Časni sluga Božji o. fra Ante Antić

– rodio se 16. travnja 1893. u Prvić-Šepurini na otočiću Prviću kod Šibenika od oca Tome i majke Tade r. Vlahov koji su rodili desetoro djece, a Ante im bijaše šesto dijete po redu;

– primio je sakrament krštenja 8. svibnja 1893. u župnoj crkvi sv. Jelene. Nadjenuli su mu ime Ante-Marko. Ime Ante dali su u čast sv. Ante Padovanskog jer su se redoitelji zavjetovali da će, ako “Tada rodi zdravo dijete dati ime Ante i poslat će ga da po Božjoj volji postane redovnik-svećenik u Redu sv. Ante”. Drugo ime Marko dodali su na spomen prvome djetetu koje je umrlo u prvoj godini rođenja;

– osnovno školovanje pohađao je u Zatonu od 1899. do 1905. Pred kraj osnovnog školovanja Antin otac Toma napomenuo je ženi Tadi da ne zaboravi zavjet kojeg su učinili prije Antina rođenja;

– primljen je u sjemenište u Snju 5. kolovoza 1905. godine;

– ušao je u novicijat na blagdan Rana sv. Franje 17. rujna 1911. godine na otočiću Visovcu. Oblači redovnički habit i uzima krsno ime fra Ante koje mu je učitelj novaka pokušavao tri puta izmijeniti;

– položio je prve jednostavne zavjete 17. rujna 1912. na Visovcu u ruke provincijala Karla Eterovića;

– studirao je filozofiju od 1912.  do 1914. u Franjevačkom učilištu u Zaostrogu;

– studirao je teologiju od 1914. do 1918. na Franjevačkoj visokoj bogolosviji u Makarskoj;

– zaređen je za svećenika 29. srpnja 1917. godine u crkvi sv. Lovre u Šibeniku (po rukopoloženju šibenskog biskupa Luke Pappafava);

– slavio je mladu misu u Zatonu na blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza 1917. godine;Ø  imenovan je za podmagistra 1917. godine (magistar je bio fra Petar Grabić);

– postao je učitelj novaka 1919. godine dekretom Uprave provincije;

– postao je magistar klerika 1925. i vršio tu službu do 1956. godine (u Makarskoj od 1925. do 1946. i u Zagrebu od 1946. do 1956. godine). Kroz to razdoblje svoje slobodno vrijeme posvećivao je molitvi i sakramentu pokore, pisao duhovna pisma, nagovore, vršio duhovne vježbe svećenicima, redovnicama, učiteljicama, profesorima, obiteljima;

– ispovjedao se svakog dana pred bilo kojim svećenikom. Zadnji put se ispovjedio javno pred Provincijalom i pred svom samostanskom braćom u Zagrebu;

– umro je na glasu svetosti 4. ožujka 1965. godine u 12.40 sati u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu;

* * * * *

– sprovodne obrede vodio je 8. ožujka 1965. godine u Zagrebu na Mirogoju zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić;

– tijelo fra Ante Antića preneseno je s Mirogoja u kriptu Majke Božje Lurdske 15. prosinca 1970. godine;

– u subotu 17. studenoga 1984. godine u prostorijama nadbiskupskog dvora u Zagrebu pod predsjedanjem kardinala Franje Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa, otvoren je postupak za beatifikaciju sluge Božjega oca fra Ante Antića;

– spisi procesa za postupak beatifikaciju obuhvaćaju 13.890 stranica;Ø  u Zagrebu 8. svibnja 1995. godine završena kauza za beatifikaciju;

– u Rimu 31. svibnja 1995. godine otvorena kauza za beatifikaciju;

– u Zagrebu 16. listopada 1998. godine otvoren proces o čudesnom ozdravljenju;

– u Zagrebu završen proces o čudesnom ozdravljenju 2000. godine i iste godine predan u Rim.

*****

Već kao sjemeništarac, a potom kao klerik i svećenik, fra Ante se isticao izvanredno kreposnim životom, osobito čistoćom i dobrotom srca, poniznošću, jednostavnošću, ljubavlju prema Kristu i Bl. Djevici Mariji, vjernošću Crkvi, svome franjevačkom redu i provinciji. Istodobnom, uronjen u Boga, bio je bliz ljudima i njihovim potrebama i problemima. Zbog svega toga već za njegova života nastao je glas o njegovoj svetosti. Taj glas nastavio se širiti i poslije smrti. Mnogi se preporučuju njegovu zagovoru kod Boga ili mu zahvaljuju za primljene milosti. To je bio dostatan razlog da se godine 1984. pokrene postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Tim je činom o. Antić dobio naslov sluga Božji.


Molitva za proglašenjem blaženim
OCA FRA ANTE ANTIĆA
I ZA MILOST PO NJEGOVU ZAGOVORU

Bože, Oče naš, izvore svakog dobra!
Sin nas je Tvoj poučio da budemo savršeni i milosrdni
po uzoru na Tvoju dobrotu.

U Duhu Svetom, Ti si slugu svoga oca Antu Antića
uzdigao do savršenog vršenja Tvoje svete volje.
Proslavi, Gospodine, slugu svoga i na ovoj zemlji čašću svetaca,
a meni po njegovu zagovoru udijeli milost
za koju Te sada posebno molim…

(Sada navedi osobnu molbu za koju moliš)

Nadasve mi daruj svoje svjetlo i milost da poput oca Antića
sve činim i trpim iz ljubavi prema Tebi
koji si sa svojim Sinom i Duhom Svetim
izvor svakoga dobra i smirenja svih srdaca. Amen.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu … (tri puta)

Svakog prvog četvrtka na grobu sluge Božjega oca fra Ante Antića vicepostulator moli tu molitvu.

ENGLISH
God, our Father, Source of every goodness!
Your Son taught us to be perfect and merciful
by example of Your goodness.
In the Holy Spirit, You raised Your servant Ante Antić
to perfection in carrying out Your holy wish.
Praise, Father, Your servant and all saints on this earth
and to me by his plea bestowed mercy
for which I now beg of You particularly . . .
Above all give me Your brightness and mercy,
that like father Antić, I do and suffer out of love toward You,
who, together with Your Son and the Holy Spirit,
the Source of every goodness and calmness in all hearts are.


KONTAKT

Vicepostulatura sluge Božjega fra Ante Antića
Vrbanićeva 35
10 000 Zagreb
Tel. 01/466 0031
Tel. 01/466 0030 (samostan)
Fax: 01/464 9793

Email: [email protected]

Vicepostulator: Dr. fra Josip Šimić