Fra Andrija Dorotić

U srijedu, 28. rujna u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Splitu u sklopu Dvadeset osme Knjige Mediterana predstavljena je posthumno knjiga fra Vicka Kapitanovića „Fra Andrija Dorotić (1761.-1837.), reformator, političar i dobrotvor“ koju je priredio prof. dr. sc. Marko Trogrlić, a objavljena je u nakladi Književnog kruga Split. O knjizi su govorili dr. sc. don Josip Dukić, doc. dr. sc. Edi Miloš i priređivač.

U uvodniku svoje knjige fra Vicko je napisao: „Fra Andrija Dorotić spada u prijeporne osobe u hrvatskoj povijesti. Od jednih napadan, od drugih hvaljen, a nikada proučen.“ Ova knjiga  o Dorotiću nastala na djelu opsežnog arhivskog gradiva prikupljenog za fra Vickovu doktorsku disertaciju, obranjena na Fakultetu crkvene povijesti Papinskog sveučilišta Gregoriana i nagrađena medaljom Pavla VI. davne 1977. godine. Filozofija Andrije Dorotića u Barbarićevim istraživanjima i nekoliko Kapitanovićevih članaka o Dorotićevoj djelatnosti, objavljenih u inozemnim i domovinskim izdanjima, te opširna studija o Dorotićevim književnim tekstovima. Andrija Dorotić, Politički spisi i nekoliko manjih priloga drugih autora, učinila su izdašnim objavljivanje cjelokupnoga teksta u obliku kako je bio napisan. Kako je najveći dio teksta ostao neobjavljen, a ni u međuvremenu nije bilo opsežnijih znanstvenih istraživanja na tom području zasnovanih na arhivskim vrelima, autor je pristupio  preradi i prilagodbi neobjavljenih dijelova u tekstovnu cjelinu. Da bi tekst dobio oblik znanstvene monografije, bilo je potrebno unijeti i kraće izvode iz prerađenih tekstova o Dorotićevoj reformnoj, upravnoj i političkoj djelatnosti, već objavljenih na talijanskom ili francuskom jeziku, kao i popunjenu bibliografiju. Tekstu je pridodano i nekoliko priloga koji pripomažu razrješavanju prijepornih sudova o Dorotiću ili  bacaju svjetlo na prijeporne prosudbe povijesnih zbivanja njegova doba il na njegove životne stavove.

Predstavljajući knjigu don Josip Dukić je približio rad i djelo fra Vicka Kapitanovića, istaknuvši da knjiga u prvom izdanju ovako proširena ima svoju znanstvenu vrijednost, vrednovanje samih vrela…A prof.  Miloš je govorio o najbolnijem razdoblju Dorotićeva života a to je nazočnost ili okupacija Francuske u Dalmaciji. Francuzi su gradili ceste, urbanistički dotjerivali gradove, upravni i financijski sustav… ,ali oni i novače hrvatsku mladost  i vode u rat, kako bi branili svoje carstvo. Progone Katoličku Crkvu, krvavo suzbijaju pobune, iscrpljuju prisilnim radovima…  ( General Bonaparte, vojnik revolucije, antikršćanski, obračunava se u Francuskoj s Katoličkom Crkvom, oduzima imovinu, crkve pretvaraju u konjušnice, stradavaju katedrale, groblja, raspela… papu Pia VI. uhićuje i deportira, katolički kalendar pretvara u revolucionarni, progoni ne spontano već naređene naravi, promiče slobodno zidarstvo…, tijekom revolucije ubijeno 8 tisuća svećenika, tisuće katolika izgubilo živote…). Dolazi do sukoba provincijala Dorotića i francuskog providura Dandola, uzroci njegova nezadovoljstva, bijeg i potjera za provincijalom, od izbjeglice do organizatora ustanka, do ravnatelja austrijske tajne policije u Zagrebu… Dorotić je čovjek koji je dijelio sudbinu svog naroda za slobodu, vjeru i domovinu, što čini i Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Bosna Srebrena, od osmanske najezde pa sve do današnje komunističke okupacije…  Zaključivši na kraju da je knjiga  Fra Andrija Dorotić trajni spomen i da nudi nova otkrića i promišljanja o vladavini i okupaciji Napoleona na našim prostorima. Priređivač  prof. Marko Trogrlić je na kraju kazao da je ovo fra Vickovo prvo, a ujedno i posljednje njegovo djelo. Prvo, jer je u nju ugrađen veliki dio njegove neobjavljene doktorske disertacije, a posljednje jer izlazi nakon njegove smrti, te je ova knjiga (njemu proslijeđena 2014. g.) objelodanjena sa željom da bude znak zahvalnosti prema prijatelju i kolegi prof. dr. sc. Vicku Kapitanoviću.