KADINA GLAVICA – PARČIĆ

Župa sv. Josipa
Šibenska biskupija

Župni ured
Kadina Glavica – Parčić
Dučići 1
22321 Siverić
Tel: 022/ 885 416

Župnik: fra Ilija Mikulić (poslužuje iz Siverća)


Kadina Glavica pripada Gradu Drnišu u Šibensko-kninskoj županiji, smještena u središnjem dijelu Petrova polja. Župa je osnovana 13. travnja 1969. a sastoji se od tri sela: Kadine Glavice, Parčića i Kanjana.

Župna crkva sv. Josipa Radnika na brežuljku “Filipovac” počela se graditi g. 1938. a nastavljena je g. 1962. i završena g. 1964. Kasnije se nastavilo oko njena uljepšavanja. Crkva je jednostavna pačetvorina a uz nju je zvonik. U Domovinskom ratu crkva je opljačkana, zapaljena i djelomično srušena. Nestala su dva zvona. Uz crkvu je na otvorenom podignut natkriveni oltar i u blizini fontana.  

Blizu crkve je groblje.

Crkva sv. Ivana Glavosjeka u Parčiću podignuta je g. 1991. (slavi se 29. kolovoza). Imala je i zvonik s jednim zvonom. U Domovinskom ratu je do temelja srušena. Podignuta je nova crkva g. 2002. prema projektu ing. Zdravka Živkovića. Zvonik još nije dovršen.

Oko crkve nalazi se seosko groblje.

U Kanjanima stanuje samo jedan župljanin.

U Kadinoj Glavici sagrađena je župna kuća na kat. U prizemlju je vjeronaučna dvorana. Župnik stanuje u Drnišu.

Djeca iz župe idu u školu u Siverić i  Drniš.

Iz župe potječe jedan svećenik redovnik i jedna redovnica.

Župa pripada Drniškom dekanatu Šibenske biskupije.

Danas župa broji: 119 obitelji, 339 vjernika (g. 1978.: 932 vjernika).