Duhovi

Duhovi – svetkovina Duha Svetoga! Duhovi su svetkovina protupokreta. Umjesto zloduha Duh Sveti. Na svim razinama, u svim područjima: u mome vlastitom životu, u obitelji, društvu, u državi i u Crkvi. Blaženi papa Ivan XXIII pred 53 godine, 1959, sazvao je Drugi Vatikanski sabor. On se nadao od toga jednom “novom duhu” za Crkvu. Mnogo toga od njegova sna postalo je stvarnost. Mnoga očekivanja su razočarala. Jedni nalaze da je bilo “zastoja u reformi”, Crkva se malo obnovila, previše je ostala  “staromodna”. Drugi misle da je puno dokazanoga i prokušanoga revnosnom obnovom izgubljeno. Vjerujemo da Duh Sveti vodi Crkvu i svakoga pojedinca na putove  na kojima smo često nenaviknuti, i koji su za nas dijelom bolni. Nije svako oduševljenje već od Duha Svetoga. Mnoga razočaranja mogu biti vrata kroz koja Duh Sveti dolazi u naš život.

Kako djeluje On? Po čemu ga prepoznajemo? Isus danas kaže: “On će vas upućivati u svu istinu.” On je Duh istine”. Zloduh je duh laži. U laži su kratke noge, kaže narodna poslovica. Boli to,  istini gledati u lice. Ali samo istina oslobađa. Na lažima, samozavaravanju, zasljepljivanju ne može se graditi sreća.

U današnjem čitanju iz Poslanice Galaćanima (5. poglavlje) sveti Pavao nudi tako reći dvije “provjerene liste”, na kojima možemo razlikovati zloduha od Duha. On prvu listu naziva “djela tijela” i time misli stavove i radnje, koji odvode od sreće, od života, od Boga. Ona glasi: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično”.

Drugu listu apostol naziva “plod Duha”. Sve što je ovdje popisano, udružuje i stvara mogućim zajedništvo jednih s drugima. On nabraja devet plodova,  a to su: “ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost”.

Dvije stvari su jasne: druga lista je bez sumnje radosnija od prve. Radije živim s ljudima, koji žive prema drugoj listi. Ali je također jasno, da se stavovi druge liste teško stiću. “Djela tijela” dolaze od sebe ako im se mirno  prepustimo. “Plod Duha” mora se izboriti borbom. “Tijelo” kaže: Hajde, idi! To je laž. Duh kaže: Bori se za dobro! I to je istina. Isus nam je zato dao Duha. Svoga duha. Da možemo slijediti njegov uzor. Duh pri tome pomaže.

Fra Jozo Župić