stisnuše dušu moju.
Iskopaše preda mnom jamu *
sami nek u nju padnu.
Postojano je srce moje, Bože, †
postojano je srce moje *
pjevat ću i svirati.
Probudi se, harfo i citro *
probudit ću zoru jutarnju.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima *
među pucima pjevat ću tebi.
Jer do neba je dobrota tvoja *
do oblaka vjernost tvoja.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa *
slava tvoja nek je nad svom zemljom (Ps 56,5b-12).

Psalam (IV)

Smiluj mi se, moj Bože, †
jer me dušmanin hoće zgaziti *
napadač me moj neprestano tlači.
Dušmani moji nasrću na me povazdan *
mnogo ih je koji se na me obaraju (Ps 55,2-3).
Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni *
zlo mi dosuđuju (Ps 40,8).
Koji me vrebaju *
složno se svjetuju (Ps 70,10).
U srcu pakosti skupljaju *
i vani opadaju (Ps 40,7).
Koji me vide podruguju se meni *
razvlače usne i mašu glavom. (Ps 21,8).
A ja, crv sam a ne čovjek *
ruglo ljudi i naroda prezir (Ps 21,7).
Dušmanima svojim postao sam ruglo, †
susjedima podsmijeh *
a znancima strašilo (Ps 30,12).
Oče Sveti (Iv 17,11), daleko mi ne budi *
snago moja, pohiti mi u pomoć (21,20).
Požuri se meni u pomoć *
Gospode, spase moj (Ps 37,23).

Psalam (V)

Iz svega glasa vapijem Gospodinu *
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku *
tjeskobu svoju pred njim razastirem.
Ako duh moj i klone u meni *
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim *
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se na desno i pogledam *
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći *
nitko za život moj ne mari (Ps 141,2-5).
Jer zbog tebe podnesoh pogrdu *
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći *
i stranac djeci majke svoje (Ps 68,8-9).
Oče Sveti (Iv 17,11), izjela me revnost za Dom tvoj *
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me (Ps 68,10).
A sada kad posrnuh ja, oni se raduju *
skupiše se protiv mene da udare iznenada (Ps 34,15).
Brojniji su nego vlasi na glavi mojoj *
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih †
oni što mi se nepravedno protive *
zar mogu vratiti što nisam oteo? (Ps 68,5).
Ustadoše svjedoci opaki *
pitaju me za ono što ne znam.
Vraćaju mi zlo za dobro i protive mi se *
što tražim dobro (Ps 37,21).
Ti si presveti moj Otac *
o moj Kralju i Bože moj (Ps 43,5).
Požuri se meni u pomoć *
Gospode, spase moj (Ps 37,23).

Psalam (VI)

Svi vi što putem prolazite †
pogledajte i vidite ima li boli *
kakva je bol kojom sam ja pogođen (Tuž 1,12)?
Opkolio me čopor pasa *
rulje me zločinačke okružiše (Ps 21,17).
Oni me gledaju i zure na me †
haljine moje dijele među sobom *
i kocku bacaju na odjeću moju (Ps 21,18b-19).
Probodoše mi ruke i noge *
sve kosti moje prebrojiti mogu (Ps 21,17c-18a).
Ždrijela svoja razvaljuje na me *
ko lav koji plijen kida i riče.
Kao voda razlih se *
sve mi se kosti rasuše.
Srce mi posta poput voska *
topi se u grudima mojim.
Grlo mi je ko crijep suho *
i moj se jezik uz nepce slijepi (Ps 21,14-16).
U jelo mi žuči umiješaše *
u mojoj me žeđi octom napojiše (Ps 68,22).
U prah smrtni bacio si mene (Ps 21,16) *
bol povećaše onomu koga ti rani (Ps 68,27).
Sad mogu leći i usnuti i onda ustati (Ps 3,6) *
da me zatim moj presveti Otac uzme u slavu svoju (Ps 72,24).
Oče Sveti (Iv 17,11), ti prihvati desnicu moju, †
vodit ćeš me po naumu svojem *
da me onda uzmeš u slavu svoju.
Koga ja imam u nebu osim tebe? *
kad sam s tobom ne veselim se zemlji (Ps 72,23-25).
Znajte, znajte da sam ja Bog, govori Gospodin *
uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen (usp. Ps 45,11).
Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov (Lk 1,68) †
koji izbavlja duše slugu svojih *
presvetom svojom vlastitom krvlju,
i neće platiti *
tko god se njemu utječe (Ps 33,23).
I znamo da dolazi *
dolazi suditi zemlji (Ps 95,13).

Psalam (VII)

Narodi svi plješčite rukama *
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to, svevišnji, strašan *
Kralj velik nad zemljom svom (Ps 46,2-3).
Jer presveti Otac nebeski, Kralj naš od davnine *
posla ljubljenoga Sina svoga s visine i on posred zemlje spasava.
Raduj se nebo i kliči zemljo †
nek huči more i sve što je u njemu *
nek se raduje polje i sve što je na njemu (Ps 95,11-12).
Pjevajte mu pjesmu novu *
pjevaj Gospodinu, sva zemljo (Ps 95,1).
Jer velik je Gospodin i hvale predostojan *
strašniji od svih bogova (Ps 95,4).
Dajte Gospodinu narodna plemena †
dajte Gospodinu slavu i čast *
dajte Gospodinu slavu imenu njegovu (Ps 95,7-8a).
Prinosite tjelesa svoja i nosite sveti križ njegov *
i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove (usp. Lk 14,27; 1Pt 2,21).
Strepi pred njim, zemljo sva †
nek se govori među poganima: *
Gospodin kraljuje sa drveta (Ps 95,9-10).
Uzašao na nebo i sjedi s desne *
presvetoga Oca na nebesima (Kazalo II).
Uzvisi se, Bože, nad nebesa *
i slava tvoja nek je nad svom zemljom (Ps 56,12).
I znam da dolazi *
dolazi suditi po pravdi (usp. Ps 71,2).

Psalam (VIII)

O Bože, spasi me *
Gospodine, u pomoć mi priteci.
Nek se postide i smetu *
svi koji mi o glavi rade.
Nek odstupe i nek se posrame *
koji se nesreći mojoj raduju.
Nek uzmaknu u sramoti svojoj *
koji zlurado na me grohoću.
Neka kliču i nek se vesele u tebi *
svi koji te traže
neka govore svagda: Velik je Bog! *
svi koji spasenje tvoje ljube.
A bijedan sam ja i nevoljan *
o Bože, u pomoć mi pohitaj.
Ti si pomoć moja i spasitelj moj *
Gospodine, ne kasni (Ps 69,2-6).

Psalam (IX)

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu *
jer učini djela čudesna (Ps 97,1a-b).
Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova *
i sveta mišica njegova (usp. Ps 97,1c-d).
Gospodin obznani spasenje svoje *
pred poganima pravednost objavi (Ps 97,2).
Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli *
a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog (Ps 41,9a-b).
Ovo je dan što ga učini Gospodin *
kličimo i radujmo se njemu (Ps 117,24).
Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem *
obasjao nas Bog Gospodin (Ps 117,26a.27a).
Raduj se, nebo, i kliči zemljo †
neka huči more i sve što je u njemu *
nek se raduje polje i što je na njemu (Ps 95,11-12a).
Dajte Gospodinu narodna plemena †
dajte Gospodinu slavu i čast *
dajte Gospodinu slavu imenu njegovu (Ps 95,7-8a).
Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu *
slavite Gospodina (Ps 67,33a).
Koji se vozi po nebu *
po nebu iskonskom (Ps 67,34a).
Čuj, glasom svojim grmi, †
glasom svojim silnim’ *
Priznajte silu Božju.
Nad Izraelom je veličanstvo njegovo *
nad oblacima sila njegova.
Strašan je Bog iz svojega svetišta
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem. *
Blagoslovljen Bog! (Ps 67,34b-36).
Slava Ocu.

Psalam (X)

Kliči Gospodinu zemljo sva †
opjevaj slavu imena njegova *
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: Kako su potresna djela tvoja *
zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju.
Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva *
neka pjeva tvome imenu (Ps 65,1-4).
Dođite, počujte, koji se Boga bojite *
pripovjedit ću što učini duši mojoj.
Na svoja sam usta njega zvao *
jezikom ga hvalio (Ps 65,16-17).
Iz svog hrama zov mi začu *
i vapaj moj mu do ušiju doprije (Ps 17,7c-d).
Blagoslivljajte, narodi, Gospodina našega *
razglašujte hvalu njegovu (Ps 65,8).
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje *
svi narodi nazivali blaženima (Ps 65,8).
Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov *
koji jedini tvori čudesa.
I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka
sva se zemlja napunila slave njegove. *
Tako neka bude. Amen. (Ps 71,18-19).

Psalam (XI)

Uslišio te Gospodin u dan nevolje *
štitilo te ime Boga Jakovljeva.
Poslao ti pomoć iz svetišta *
branio te sa Siona.
Spomenuo se svih ti prinosnica *
bila mu mila paljenica tvoja.
Udijelio ti što ti srce želi *
ispunio sve namisli tvoje.
Radovali se tvojoj pobjedi *
i u ime Boga svoga dizali stjegove.
Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju. †
Sad upoznah (Ps 19,2-7):
Gospodin je poslao Isusa Krista, Sina svoga *
i izreći će pucima osudu pravednu.
Gospodin je tvrđava tlačenom †
tvrđava spasa u danima tjeskobe *
nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje (Ps 9,9b-11a).
Blagoslovljen Gospodin Bog moj †
jer mi postade utočište i sklonište, *
u dan nevolje.
Jakosti moja, tebi ću pjevati †
jer ti si, Bože, zaštita moja *
Bog moj, milosrđe moje (Ps 58,17c-18).

Psalam (XII)

Tebi se, Gospodine, utječem, †
ne daj da se ikada postidim *
u pravdi me svojoj spasi i izbavi.
Prikloni uho svoje k meni *
i spasi me.
Budi mi hrid utočišta †
i čvrsta utvrda spasenja *
jer ti si stijena i utvrda moja (1b-3b).
Jer ti si, Gospodine, ufanje moje *
Gospodine, uzdanje od moje mladosti.
Na te se oslanjam od utrobe †
ti si mi zaštitnik od majčina krila *
u te se svagda uzdam (Ps 70,5-6).
Usta mi bijahu puna tvoje hvale *
slaviše te svaki dan (Ps 70,8).
Usliši me, Gospodine, †
jer je dobrostiva milost tvoja *
po velikom milosrđu pogledaj na me.
Ne sakrivaj lica pred slugom svojim *
jer sam u stisci, usliši me brzo (Ps 68,17-18).
Blagoslovljen Gospodin, Bog moj (usp. 143,1b) †
jer mi postade utočište i sklonište *
u dan nevolje.
Jakosti moja, tebi ću pjevati †
jer ti si, Bože, zaštita moja *
Bože moj, milosrđe moje (Ps 58,17c-18).

Psalam (XIII)

Ta dokle, Gospodine, †
dokle ćeš me zaboravljati *
Dokle ćeš sakrivati lice od mene?
Dokle ću nositi bol u duši *
tugu u srcu obdan i obnoć?
Dokle će se dušmanin dizati na me? *
Pogledaj, usliši, Bože moj.
Prosvijetli mi oči da ne zaspim na smrt *
Nek ne kaže dušmanin: Nadjačah njega.
Nek ne kliču protivnici ako posrnem. *
Ja se u tvoju dobrotu uzdam.
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro *
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg (Ps 12,1-6).

Psalam (XIV)

Hvalim te, Gospodine, presveti Oče, †
Kralju neba i zemlje *
jer ti mene utješi (usp. Iz 12,1).
Ti si, Bože, spasenje moje *
uzdam se, ne bojim se više.
Jer je Gospodin snaga moja i pjesma *
on je moje spasenje (Iz 12,2).
Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči †
desnica tvoja Gospodine raskomada dušmana *
Veličanstvom svojim obaraš ti protivnike (Izl 15,16-17).
Gledajte, ubogi, i radujte se *
nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite (Ps 68,33).
Neka ga hvale nebesa i zemlja *
mora i sve što se u njima miče.
Jer Bog će spasiti Sion *
on će sagraditi gradove Judine.
Tu će oni stanovati *
imati baštinu.
Baštinit će ga potomci sluga njegovih *
prebivat će u njemu oni koji ljube ime Božje (Ps 68,35-37).

Psalam (XV)

Kličite Bogu, našoj jakosti (Ps 80,2a) †
kličite Gospodinu Bogu živomu *
i istinitomu glasom radosnim (usp. Ps 46,2b).
Jer Bospodin je to svevišnji *
strašan, Kralj velik nad zemljom svom (Ps 46,3).
Jer presveti Otac s neba, Kralj naš od davnine (Ps 73,12a) †
posla ljubljenoga Sina svoga s visine *
koga rodi blažena Djevica, sveta Marija.
On će me zvati: Oče moj (Ps 88,27a) †
a ja ću ga prvorođenim učiniti, *
najvišim među kraljevima svijeta (Ps 88,28).
Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli *
a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog (Ps 42,9).
Ovo je dan što ga učini Gospodin *
kličimo i radujmo se njemu (Ps 117,24).
Jer nam je presveto ljubljeno dijete darovano †
i rodilo se za nas (usp. Iz 9,5) na putu i bi položeno u jasle *
jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu (usp. Lk 2,7).
Slava na visinama Gospodinu Bogu *
a na zemlji mir ljudima miljenicima njegovim (usp. Lk 2,14).
Raduj se nebo i kliči zemljo †
neka huči more i sve što je u njemu *
neka se raduje polje i sve što je na njemu (Ps 95,11-12a).
Pjevajte mu pjesmu novu *
pjevaj Gospodinu sva zemljo (usp. 95,1).
Velik je Gospodin hvale predostojan *
strašniji od svih bogova (Ps 95,4).
Dajte, narodna plemena †
dajte Gospodinu slavu i silu *
dajte Gospodinu slavu imena njegova (Ps 95,7-8a).
Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov *
i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove (usp. Lk 14,27; 1Pt 2,31).