Fra Ivan Sesar imenovan generalnim vizitatorom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Generalni definitorij Reda Manje braće imenovao je fra Ivana Sesara, člana Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM, za generalnog vizitatora Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

Fra Ivanu čestitamo, moleći da ga prati zagovor sv. Franje u vršenju ove časne i odgovorne službe!


Životopis:

Fra Ivan Sesar rođen je 7. listopada 1967. na Kočerinu (BiH). Svečane zavjete položio je u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji Uznesenja BDM 19. rujna 1992. Za svećenika je zaređen 10. srpnja 1994.

Doktorirao je Kanonsko pravo na  papinskom sveučilištu Antonianumu u Rimu 15. lipnja 2000. s temom: L’uscita definitiva dall’istituto religioso durante e allo scadere della professione temporanea. Sviluppo storico e disciplina attuale.

Između ostalih obašao sljedeće službe u Crkvi i našem Redu:

 • generalni definitor;
 • prokurator i pravni savjetnik Reda;
 • delegat generalnog ministra, sa svim ovlastima upravljanja u njegovo ime,  za Albaniju i Crnu Goru.
 • delegat generalnog ministra za preustroj Provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri;
 • generalni vizitator: Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i Provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri.
 • provincijal;
 • vikar Provincije;
 • provincijski tajnik za odgoj i obrazovanje;
 • gvardijan;
 • predsjednik VFZ-a (Vijeća franjevačkih zajednica) u Hrvatskoj i BiH;
 • predsjednik JKPMOFM (Južnoslavenske konferencije prov. ministara OFM);
 • župnik;
 • župni vikar;
 • direktor Informativnog centra „Mir” Međugorje d.o.o. Čitluk;
 • sudac Međubiskupijskog suda drugog stupnja Vrhbosanske crkvene pokrajine;
 • predsjednik Međubiskupijskog suda drugog stupnja Vrhbosanske crkvene pokrajine;
 • profesor kanonskog prava: na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, KBF-u u Sarajevu, KBF-u u Splitu;
 • član Vatikanskog mješovitog povjerenstvaza provedbu Temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine;
 • promicatelj pravde u Dijecezanskoj kauzi za beatifikaciju fra Lovre Milanovića.

Dekret imenovanja