Provincijska vijeća i komisije

Komisija za primanje u odgojno obrazovne zavode

 • fra Marko Mrše, pročelnik
 • fra Siniša Balajić
 • fra Joško Kodžoman
 • fra Zoran Kutleša
 • fra Tino Labrović
 • fra Perica Maslać

Vijeće za duhovni život

 • fra Siniša Balajić, pročelnik
 • fra Anđelko Domazet
 • fra Frano Laco
 • fra Mario Lemo

Tajništvo za formaciju i studije

 • fra Jurica Hrgović, pročelnik
 • fra Siniša Balajić
 • fra Šimun Bilokapić
 • fra Ivica Jurić
 • fra Joško Kodžoman
 • fra Zoran Kutleša
 • fra Tino Labrović
 • fra Perica Maslać
 • fra Ante Vučković

Vijeće za misije i evangelizaciju

 • fra Josip Cvitković, pročelnik
 • fra Ivan Čugura
 • fra Stojan Damjanović
 • fra Antonio Mravak
 • fra Edvara Sokol
 • fra Mijo Šabić

Vijeće za karitativnu djelatnost

 • fra Zoran Kutleša, pročelnik
 • fra Josip Gotovac
 • fra Petar Klarić
 • fra Lazar Perica
 • fra Marinko Vukman

Vijeće za kulturnu baštinu

 • fra Ante Akrap, pročelnik
 • fra Boris Čarić
 • fra Frano Doljanin
 • fra Šimun Markulin
 • fra Ante Branko Periša
 • fra Bože Vuleta

Vijeće za duhovna zvanja

 • fra Perica Maslać, pročelnik
 • fra Siniša Balajić
 • fra Ivan Čikara
 • fra Joško Kodžoman
 • fra Zoran Kutleša
 • fra Tino Labrović
 • fra Kristian Radas
 • fra Ivo Rastočić
 • fra Kristian Stipanović
 • fra Ante Udovičić

Vijeće za izdavačku djelatnost

 • fra Ivan Macut, pročelnik
 • fra Ante Branko Periša
 • fra Domagoj Volarević

Vijeće za OFS i FRAMU

 • fra Mario Radman, pročelnik
 • fra Stipe Nimac
 • fra Ante Bešlić
 • fra Petar Komljenović
 • fra Toni Šimunović Erpušina

Ekonomsko vijeće

 • fra Boris Čarić, pročelnik
 • fra Ante Akrap
 • fra Josip Gotovac
 • fra Jakov Prcela

Komisija za pravdu, mir i očuvanje svega stvorenoga

 • fra Frano Čugura, pročelnik
 • fra Nedjeljko Čarapić
 • fra Ivan Udovičić
 • fra Bože Vuleta
 • fra Jure Zebić