Fra Anđelko Milanović Litre

Izašao osmi svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Osmi svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja bavi se likom i djelom fra Anđelka Milanovića Litre. Knjigu je napisao Stipica Grgat. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Vito Balić, izv. prof. dr. sc. Ivan Botica i dr. sc. Stjepan Čovo. Urednik knjige i edicije je doc. dr. dr. sc. fra Ivan Macut. Knjiga sadrži 324 stranice.


Iz recenzije prof. dr. sc. Vite Balića:

Fra Stipica Grgat na bogatoj arhivskoj građi i sekundarnim izvorima priredio je u ovoj monografiji temeljit prikaz života, djelovanja i glazbenog stvaralaštva fra Anđelka Milanovića Litre. Jasnim jezikom i zanimljivim stilom izlaže i kontekstualizira povijesnu i glazbeno-analitičku građu. U tomu se pogotovo ističe opis razvoja glazbenog djelovanja u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu te doticaji i suradnja glazbenika (franjevaca). Analitičkim uvidom u odabrane primjere Milanovićeva stvaralaštva autor je ukazao na njegovo dobro poznavanje crkvene glazbe i razumijevanje njezine tradicije koja u potpunosti prožima njegove crkvene skladbe, pa i kada su napisane na najjednostavniji način za široku pučku izvedbu.


Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Ivana Botice:

Knjiga o fra Anđelku Milanoviću Litri, čovjeku kojeg se jednostavno nazivalo Maestro, obilno upotpunjuje znanje o ovome vrijednom i skromnom franjevcu, svećeniku kreposna života i pronicljiva duha u vremenima nesklonim Crkvi, izvrsnu glazbenom pedagogu i profesoru, velikom promicatelju liturgijske glazbe u postkoncilskom vremenu, skladatelju, bogomdanom solo pjevaču, orguljašu i zborovođi. Na temelju raznovrsnih arhivskih vrela, relevantne literature i vrijednih usmenih svjedočanstava knjiga donosi i brojne podatke o njegovoj obitelji i rodnom mjestu te njegovoj redovničkoj i akademskoj zajednici. Također je obrađen njegov glazbeni i znanstveni opus. Knjiga pruža izvrstan presjek društvenih zbivanja i refleksije duha vremena čime nadilazi uobičajenu monografsku obradu pojedinčeva života i djela.


Iz recenzije dr. sc. fra Stjepana Čove:

Ne mogu sakriti osjećaje radosti da u prigodi životopisa mo o. fra Anđelka Milanovića Litre mogu kazati da sam bio njegov student, a on ujedno moj profesor i samostanski poglavar u Makarskoj. Osim toga često sam se s njim susretao i zadržavao u bratskim razgovorima. Uvijek mi je ostavljao dojam blagosti, vedrine i optimizma koji je dobri fratar fra Anđelko širio oko sebe. Posebno se sjećam glazbenog bogatstva njegova života, njegove ljubavi prema gregorijanskom pjevanju, gdje se pokazao kao vrsni pedagog za nadarene i manje nadarene ljubitelje glazbe i od njih stvarao istaknute pojedince i uklapao ih u Schola cantorum koja je nastupala ne samo u samostanskoj crkvi u Makarskoj nego je često uzveličavala pojedina crkvena slavlja izvan Makarske. Nastojao je studente upućivati u teoretske glazbene sadržaje a još više im naglašavati važnost i ljubav za crkveno pjevanje koje će im kao budućim pastirima biti potrebno. Sve to i mnogo drugoga otkrivamo u ovoj vrijednoj ediciji koja nam bogatstvom sadržaja i mnogih neotkrivenih detalja temeljenih na bogatoj arhivskoj građi približava lik mo fra Anđelka Milanovića Litre.


Sadržaj knjige (ukratko):

Predgovor

I. Anđelko Milanović Litre (1913. – 1990.)
1. Životopis
1.1. Biografski podatci
1.2. Djelovanje u Provinciji i izvan nje
1.3. Djelovanje u Zagrebu
1.4. Druge službe u Provinciji i izvan nje
1.5. Zborovođa i orguljaš
1.6. Briga oko odgoja crkvenih glazbenika
1.7. Savjeti novim crkvenim glazbenicima
1.8. Odlazak sa službe zborovođe i profesora
1.9. Završetak zemaljskog života
1.10. Ljudske odlike
1.11. Redovničke i svećeničke odlike
1.12. Milanović u očima svojih pjevača
1.13. Solo pjevač
2. Skladateljski opus
2.1. Analiza odabranih skladbi Anđelka Milanovića
2.2. Spisateljski rad / Stručni članci / Izbor
2.3. Prikazi i izvješća
2.4. Uvodnici u Sv. Ceciliji
3. Milanovićeva bibliografija i bibliografija o njemu
3.1. Skladateljski rad
3.2. Spisateljski rad / Popis stručnih članaka
3.3. Prikazi i Izvješća
3.4. Uvodni članci u Sv. Ceciliji
3.5. Milanovićeva smrt i posmrtni govori
3.6. Nakon smrti
3.7. Knjige, zbornici, novinski članci, mrežne stranice o Milanoviću

II. Glazbena škola, spomen-ploča i poprsje u Otoku
1. Osnivanje glazbene škole „Fra Anđelka Milanovića Litre“ u Otoku
2. Otkrivanje spomen-ploče i poprsja u Otoku

III. Iz glazbenog opusa
Pomoćna literatura
Kazalo imena
Sažetak
O autoru


Do sada objavljeno u nizu Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja:

  1. Ivan Macut – Petar Macut, Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci, Split, 2018.
  2. Dinko Aračić, Karlo Balić, Split, 2018.
  3. Jure Brkan, Ante Crnica, Split, 2019.
  4. Ivan Macut – Jakov Udovičić, Mate Zoričić, Split, 2019.
  5. Anđelko Domazet – Stjepan Čovo, Božo Vuco, Split, 2020.
  6. Jozo Grbavac, Silvestar Kutleša, Split, 2021.
  7. Dinko Aračić – Petar Lubina, Krsto Kržanić, Split, 2021.