Boris Papandopulo: Kantata Gospi od Zdravlja

Boris Papandopulo: Kantata Gospi od Zdravlja

U prigodi obilježavanja 35. obljetnice izgradnje crkve i 25. obljetnice proglašenja župe, 1971. g. franjevci s Dobroga kod hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula naručili su glazbeno djelo koje bi se trebalo temeljiti na postojećim tekstovima o Gospi od Zdravlja. Boris Papandopulo prihvatio je ponudu i odlučio skladati kantatu.

Vokalni slog povjerio je solistima (sopran, tenor) i mješovitom zboru uz pratnju orkestra. Čitavo djelo zasnovao je na poznatom tekstu fra Petra Kneževića „Pisma na poste’nje Go’spe’ Zdra’vlja koja’ na Dobro’mu prid Splitom castno fctuje’ se“, dok je tekst pjesme „Čuj vruću molbu“ („Mira il tuo popolo“ – prepjevao s talijanskog jezika fra Gašpar Bujas) uklopio u završni dio skladbe. U relativno kratkom vremenskom roku, između 15. ožujka i 18. travnja 1971., za svoga boravka u Splitu (stanovao je u Kaštel Lukšiću) partitura je bila dovršena i uručena naručitelju pod nazivom „Kantata Gospi od Zdravlja“.

Boris Papandopulo tri puta je tijekom svoje plodne karijere djelovao u Splitu i svaki put je za sobom ostavio vrijedne prinose crkvenog stvaralaštva. Od djela iz završnog razdoblja ističe se „Kantata Gospi od Zdravlja“ za soliste zbor i orkestar (1971.). Kod prvog djela u potpunosti dominiraju korizmeni napjevi, kod drugoga skladatelj, uz ostalo, pogotovo u uvodnim dijelovima, izravno citira božićne napjeve „Kirie eleison“ i „Veseli se, Majko Božja“, dok za završnicu izdvaja napjev „Čuj vruću molbu“ koji djeluje poput molitvene apoteoze. Solističku ulogu s Teodosijom Košćinom (sopran) prilikom praizvedbe dijelio je pok. fra Josip Ante Soldo. Zajedno s njima u izvedbi je sudjelovao Mješoviti zbor i orkestar Hrvatskoga narodnog kazališta iz Splita pod ravnanjem maestra Eduarda Tudora.

Nakon praizvedbe partitura i sve zborske i orkestralne dionice bile su pohranjene. U namjeri da se na 60. obljetnicu izgradnje crkve i 50. obljetnicu Župe Gospe od Zdravlja, 2006., ponovno izvede Papandopulova kantata, trebalo je pronaći „izgubljenu“ partituru i dionice. Tako su tek nedavno, u ostavštini fra Stanka Romca, „pronađena“ izvorna partitura (skladateljev rukopis), a nešto kasnije pronađene su orkestralne i zborske dionice. Kantata je ponovno izvedena 2016. godine u crkvi Gospe od Zdravlja u okviru kazališne sezone 2016./2017. Izveli su je solisti, zbor i orkestar HNK iz Splita pod ravnanjem mo. Ive Lipanovića.   

Kantatu je transkribirao i za tisak priredio Vito Balić 2007. godine. Nakladnici su Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja i Umjetnička akademija u Splitu.

fra Ante Branko Periša