Imotski: Dekanatski sastanak

Dekanatski sastanak održan je u prostorijama Franjevačkog samostana sv. Frane u Imotskom 26. travnja 2023.

Sastanak je započeo u 10 sati u samostanskoj kapeli razmatranjem koje je održao fra Ivan Landeka, meštar franjevačkih novaka na Humcu.

U 11 sati započeo je drugi dio susreta koji je održan u samostanskoj dvorani. Nakon uvodnih pozdrava dekan fra Zoran Kutleša najavio je „Zaručnički tečaj“ u mjesecu lipnju.

Predavanje na temu „Svećenik u službi milosrđa“ održao je fra Ivan Landeka. Predavanje se temeljilo na spisima sv. Franje Asiškog i enciklici pape Franje „Laudato si“. Na poseban način istaknuto je da svećenik prije svega ostalog treba biti u Službi Božjeg milosrđa i da treba biti produžena ruka po kojoj će Božje milosrđe dolaziti u svijet. U drugom dijelu naglašeno je kako se svećenici često nađu pred problemima koje ne mogu riješiti, a u takvim situacijama trebaju jasno reći što se može riješiti, a što ne. Predavač je svoje predavanja zaključio ističući povezanost milosrđa i brige za sve stvoreno, a naglasio je da voditi brigu o svemu stvorenom znači biti milosrdan prema onima koji će doći iza nas. Predavanje je zaključeno raspravom, a sastanak molitvom.