SIVERIĆ

Župa sv. Petra
Šibenska biskupija

Župni ured
Dučići 1
22321 Siverić
tel: 022/ 885 416

Župnik: fra Ilija Mikulić


Selo Siverić pripada Gradu Drnišu u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se na sjeverozapadnome dijelu Petrova polja, 4 km sjeveroistočno od Drniša, a nekada je  bilo dio prostrane drniške župe. God. 1942. stvorena je kapelanija, a g. 1969. samostalna župa koja obuhvaća Siverić i zaselke Radeljke i Iviće u selu Tepljuh.

Župne matice vode se od osnutka kapelanije – župe.

Župna crkva sv. Petra u baroknom stilu produljena je g. 1852. sa zapadne strane. Uz nju je g. 1875. prigrađen zvonik od kamena klesanca. Sakristija je izgrađena g. 1955. Crkva je popravljana više puta.

U crkvi je bio glavni oltar od mramora, podignut g. 1898. Na njemu je kip sv. Petra. U lađi su oltari Gospe Sinjske i sv. Franje.

U Domovinskom ratu crkva je uništena, a zvonik srušen. Nakon rata crkva je obnovljena, a 1999. g. podignut je još veći zvonik. Nabavljena su dva nova zvona i blagoslovljena 2001. godine.

Oko crkve je groblje.

Na padinama brda Promine je kapelica sv. Nediljice, podignuta g. 1935. Pokrivena je novim crijepom 2003. godine. Uz glavnu cestu je kapelica sv. Petra i Pavla, sazidana g. 1863. Pokrivena je novim crijepom 2004. godine.

Kuća za kapelana podignuta je g. 1934. Ona je g. 1942.-44. popravljena, a i kasnije. U njoj je bila uređena vjeronaučna dvorana. U Domovinskom ratu zapalili su je srpski pobunjenici. Nakon oslobođenja izgrađena je nova kuća uz pomoć države i Provincije Presvetog Otkupitelja.

Iz župe su 4 svećenika, od čega 3 franjevca i 1 redovnica.

Župa od g. 2001. povremeno izdaje župski list “Siverić”.

Na području župe je jedna područna škola.

Župa pripada Drniškom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: c. 220 obitelji, c. 600 vjernika, (g. 1965: 240 obitelji, 1300 vjernika, g. 1978: o. 240 obitelji, 1030 vjernika).


Župski list