Fra Jure Brkan objavio novu knjigu

Fra Jure Brkan, redoviti profesor kanonskoga prava u miru, objavio je jedanaestu samostalnu knjigu pod naslovom Crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji. Recenzenti knjige: prof. dr. sc. Josip Šimunović i prof. dr. sc. Josip Mužić. Urednik knjige doc. dr. sc. Ivan Macut. Knjigu je izdala Služba Božja.

Sadržaj knjige
PREDGOVOR
UVOD
I. OPĆENITO O MASONERIJI
1. Masonske Konstitucije
2. Braća masoni, masonska zakletva i masonska tajna
3. Masonske lože i početci masonerije
4. Neki masonski simboli
5. Masonerija je iskazala svoje pravo lice i svoj bijes protiv Katoličke Crkve u Rimu 1917. godine
6. Nepomirljivost masonskih načela s doktrinom Katoličke Crkve
7. Ne može se u isto vrijeme služiti dvojici gospodara
8. Današnji temeljni stav Katoličke Crkve prema masoneriji
9. Masonerija je ustrojena strogo hijerarhijski
10. Dijalog i suradnja s masonerijom
11. Katolička Crkva zabranjuje svojim vjernicima upis u masoneriju
II. TEMELJNA PROMIŠLJANJA O CRKVENO-PRAVNOM STAVU KATOLIČKE CRKVE PREMA MASONERIJI
Uvod
1. Masonska filozofija i teologija nepomirljiva je s naučavanjem Katoličke Crkve
2. Masonerija zastupa sekularizam protiv stare paradigme
3. Crkvena pravna zaštita vjernika
4. Osnivanje moderne masonerije jest radi rušenja stare paradigme
5. Početak crkvene zabrane upisa vjernicima u masonsko udruženje
6. I danas su masoni jaki
7. Mjerodavni crkveni poglavar mora donijeti kaznenu mjeru
8. Katolička Crkva ima negativan stav prema masoneriji
9. O masoneriji možemo pouzdano govoriti od 24. lipnja 1717. godine.
10. Biti katolik i mason u isto vrijeme jest apsurd
11. Crkva i danas zabranjuje svojim vjernicima upis u masoneriju
12. Crkva ima prirođeno pravo kažnjavati vjernike prekršitelje kaznenim mjerama
III. CRKVENO-PRAVNI STAV KATOLIČKE CRKVE PREMA MASONERIJI PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONIKA IZ 1983.
Uvod
1. Početak moderne masonerije
2. Pojedini pape osuđivali su masoneriju i vjernicima zabranjivali upis u masoneriju Stepinac i masonerija
IV. DANAŠNJI CRKVENO-PRAVNI STAV KATOLIČKE CRKVE PREMA MASONERIJI
Uvod
1. Općenito o kan. 1374
2. Rad na donošenju kan. 1374
3. Neke razlike o kanonskom stavu Katoličke Crkve prema masoneriji kroz povijest Crkve i danas
4. Problemi oko donošenja kan. 1374
5. Dijalog s masonerijom
6. Pozicija kardinala Franje Šepera na plenarnoj sjednici 22. listopada 1981.
7. Dvije pretpostavke u kan. 1374
8. Zabrana bogoslužja
9. Otpuštanje od crkvenih kazna
V. STAV KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE PREMA MASONERIJI NAKON PROGLAŠENJA ZAKONIKA IZ 1983. GODINE
Uvod
1. “Očitovanje” Kongregacije za nauk vjere od 26. 11. 1983.
2. “Razmišljanja” Kongregacije za nauk vjere o nepomirljivosti između kršćanske vjere i masonerije od 23. veljače 1985.
3. Najnoviji crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji
ZAKLJUČAK
DODATAK
SAŽETAK
SUMMARY
IZABRANA BIBLIOGRAFIJA
O AUTORU