Smjernice III. nacionalnog kongresa OFS-a i Frame – 2022.

1.      Evanđelje

Neka se u bratstvima pripravljaju susreti molitvenog čitanja Svetoga pisma (Lectio Divina), posebno tekstova evanđelja. 

Neka se članovi bratstva pouče u tom načinu razmatranja Svetoga pisma.

2.      Pokora

Neka se više vrednuje petak kao crkveni dan koji nas podsjeća i poziva na obraćenje, pokornička djela, posebno post, nemrs i djela milosrđa.

Preporuča se da se u bratstvu priprave pokornička bogoslužja s osobnom ispovijedi barem u korizmi i došašću, po mogućnosti i prije Duhova i prije svetkovine Svih svetih. 

Neka se održavaju zajedničke molitve OFS-a i Frame.

Neka OFS na područnoj razini češće organizira duhovne obnove.

3.      Crkvenost

Neka se u ovo naše vrijeme, obilježeno relativizmom, posveti pozornost riječima Pravila OFSa da „nadahnuti od svetog Franje i s njime pozvani obnavljati Crkvu (…) nastoje živjeti u punom zajedništvu s papom, biskupima i svećenicima“ (Pravilo OFS-a, br. 6), ljubeći Crkvu i prihvaćajući njezin nauk (usp. GK OFS-a čl. 40,2).

4.      Bratstvo

Neka se, prema mogućnostima, održavaju češći susreti bratstva OFS-a.

Neka se u duhu bratske povezanosti nastavi suradnja bratstava OFS-a i Frame.

5.      Milosrđe

Neka bratstva posvete više pozornosti duhovnim djelima milosrđa (neuka poučiti, dvoumna savjetovati, grešnika opomenuti, za žive i mrtve Boga moliti, nepravdu strpljivo podnositi, uvredu oprostiti, žalosna i nevoljna utješiti), ponajprije u samom bratstvu, zapažajući također posebno današnje potrebe ljudi u okolnostima suvremenog društva.

6.      Svjedočenje

Članovi OFS-a i Frame pozvani su u okolnostima svakodnevnog života svjedočiti radost evanđelja.

Neka u susretu s ljudima, u uvjetima današnje sve veće sekularizacije, relativiziranja istina naše vjere i moralnih vrednota zastupaju katoličke stavove i nauk Crkve.