Samostani

Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Samostani: lučonoše vjere i kulture

Naša današnja Provincija svoj život započinje kao “Franjevačka provincija sv. Kaja pape i mučenika u Dalmaciji”, a bila je osnovana dekretom “Inter gravissimis” od 22. siječnja 1735. kada je provincija “Bosna Srebrena” bila podijeljena u tri provincije. Novoosnovanoj Provinciji sv. Kaja bili su dodijeljeni samostani Visovac, Šibenik, Makarska, Zaostrog, Živogošće, Sinj, Omiš, Knin i Karin te prebivališta (kuće) Split, Sućuraj i Sumartin. Split je proglašen samostanom 1736., a Imotski i Sumartin 1738. godine. Provincija će 1743. promijeniti ime u Provincija Presvetoga Otkupitelja u Dalmaciji, ime koje nosi i danas. Samostan u Zagrebu osnovan je 1932., a samostani na Trsteniku i Šubićevcu 2010. godine. Ujedno, Provincija je preuzela i samostan sv. Gabrijela u Münchenu (Njemačka). Kao što je fra Karlo Balić već napisao da “Gospina svetišta bijahu luč, zvijezda polarnica, prema kojoj su se okrećala srca našega naroda” (Kroz Marijin perivoj), tako su samostani sa svojim župama u svome okruženju bili lučonoše vjere i kulture i kroz povijest i danas. Samostanskom okružju pripadaju župe:

Split-Dobri: Blizna, Bristivica, Brštanovo, Crivac, Čvrljevo, Lećevica, Ogorje, Prgomet-Labin, Primorski Dolac, Prugovo, Radošić, Split – Dobri, Zlopolje.

Imotski: Imotski, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Slivno, Studenci, Vinjani, Zmijavci.

Karin: Karin, Kruševo, Gračac, Lovinac, Ričice, Sveti Rok.

Knin: Kijevo, Knin, Vrpolje.

Makarska: Bast – Baška Voda, Drašnice, Igrane, Kozica, Tučepi, Veliko Brdo, Zavojane.

Sinj: Bajagić, Gala-Gljev, Grab, Hrvace, Otok, Potravlje, Sinj, Turjaci, Ugljane, Vrlika.

Sumartin: Novo Selo, Povlja, Sumartin.

Šibenik: Bilice, Danilo, Dubrava, Konjevrate, Mirlović, Nevest, Perković, Šibenik-Crnica, Šibenik-Meterize, Šibenik-Šubićevac, Šibenik-varoš, Unešić.

Visovac: Banjevci, Čista Velika, Drniš, Dubravice, Gradac Drniški, Kadina Glavica, Kljaci, Lišane, Miljevci, Piramatovci, Promina, Rupe, Siverić, Stankovci.

Zaostrog: Baćina, Brist, Drvenik, Gradac n/m, Metković,
Plina-Stablina, Podaca, Staševica, Vrgorac, Zaostrog, Živogošće.