Imotski: Treći petak

20. listopada 2023. godine u dvorani Samostana sv. Frane u Imotskom održan je prvi otvoreni susret Frame Imotski na temu „Psovka naša svagdanja“.

O temi je govorio fra Nediljko Čarapić, župnik Podbablja. Prvotno je ovo predavanje trebao održati fra Kristian Stipanović, no zbog bolesti nije mogao prisustvovati.

Nakon uvodnih pozdrava Ivane Nikolić, predsjednice Frame, uslijedila je uvodna molitva i meditacija koju je predvodio fra Ivo Rastočić, samostanski i župni vikar te duhovni asistent Frame Imotski.

Tijekom svog predavanja predavač je istaknuo posebnu važnost moralnih i duhovnih aspekata svake izgovorene riječi. Također je objasnio ispravan pristup problemu psovke te kako je moguće na blagoslovljen način ispraviti takvo ponašanje i nadalje promišljeno komunicirati.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava nakon koje je gvardijan fra Zoran Kutleša pozdravio nazočne i izrazio nadu da će se ovakvi susreti nastaviti.

Otvoreni susreti Frame Imotski održavat će se svakoga trećeg petka u mjesecu s unaprijed pripremljenom temom i predavačem. Pozivamo sve da se pridruže idućem susretu koji će se održati 17. studenog na temu „Šta(o) će mi C(c)rkva?”.

Ružica Bilić Pavlinović