ŠIBENIK – METERIZE

Župa sv. Jeronima
Šibenska biskupija

Župski ured
Trg Sv. Jeronima 1
22000 Šibenik
Tel: 022/ 332 043
Mob: 097 6768 108

el. pošta: [email protected] 

Župnik: fra Šimun Markulin


Šezdesetih godina XX. stoljeća na području Grada Šibenika bile su tri župe: Župa sv. Jakova u Gradu, Župa sv. Križa u Docu i Župa Gospe van Grada u Varošu. Budući da je „industrijska revolucija“ 60-ih godina XX. stoljeća napučila mnoštvo radničkoga stanovništva, osobito u prigradskim naseljima iznad Jadranske magistrale, blagopokojni šibenski biskup mons. Josip Arnerić osnovao je 4. studenoga 1966. šest novih župa Šibenskog dekanata: Srca Isusova na Baldekinu, Bezgrješnoga Začeća u Crnici, Pohođenja Marijina u Njivicama, Uznesenja Marijina u Bilicama, Gospe od Zdravlja u Dubravi i Župu sv. Jeronima na Meterizama, koju je dodijelio na upravljanje franjevcima Provincije Presvetog Otkupitelja „in perpetuum“ (dekret br. 976). Dodajmo da su do osnutka nove župe Meterize teritorijalno pripadale Župi Gospe van Grada.

Iznad Jadranske magistrale nastalo je 70-ih godina XX. stoljeća novo gradsko naselje na Šubićevcu, koje je pripadalo župi sv. Jeronima na Meterizama. Biskup mons. Josip Arnerić 13. studenog 1978. osnovao je novu župu sv. Ante Padovanskoga na Šubićevcu, a od navedenog datuma Šubićevac više nije pripadao Župi sv. Jeronima.

Do 2001. godine liturgijski obredi za župnu zajednicu na Meterizama slavljeni su u kapeli sv. Jeronima smještenoj u jednoj preuređenoj obiteljskoj kući, u kojoj se nalazio i župni stan. Zalaganjem Biskupskog ordinarijata u Šibeniku i Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja 2000. god. započeli su radovi na izgradnji župne crkve sv. Jeronima. Projektnu dokumentaciju za crkvu i pastoralni centar izradili su ing. arh. Antun Poković i ing. arh. Tonko Zaninović.

Kamen temeljac za novi crkveni objekt postavljen je 26. rujna 2000., a crkva je posvećena 30. rujna 2001. godine. Završni radovi na uređenju crkve i pastoralnog centra dovršeni su 2005. godine. Crkva ima 400 m2 korisne površine. Zvonik s tri zvona je visok 26 m. Na njemu je okrugli čelični križ visok 420 cm. Uz crkvu su podignuti: sakristija, vjeronaučna dvorana, župni ured, garaža i župni stan.

U crkvi su drveni kipovi sv. Jeronima (2004.) i Kraljice mira (2005.), izrađeni u Orubici kod Nove Gradiške, rad obitelji Branka i Marije Rizvić. Oltar i ambon su od „Veselje kamena“. Ispred crkve je brončani kip svetog pape Ivana Pavla II., visok 2,5 m, rad Aleksandra Guberine.

Zaštitnik župne zajednice i naslovnik crkve je sv. Jeronim Dalmatinac, kojeg se svečano slavi 30. rujna. Euharistijska slavlja u župnoj zajednici redovito se slave nedjeljom, utorkom i četvrtkom. Ispovijed se redovito slavi pola sata prije euharistijskih slavlja, a duhovni razgovori organiziraju se po dogovoru. U župnoj zajednici tijekom liturgijske godine ima nekoliko pobožnosti: krunica, euharistijsko klanjanje, križni put, čitanje Svetog pisma… Prigodno bivaju organizirana hodočašća.

Župni ured radi po dogovoru sa župljanima prema potrebi. Dijecezanski biskup mons. Tomislav Rogić imenovao je za župnu zajednicu dana 24. listopada 2023. Pastoralno vijeće (8 vijećnika), a dana 23. studenog 2023. Ekonomsko vijeće (4 vijećnika). Po dekretu dijecezanskog biskupa mons. Tomislava Rogića u župnoj zajednici djeluje četvero izvanrednih djelitelja pričesti, kao i župni Caritas. Članove Caritasa imenovao je mons. Rogić (7 članova). U župnoj zajednici grupa liturgijskih čitača broji 11 osoba. Pjevački zbor odraslih broji 13 članova, a pjevački zbor djece 22 člana. Pjevački zbor djece vodi gđa. Diana Gaši. Čistači crkve i župnih prostorija podijeleni su u dvije grupe, a obje grupe broje 21. člana. Mjesno bratstvo Franjevačke mladeži broji 3 simpatizera, 7 primljenika i 11 obećanika.

Župna crkva na Meterizama otvorena je svaki dan od jutra do večeri. Otvaranje i zatvaranje crkve povjereno je ključarima, kojih je 7. Milostinju u crkvi kupi 5 osoba. Za sakristiju brinu dvije osobe, a za prigodno uređivanje crkve također brinu dvije osobe. Za održavanje maslina brinu dvije osobe. Zbor ministranata broji 14 osoba.

U župnoj zajednici održavaju se kateheze kandidatima za primanje sakramenata ispovijedi, prve pričesti i krizme, kao i kateheze za odrasle – iz posebne moralne teologije i biblijske teologije.

Župna zajednica ima aktivnu Facebook stranicu „Župa sv. Jeronima, Meterize – Šibenik“.

U 2023. god. kršteno je 27 osoba; prvu pričest primilo je 30 osoba; krizmano je 38 osoba. U 2023. god. upisano je 6 vjenčanja i 4 sprovoda (mnogo se župljana pokapa u zaleđu Šibenika). 

Župni ured prigodno izdaje pastoralni list „Sveti Jeronim“. Župa pripada Šibenskom dekanatu Šibenske biskupije.

Popis župnika:

 1. Fra Bone Prcela, 4. 11. 1966. – 17. 12. 1968. (prvi župnik u novoosnovanoj župi)
 2. Fra Ivan Štambuk, 17. 12. 1968. – 12. 1969.
 3. Fra Frano Samodol, 14. 12. 1969. –  9. 1970.
 4. Fra Petar Bezina, 19. 9. 1970. – 3. 10. 1988.
 5. Fra Ljubo Muslim, 3. 10. 1988. – 8. 1991.
 6. Fra Tomislav Brekalo, 27. 8. 1991. – 18. 8. 1992.
 7. Fra Petar Rastočić, 18. 8. 1992. – 20. 8. 2003.
 8. Fra Ivan Maletić, 20. 8. 2003. – 27. 7. 2006.
 9. Fra Ante Vukušić, 27. 7. 2006. – 14. 11. 2009.
 10. Fra Mirko Klarić, 14. 11. 2009. – 16. 7. 2019.
 11. Fra Ante Bešlić, 16. 7. 2019. – 16. 8. 2023.
 12. Fra Šimun Markulin, 16. 8. 2023. –

 

Ažurirano: 1. siječnja 2024.