Izabran generalni vikar OFM i generalni definitori

U srijedu 14. srpnja 2021. godine izabran je fra Isauro Ulises Covili Linfati za novog Generalnog vikara Reda.
Novi generalni vikar rođen je 22. ožujka 1961. Svečane zavjete položio je 20. ožujka 1987. Član je čileanske Provincije Duha Svetog.

U četvrtak 15. srpnja 2021. godine izabrani su novi generalni definitori:

  • za Afriku – fra Victor Luis Quematcha (Provincija sv. Antuna – Italija)
  • za Aziju/Oceaniju – fra John Wong (Kustodija Singapura, Malezije i Bruneja)
  • za Anglofonsku regiju – fra Jimmy Zammit (Sv. Pavao Apostol– Malta)
  • za Ibersku reg./Italiju/Albaniju – fra Cesare Vaiani (Provincija sv. Antuna – sjeverna Italija)
  • za Slavensku regiju – fra Konrad Grzegorz Cholewa (Provincija Bezgrješnog začeće Blažene Djevice Marije – Krakov)
  • za Srednju Europu – fra Albert Schmucki (Kustodija Švicarske)
  • za Latinsku Ameriku 1 – fra Joaquin Echeverry (Franjevačka provincija Santa Fe – Kolumbija)
  • za Latinsku Ameriku 2 – fra César Külkamp (Provincija Bezgrješnog začeće Blažene Djevice Marije – Brazilija)