25. nedjelja kroz godinu

Živjeti pametno

Živimo u društvu onih koji jedva sklapaju kraj s krajem, kao i onih koji se brinu kako ophoditi s preobiljem. Bogatstvo nije grijeh ako je pravedno stečeno i zarađeno.

Pametan je upravitelj iz evanđelja jer koristi posljednju šansu. I mi trebamo koristiti šanse koje su nam dane. To znači misliti na stav i držanje od kojih nešto imamo. Smijemo i trebamo imati interese u našemu životu, smijemo i trebamo željeti upravo to, da nam ide dobro. Treba se pitati kako ophodimo s povjerenim blagostanjem. Pametno postupamo u našemu interesu samo, ako ispravno ocijenimo našu situaciju i iz toga povučemo pravilne zaključke. To je učinio upravitelj. To trebamo i mi činiti, povodeći se za njim. Prema Isusovoj pouci, i mi se nalazimo u situaciji sličnoj upraviteljevoj.

Živimo u svijetu koji prolazi. Isusova poruka zove nas u svijet koji dolazi. Snalaženje je teško, jer se oba svijetu isprepliću. Pri tom su oba svijeta suprotstavljena. Tu je svijet kojim je ovladalo bogatstvo. Tu se misli na svijet u kojem su ljudi ispunjeni strašću, po mogućnosti da imaju puno, nesposobni su, da se zanimaju za život drugih. To je svijet u kojem se bore jedni protiv drugih. Svijet u kojem se moć zloupotrebljava, i u kojem se ljudi iskorištavaju. To je svijet u kojem ljudi postaju žrtve profita.

Ali dolazi drugi svijet. To je svijet u kojem se ljudima otvaraju oči za drugoga kao brata i sestru. To je svijet u kojem se otkriva bogatstvo dijeljenja. Svijet, u kojem stvari služe ljudima, a ne ljudi stvarima. Postoje djeca staroga, prolaznog svijeta. Njima pripada upravitelj iz Isusova pričanja. Postoje djeca i novoga svijeta. Ona su u evanđelju nazvana “djeca svjetlosti”. Svi oni nažalost nisu uvijek tako pametni kao djeca prolaznoga svijeta.

Pametno je dakako, zauzeti stav u našemu svijetu za dolazeći svijet, i odijeliti se od svijeta koji nema budućnost. U jeziku evanđelja to znači: otkazati službu bogatstvu, da bi došlo moćno područje Božje vlasti. To je uistinu jednostavno. Samo: što to znači u našoj situaciji? Mi živimo u društvu koje je bogato uspoređivanjem. Kako možemo razlikovati gdje služimo bogatstvu a gdje Bogu? Kako živimo pametno, da imamo budućnost? U najmanju ruku početak odgovora nalazimo u evanđelju u riječi “služiti”. Komu služimo s našim blagostanjem? S jedne strane možemo sanjati o tome kako sve više imati, a s druge strane možemo sanjati kako ljudi mogu s nama dobiti svoj udio. Potrebna je vjera u svijet u kojem ljudi neće biti jedni protiv drugih i u kojem neće biti potrebe da brane svoje imanje jedni od drugih, nego će zajedno dijeliti radost koja im je darovana od Boga. Potrebna je vjera u svijet u kojem će biti uskraćeno klanjanje bogatstvu, da bi djeca Božja živjela u slobodi. Našu nedjelju slavimo u svijetu, u kojem bogatstvo još ima svoju zavodničku moć, i u kojoj nas živi Bog poziva pod svoje oslobađajuće gospodstvo. Ovo nas slavlje uvijek iznova otvara za svijet koji nam dolazi. On počinje poklonstvom onomu koji nam se daje, da bismo u njemu našli našu budućnost.

***********

Dobri savjetnik novca

Mnogi su ljudi izgubili novac u financijskoj krizi. Mnogi puno. Oslanjali su se na savjetnike za novac – i gorko su “nasjeli”. Nisu svi savjetnici bili zločinački. Oni su samo sudjelovali s onim što je uopće uobičajeno.

Isus uzima kao primjer jednu lošu situaciju od koje bismo trebali učiti. Što trebamo učiti? Loše gospodarenje, i još k tome prevaru, da se iz toga “iščeprtljamo?” Uči li Isus nemoral?

Situacija je jasna: loši upravitelj stoji pred izbacivanjem. Kod nas bi danas on dobio sočnu otpremninu od nekoliko milijuna.

Upravitelj u Isusovoj prispodobi uzima sebi otpremninu na svoj način. On vara svoga šefa i njegovim dužnicima spušta cijene. S novcem šefa čini sebi prijatelje, da bi nakon svoga izbacivanja imao dovoljno dobre odnose, “prijatelje” koji će mu i dalje pomagati i sigurno ga neće izdati kao što i on njih nije ščepao.

Što je u toj masivnoj prijevari hvalevrijedno? “I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja”, kaže Isus. Koju to pamet Isus preporuča?

Pred mnogo godina jedan je čovjek bio žrtva varalice. Njegova priča bila je savršeno ispričana, skroz naskroz vjerodostojna, sa svih strana obrađena, odoljevala je svim provjeravanjima. Novac je već bio na putu. Čovjek se razbolio, ne toliko radi gubitka novca, nego radi osjećaja, da je lukavo prevaren.

Tada je prevareni čovjek razmišljao: kad bi taj čovjek svoju inteligenciju, svoju spretnost, svoju stratešku nadarenost upotrijebio za dobre stvari, on bi mogao raditi velika djela za ljude.

Da, Isus nažalost govori istinu: “Djeca ovoga svijeta” često su puno puta pametnija od “djece svjetla”. Kad bismo se mi zauzeli za dobro, za kraljevstvo Božje, za ljubav prema bližnjemu s puno fantazije, energije, ustrajno, kao što se mnogi varalice zauzimaju za zlo djelo, tada bi svijet izgledao drukčije. Isus je najbolji savjetnik novca. On zna, kako stvarno možemo uložiti svoj novac. Upravljajmo s našim novcem sadržajno!

Fra Jozo Župić