Fra Mario Jurišić: Životne smjernice

Predgovor

Ovu sam knjigu naslovio Životne smjernice. Doduše, mogao sam joj dati druge naslove: Putokazi prema Nebu, Životni svjetionici, Prave životne staze, Sigurni putovi… ili Vrši zapovijedi, no nisam odabrao zapovjedni naslov jer se brojnima odmah koža ježi kad se govori o zahtjevima ili na- redbama. Nemali je broj onih kojima nisu drage riječi NE i NE SMIJEŠ… Istina, nekada nam se takve riječi čine preteške, ali Bog nam uvijek daje svoju milost da ih možemo vršiti.

U drugom dijelu knjige donio sam Blaženi na osam načina (Osam blaženstava). To je Isusov novozavjetni Ustav koji počinje riječima: Blaženi… To znači: blaženi su i sretni oni na zemlji i na Nebu koji ih budu održavali. U Starom zavjetu je bilo: Oko za oko i zub za zub, a u Novom zavjetu: Tko te udari po jednom obrazu, pruži mu i drugi. Mislim da ove dvije rečenice sve govore.

U trećem dijelu uvrstio sam neke savjete kako ih Krist i Crkva shvaćaju: sreću, ljubav, opraštanje, prijateljstvo, srdžbu, strah… Često o njima čujemo i čitamo, samo ne znam koliko imamo ispravno i istinsko njihovo značenje i što znače u našem životu.

Za nastajanje knjige osim svojega dugogodišnjeg pro- povijedanja o ovim temama svojim spoznajama, promišlja- njima nadahnjivali su me sveti oci i naši poznati teolozi i bibličari, navlastito dr. Marijan Vugdelija i dr. Bonaventura Duda, prema kojima osjećam veliku zahvalnost.

Nadam se da će knjiga dobro doći svim svećenicima u njihovu pastoralnom radu kao i vjernicima kao duhovno štivo za osobnu obnovu njihova vjerskoga života.

Treba stalno imati na umu Isusove riječi: Ako hoćeš ući u život, čuvaj i vrši zapovijedi (Mt 19, 17).

Pisac