Blagoslov bratu Bernardu

Piši kako ti kazujem:
Prvi brat kojega mi je Gospodin dao
bio je brat Bernardo.
On je prvi počeo i na savršen je način ispunio evanđeoski savjet
razdavajući sva svoja dobra siromasima.
Zbog toga i zbog njegovih prednosti dužan sam ga ljubiti više
nego ijednog drugog brata čitavoga Reda.
Stoga hoću i koliko mogu naređujem
da generalni ministar, koji god bude,
njega ljubi i poštuje kao mene samoga,
a i drugi ministri provincijalni i braća čitavoga Reda
neka ga drže mjesto mene.