Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu

U nakladi Hrvatske matice iseljenika fra Jozo Župić objavio je knjigu pod naslovom „Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu“. Knjigu je grafički uredio Jakov Borković, a lektorirala je Ljubica Šego.

Sadržaj

Predgovor ………………………………………………………………………  5

Uvod ……………………………………………………………………………..  9

Sestre franjevke od Bezgrješne – Šibenik ……………………………..  11

Školske sestre franjevke Krista Kralja – Split ………………………..  17

Kćeri Božje ljubavi – Zagreb, Nova Ves ……………………………….. 23

Družba sestara Kraljice svijeta – Zagreb, Dubrava ………………….. 29

Klanjateljice Krvi Kristove – regija Zagreb  ……………………………. 35

Služavke Malog Isusa u Essenu – splitska provincija, I. dio ……..  41

Služavke Malog Isusa u Essenu – Splitska provincija, II. dio)……. 49

Sestre služavke Maloga Isusa u Geretsriedu …………………………. 55

Školske sestre franjevke iz Sarajeva  …………………………………… 61

Kćeri milosrđa trećega samostanskog reda sv. Franje …………….. 69

Školske sestre franjevke iz Mostara ……………………………………. 77

Služavke Kristove  …………………………………………………………… 87

Sestre Presvetog Srca Isusova u Neussu  ……………………………. 93

Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog iz Splita …………………… 101

Sestre dominikanke u Hamburgu ………………………………………. 109

Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog – Aachen ………………….. 115

Marijine sestre u Hannoveru ……………………………………………… 121

Djelovanje karmelićanke Cecilije Mikac u Ludwigsburgu …………  127

Sestre naše Gospe u Holzkirchenu…………………………………….. 133

Sestre franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika …………. 139

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb …….. 147

Prisutnost službenica milosrđa (Anćela) u Njemačkoj……………… 153

Služavke Maloga Isusa u Burgkirchenu ………………………………. 159

Milosrdne sestre svetoga Križa………………………………………….. 165

S. Julija Vidmar u Rosenheimu …………………………………………. 175

Dodatak ………………………………………………………………………. 179

Objavljeni članci ……………………………………………………………. 199

Bibliografija ………………………………………………………………….. 201

O autoru ………………………………………………………………………. 205

************************

Uvod
Na prvu nedjelju došašća, 30. studenoga 2014. u Vatikanu je bila otvorena Godina posvećenoga života. Godina je završila blagdanom Isusova prikazanja u hramu 2. veljače 2016. U prigodi Godine posvećenoga života papa je poslao apostolsko pismo svim posvećenim osobama 21. studenoga 2014. na spomendan Prikazanja Blažene Djevice Marije. U svome pismu papa ističe tri cilja za Godinu posvećenoga života: gledati prošlost sa zahvalnošću,  živjeti sadašnjost s velikom ljubavlju i  prigrliti budućnost s nadom.

Te su me riječi nadahnule da se sjetim početaka i povijesnog razvoja zajednica sestara koje su ostavile dubok trag u Crkvi u Hrvata u domovini i izvan nje. Maštovitost ljubavi sestara nije poznavala granica i znala je otvarati bezbrojne putove za nošenje daha evanđelja u kulture i najrazličitije društvene sredine.

Zahvaljujući dobroti i spremnosti gosp. Hrvoja Salopeka, glavnoga urednika časopisa MATICA (mjesečne revije hrvatske matice iseljenika), objavljivani su tekstovi o djelovanju časnih sestara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine u Njemačkoj pod naslovom: Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu. Uz tekstove su objavljivane i fotografije koje mi je skenirao fra Ivan Ante Rozić. Hvala mu!

Prvi tekst objavljen je u svibnju 2015. godine a zadnji u studenome 2017. godine. Nakon objavljenih tekstova u časopisu MATICA, pojavila se ideja sve te tekstove objediniti u knjizi koja će biti trajni spomen na sve sestre koje su po svojim karizmama naviještale i svjedočile slobodu djece Božje i bile znak kraljevstva Božjega, kraljevstva pravednosti, mira i radosti u Duhu Svetome. Ti će tekstovi, nadam se,  dobiti na snazi za našu opću povijest i za povijest Crkve.

Na kraju knjige donosim prilog pod naslovom ‘Hrvatske redovnice u Zapadnoj Europi’ iz pera mons. Vladimira Stankovića i popis svih sestara koje su djelovale u Njemačkoj. Preko 880 sestara ugradilo je svoje živote u misijama, župama, dječjim vrtićima, staračkim domovima i bolnicama.

Zahvaljujem nakladniku Hrvatskoj matici iseljenika na čelu s ravnateljem prof. Mijom Marićem,  prof. Vesni Kukavici, Ljubici Markovici-Baban, Ljubici Šego, Jakovu Borkoviću grafičkom uredniku i svima onima koji su me savjetom i podrškom podupirali da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Bez suradnje sestara ne bi bilo ove knjige. Stoga, svim sestarskim zajednicama velika hvala i neka ih Gospodin blagoslovi!

Fra Jozo Župić

************************

Predgovor

Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu autora, svećenika zapaženog spisateljskog opusa s višedesetljetnom njemačkom adresom, Joze Župića je zbirka njegovih objavljenih publicističkih radova sestrinske tematike uz prateću fotografsku građu, uključujući i ostale slikovne priloge poput faksimila izvorne korespondencije časnih Majki i ostalih crkvenih poglavara i poglavarica sa samozatajnim junakinjama našega doba. Fantastični plod Župićeva istraživačkog novinarstva o djelovanju časnih sestara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Njemačkoj objavljivao je  od  svibnja 2015. do studenoga 2017. godine Hrvoje Salopek glavni urednik renomiranog mjesečnika Matica, čiji je nakladnik Hrvatska matica iseljenika.

Gotovo trogodišnja serija članaka publiciste neospornog narativnog dara o djelovanju izvan domovine naših redovnica, suočenih s duhovnim i svjetovnim izazovima turbulentnog europskoga društva druge polovice 20. stoljeća, čitateljstvu je vjerodostojno osvijetlila s jedne strane sestrinsku pečalbarsku žrtvu iz olovnih vremena te s druge strane njihove goleme višestruke prinose u raznim područjima ljudske djelatnosti od socijalne i zdravstvene skrbi do kulture susreta koju zagovara papa Franjo u ovogodišnjoj poruci za Svjetski dan selilaca (2018.). Sveti otac tako na Twitteru ističe četiri ključne riječi: primiti, zaštititi, promicati i integrirati selioce. Pritom je papa napomenuo da integracija nije asimilacija koja vodi do nestanka ili zaborava vlastitoga kulturnog identiteta, već je riječ o dužem procesu kojim se podupire kultura susreta, zajamčivši da je Crkva raspoloživa da se i sama nanovo zauzme na tom području. Hrvatske časne sestre u Njemačkoj  u toj su misiji u hodu sa svojim narodom na vremenskoj okomici od pola stoljeća još od egzodusa iz komunističkoga raja SFRJ, preko razdoblja Domovinskoga rata do najnovijeg migrantskoga vala koji zahvaća gospodarskom tranzicijom osiromašeni europski jug Hrvatske i njezina susjedstva.

Knjiga velečasnog Župića, pisana jezgrovitim i jasnim rečenicama,  može se podijeliti u tri dijela. U prvom najopsežnijem dijelu knjige raspoređeno je dvadesetak zasebnih tematskih jedinica, koje su znakovito naslovljene: Sestre franjevke od  Bezgrješne, Šibenik; Školske sestre franjevke Krista Kralja, Split; Kćeri Božje ljubavi, Zagreb, Nova Ves; Družba sestara Kraljice svijeta, Zagreb, Dubrava; Klanjateljice Krvi Kristove, Zagreb; Služavke Malog Isusa u Essenu, Splitska provincija; Sestre služavke Maloga Isusa u Geretsriedu; Školske sestre franjevke iz Sarajeva; Kćeri milosrđa Trećega samostanskog reda sv. Franje; Školske sestre franjevke iz Mostara; Služavke Kristove sestre Presvetog Srca Isusova u Neussu; Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog iz Splita; Sestre dominikanke u Hamburgu; Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog, Aachen; Marijine sestre u Hannoveru; Djelovanje karmelićanke Cecilije Mikac u Ludwigsburgu; Sestre Naše Gospe u Holzkirchenu; Sestre franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika; Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga, Zagreb; Prisutnost Službenica Milosrđa u Njemačkoj; Služavke Maloga Isusa u Burgkirchenu; Milosrdne sestre svetoga Križa i naposljetku zanimljiva crtica o  Sestri Juliji Vidmar iz misije u Rosenheimu. U drugom dijelu knjige objavljen je kvalitetan dodatak u vidu nevelikog priloga pod naslovom Hrvatske redovnice u Zapadnoj Europi iz pera mons. Vladimira Stankovića, koji će neupućenom čitatelju osvijetliti tjeskobe prvih tisuća i tisuća hrvatskih radnika na tzv. privremenom radu na Zapadu o kojima država – za razliku od Crkve –  nije vodila brigu već ih dvostruko izrabljivala. Legendarni trodesetljetni ravnatelj  Hrvatske inozemne pastve Katoličke crkve u Hrvata u tom se tekstu naslanja na potresno izvješće voditelja Ureda za hrvatske redovnice u inozemstvu sa sjedištem u Beču isusovca p. Filipa Johlera koji izvještava o više stotina mladih sestara iz 20 redovničkih zajednica Hrvatske i BiH koje su poslane iz komunističkog režima (u kojem za njih nije bilo mjesta) u pečalbu za svoje sestre te njegu umirućih ljudi. Kršena su im ljudska i radna prava, a one su nadljudskim snagama iznijele sve kušnje na radost sviju nas. U okviru dodatka autor je priredio i popis svih sestara koje su djelovale u Njemačkoj. Čitatelj tako saznaje da je više od 880 sestara u brojnim njemačkim domicilnim odredištima ugradilo svoje živote u misijama, župama, dječjim vrtićima, kulturnim udrugama, staračkim domovima i hospicijima – učeći drugi jezik uz težak fizički rad. Slijedi treći dio Župićeve knjige s popisom autorovih objavljenih članaka o sestrama s iscrpnom bilješkom o autoru. Rođeni Sinjanin Jozo Župić (70), uz zahtjevno svećeničko služenje crkvi i svome narodu kako u ishodišnoj mediteranskoj sredini tako i iseljeništvu diljem Njemačke, napisao je dosad čak dvanaest knjiga i preveo s njemačkoga više nedostajućih  teoloških priručnika. Naposljetku je u knjizi navedena odabrana  bibliografija.

Bibliografija Župićeve publicističke zbirke tekstova iz časopisa Matica o hrvatskim redovnicama u Njemačkoj na kraju knjige donosi ukupno 29 odabranih naslova, koje urednički ili autorski potpisuju perjanice naše publicistike o inozemnoj pastvi od sredine 20. stoljeća do suvremenosti, kao i prva imena nagrađivanih recentnih znanstvenih monografija čiji sadržaji sustavno obrađuju predmetnu tematiku našega dušobrižništva u Europskoj uniji, uključujući i sestrinstvo. Među odabranim uredničkim i autorskim perjanicama pretežito misijskih spomen knjiga iznimne dokumentarne vrijednosti navedeni su: Miroslav Barun, Nediljko Brečić, Petar Lubina, Branko Brnas, Željko Ćurković, Boris Čarić, Stjepan Čovo,  Nikola Ćurčija, Ante Branko Periša,  Alojzije Duvnjak, Tomislav Beronić, Hrvatin Gabrijel Jurišić, Stanko Mandac, Josip Klarić, Josip Lucić, Mario Marinov, Vinko Marović, Dinko Aračić, Miroslav  Modrić, Andrija Nikić,  Berislav  Nikić, Ante Branko Periša, Petar Vučemilo, Luka Tomašević, Marinko Vukman, kao i sam Župić koji potpisuje spomen knjigu 40 godina Hrvatske katoličke misije Ludwigsburg (2010.). Uz značajni urednički i autorski opus Vladimira Stankovića (Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine, 1980.), Župić među konzultiranom literaturom izdvaja i najnoviju sintetsku znanstvenu monografiju Adolfa Polegubića Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj (2017.). Od sestrinskoga pisma i uredničkih prinosa Župić konzultira, uz  brojne časne kazivačice spomenute u knjižnom bloku, i Dobroslavu Mlakić koja potpisuje dvojezičnu monografiju Sestre Presvetog Srca Isusova u Neussu 1969. – 2009. (2010.) te Mariju Petru Vučemilo i Natanelu  Radinović koje su uredile zbornik radova s znanstvenog skupa na temu Stoljetne baštine Školskih sestara franjevki Krista Kralja Provincije Presvetoga Srca Isusova Split, 1904. – 2004. (2009.). Riječju, ovih 29 konzultiranih naslova iz bibliografije zaokružuju potpunu Župićevu upućenost u kvalitetnu istraživačku pustolovinu diljem Njemačke, koja je u konačnici rezultirala njegovom trogodišnjom fantastičnom publicističkom serijom o časnim sestrama u časopisu Matica – čiji je sadržaj s pravom autor odlučio s dubokom očinskom empatijom ukoričiti u knjigu što će trajno biti dostupna stručnoj kao i najširoj javnosti željnoj saznanja o samoprijegornom radu naraštaja hrvatskih redovnica u misijama i župama, te humanitarnim, prosvjetnim i kulturnim udrugama kao i ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi najzahtjevnijeg stanja štićenika zlatne životne dobi.

Vjerujte mi, ova se Župićeva zbirka publicističkih radova čita u jednome dahu jer afirmira kulturu susreta u potrošačkome društvu, čiji su najveći izazovi uključivost svih ljudi i svih živih bića u zelenom okolišu ovoga svijeta. Hrvatske časne sestre prepoznaju znakove vremena, dijeleći svjetlo Nade u opći boljitak čovječanstva!

Vesna Kukavica, Hrvatska matica iseljenika

U Zagrebu, 17. prosinca 2017.

************************

Fra Jozo je objavio:

 1. Hrvati u Nevigesu, hodočasničko-liturgijski vodič, Mettmann (1984.)
 2. Sv. Klement u Berlinu, Makarska (2000.)
 3. Glas iz tuđine (preveden i objavljen na njemačkom pod naslovom “Stimme aus der Fremde”), Berelin (2003.)
 4. Crtice iz života misionara, Berlin (2003.)
 5. Čarli, Ludwigsburg (2006.)
 6. Bauštelac (preveden i objavljen na njemačkom pod naslovom “Bauarbeiter”, Ludwigsburg (2009.), Ludwigsburg (2008.)
 7. Pijetao u duši, Ludwigsburg (2009.)
 8. 40 godina Hrvatske Katoličke Misije Ludwigsburg, Ludwigsburg (2010.)
 9. Svrni svete oči blage (München 2012.)
 10. Župići, München (2013.)
 11. Terapija dobrote, München (2013.)
 12. Zdravo Sinju, dilber cvijete, Sinj (Velika Gospa 2015.)
 13. Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu (2018.)

S njemačkog preveo i objavio knjige:

 1. Theodor Schnitzler, Pripovijedana misa, Split, 1994.
 2. Willi Hoffsümmer, Vino u posudama, Ženidbeni nagovori, Split, 1995.
 3. Daniela Bissig-Bestgen, Poznaješ li dragog Boga) Priručnik za vjerske razgovore s malom djecom, Makarska 1995.