Frankfurt: Proslava sv. Franje

Ovogodišnjoj proslavi svetkovine sv. Franje Asiškog u našoj župi prethodila je trodnevna duhovna obnova. Započela je slavljenjem sv. euharistije u crkvi sv. Ante u 19 sati uz klanjanje pred Presvetim Oltarskim sakramentom. Drugog dana održan je izlet u poznato marijansko svetište Marienthal. 

Trećeg dana, 3. 10. 2021. u 18 sati, sv. misu u crkvi sv. Ante predvodio je fra Frano Milanović-Litre uz koncelebraciju župnika i duhovnog asistenta fra Petra Komljenovića i fra Kristijana Šilića, duhovnog asistenta Frame. Poslije sv. mise održan je Obred preminuća sv. oca Franje. Čitanja tijekom obreda predvodili su framaši i Franjevački svjetovni red. 

Vrhunac je bila svetkovina sv. Franje. Misno slavlje predvodio je fra Petar Komljenović. Kao i dosadašnjih godina za vrijeme svete mise održani su obredi primanja petero braće i sestara koji su izrazili želju stupiti u franjevački svjetovni red te zavjetovanja troje braće i sestara koji su dali prve privremene zavjete na godinu dana. Četvero braće i sestara obnovili su svoje zavjete na godinu dana. Zavjete je primio ministar bratstva Vjekoslav Luburić, OFS, a potvrdio duhovni asistent fra Petar Komljenović, OFM. 

Poslije izgovorenih zavjetovanja svi su se upisali u knjigu zavjetovanika u Franjevačkom svjetovnom redu, što je običaj od 2014. g.

Anita Luburić, OFS i Mato Župarić, OFS