RUDOPOLJE

SV. PETRA I PAVLA
Gospićko-senjska biskupija


Župa Rudopolje, osnovana 1807. god., nalazi se u općini Gračacu Zadarske županije. U toj čistoj katoličkoj župi živio je uoči Drugoga svjetskog rata 541 katolik. Tijekom Drugoga svjetskog rata, nakon 29. srpnja 1991., četnici su ih pobili ili protjerali a crkvu zapalili.

Župna crkva sv. Petra i Pavla izgrađena je 1748. godine.  To je kamena građevina izduženog pravokutnog oblika s polukružno završnom apsidom. Na glavnom, zapadnom pročelju je zvonik. Četnici su je u Drugom svjetskom ratu zapalili, ostali su samo goli zidovi. Naknadno je srušen i sjeverni zid crkve.

Tijekom posljednjih godina na crkvu je stavljen novi krov, prozori i vrata. Obnovljen je i zvonik i 29. VI. 2004. g. postavljeno i blagoslovljeno zvono. Obnovu su omogućili Rudopoljci koji danas uglavnom žive u Bjelovaru i Slavonskom Brodu.

Oko crkve je mjesno groblje.

Zadnjih godina sv. misa se služi samo na blagdan sv. Petra i Pavla na koju se okupe vjernici vezani uz Rudopolje rođenjem i krštenjem.

Župa pripada Gospićkom dekanatu Gospićko-senjske biskupije.

U župi: 1 katolička obitelj, 3 člana (g. 1939.: 541 vjernik)