BLIZNA

Župa sv. Ante Padovanskog
Šibenska biskupija

Župni ured
21228 Blizna Donja
Tel.: 021/897 222

Župnik: fra Daniel Stipanović


Župa Blizina je u općini Marini Splitsko-dalmatinske županije, smještena na jugoistočnim padinama planine Boraja. Selo Blizna spominje se prvi put 1251. godne. Pripadalo je Trogiru, a kasnije splitskoj plemićkoj obitelji Papalić i potom trogirskoj Kvarko. O mjesto su se dugo vremena otimali Trogir  i Šibenik. Prema nekim autorima u selu Mitlu bilo je g. 1298.-1560. sjedište župe kojoj su pripadala sela Kruševo i Boraja. Nakon ratova za oslobođenje od Turaka, utemeljena je 1687. župa u Blizni. Budući da su franjevci sinjskog samostana, koji su i doveli novo stanovništvo u te krajeve, od XVIII. st. posluživali župu, ona je pravno i pripojena sinjskom samostanu. Obje su župe bile do 1830. god. pod Trogirskom a od tada Šibenskom biskupijom. Mitlo je tada pripalo Blizni. God. 1968.  župa je pripala splitskom samostanu.

Župa obuhvaća sela: Gornja i Donja Blizna, Rastovac-Ugrinci, Vinovac i Mitlo.

Župna crkva sv. Ante Padovanskag jednostavna je pravokutna građevina, izgrađena od betona  g. 1965. prema nacrtu arhitekta Ante Barača.  Obnavljana je g. 1989. i 1996. Uz nju je zvonik. God. 1985. postavljena su nova zvona. U crkvi je kip sv. Ante i Blažene Djevice Marije (tirolski rad).

Nešto dalje između župne kuće i župne crkve izgrađena je g. 1850. kapela sv. Ante Padovanskoga. Ima mali zvonik na preslicu s jednim zvonom. U kapeli je drveni oltar sa Svečevim kipom.

Crkva sv. Marije spominje se u trogirskim bilježničkim spisima 1300. godine. Potječe iz IX. stoljeća. Zidovi su joj bili poduprti zaobljenim kontraforima što je obilježje kraljevskih crkava. Kasnije je, u vrijeme tatarskih i turskih provala, srušena pa je na njezinim ostacima izgrađena druga s polukružnom apsidom. Na njezinu je pročelju ugrađen kamen s prethodne crkve sa starohrvatskim pleterom i ulomak tegurija sa slovima “MAR(ia)”.

U blizini te crkve započela se g. 1745. graditi današnja, ali je do 1757. god. bila podignuta samo apsida. Nacrt je izradio Ivan Krstitelj Nutrizio iz Trogira a radove, između ostalih, vodio je Ivan Raguseo-Macanović a nakon njegove smrti sin mu Ignacije. Glavni dobročinitelj crkve bio je M. Pletković koji je želio podići i velebni zvonik.

Crkva je jednostavna. Iznad vrata je 8-latična kamena rozeta a pročelje završava zvonikom na preslicu s dva zvona. Pobočni zidovi su otvoreni trostrukim prozorima. Glavni oltar je drveni, podignut 1859. godine. Na njemu je slika Bezgrješnog Začeća Marijina koju je naslikao Antonio da Treviso. U crkvi su još sa strane oltara slike sv. Petra i Pavla na drvu, a ispod na platnu novije slike Srca Isusova i Marijina. Uz trijumfalni luk su drveni oltari sv. Stjepana i sv. Marka s drvenim kipovima (tirolski rad). U lađi su drveni oltari sv. Blaža i Gospe od Loreta, napravljeni g. 1900. (tirolski rad). Na zidu je slika Kamenovanje sv. Stjepana, domaći priprost rad. Crkva ima staro drveno raspelo. Obnavljana je  više puta,  posljednji put 2000. godine kada je stavljen novi krov i oko nje uređen pločnik. God. 2006. elektrificirana su zvona.

Oko crkve je groblje u kojem ima stećaka i starih nadgrobnih ploča, a g. 2000. je otkrivena nekropola iz starohrvatskog doba. Izvršena je eshumacija 68 grobova, a kosti pokojnika su poslane na antropološku analizu u Zagreb.

Crkva Gospe od Zdravlja u Rastovcu-Ugrinima, (nazvana i “Gospa od plaće” ili “Gospa od Milosti”) izgrađena je g. 1861. sa zvonikom na preslicu s jednim zvonom. Na oltaru se nalazi slika Gospe s Djetetom  i dvama robovima. God. 2002. crkva je temeljito obnovljena.

Kod crkve je novije groblje.

Crkva sv. Mihovila Arhanđela u Mitlu, gdje je bilo sjedište župe od 1298. do 1560., kad se pred turskim napadom stanovništvo raselilo, izgrađena je 1406. godine. Za nju je 1726. god. trogirski biskup Antun Kačić zabilježio da je ruševna i da je oltarska slika napola razdrta. Crkva je obnavljana 1806.,  1961., 1975. te konačno 1985. godine. U prigodi 600. obljetnice crkve (2006.) napravljen je novi put do crkve i uređeno veliko parkiralište. 

Na pročelju su oko vrata dva prozorčića a iznad mala luneta te prozorčić u obliku križa. Na vrhu je preslica, podignuta g. 1910. Crkva je dobila sa strane dodatak. Svod od sedre je gotički prelomljen. Na trijumfalnom luku je gotička kamena kustodija a uz vrata nešto manja. U nišama su kipovi sv. Mihovila i Srca Isusova (tirolski rad). U crkvi je slika na platnu sv. Mihovila i bl. Ivana Trogirskoga, koji drži maketu Trogira. Sliku je obnovio fra B. Buljević.

Oko crkve je groblje sa stećcima.

U župi su kapelice, u Blizini na dva mjesta: Počivala i Lokve i jedna u Mitlu.

Stara župna kuća je bila g. 1943. zapaljena ali su je nakon Drugoga svjetskog rata jugoslavenske vlasti oduzele, obnovile i pretvorile neko vrijeme u osnovnu školu. God. 2001., sudskim  rješenjem Županijskog suda u Splitu, aktom denacionalizacije, kuća je vraćena u ruševnom stanju. Župnik se nakon rata, g. 1964., nastanio u prizemnicu koja je g. 1977. podignuta na jedan kat.