Imotski: Trajna karitativna akcija „Antin 13.“

Karitativna akcija pod nazivom “Antin 13.” predstavlja trajni napor za pomoć potrebitima diljem Imotske krajine. Odvija se pod pokroviteljstvom Franjevačkog samostana Imotski te ima za cilj pružiti podršku onima koji se suočavaju s teškoćama i nedostatkom osnovnih potrepština.
Ako želite pridonijeti ovoj humanitarnoj akciji možete to učiniti na više načina. Možete donirati hranu i higijenske potrepštine te je donijeti u župni ured Imotski. Možete pomoći i putem novčanih priloga koje možete donijeti u župni ured, uplatiti na žiro račun samostana s naznakom “Antin 13.” i preko internet bankarstva, a QR kodove za uplatu možete naći na našim plakatima, letcima i na Facebook i web stranici Samostana.
Podjela prikupljenih paketa potrebitima odvija se svakog 13. u mjesecu (osim srpnja i kolovoza) u vremenu od 8:30 do 12 sati.