Karin: Obred primanja i zavjetovanja u OFS-u

U nedjelju 22. studenog 2020. u Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Anđela“ (u osnivanju) u Karinu primljeno je 8 kandidata i kandidatkinja u Franjevački svjetovni red, a 10 kandidata i kandidatkinja zavjetovano je na godinu dana:

 Primljeni su:

 1. Anđa Antunović, Gornji Karin
 2. Dragica Gluhak, Pridraga
 3. don Ante Delić, Jasenice
 4. Ana Marković, Gornji Karin
 5. Anto Milić, Gornji Karin
 6. Mara Milić, Gornji Karin
 7. Josip Modrić, Obrovac
 8. Marija Modrić, Obrovac

Primljen je i jedan svjetovni klerik (svećenik) don Ante Delić, župnik Župe sv. Jerolima, Jasenice, član Zadarske nadbiskupije. Don Ante je veliki štovatelj sv. Franje Asiškog i čest gost u Franjevačkom samostanu Gospe od Anđela u Karinu te pastoralno surađuje s gvardijanom fra Petrom. To je veliko obogaćenje za mjesno bratstvo OFS-a „Gospe od Anđela“ u Karinu. (Tko može pripadati OFS-u, vidjeti: Generalne konstitucije OFS-a, čl. 1.-7., osobito čl. 2. i 3.)

Zavjetovali su se na godinu dana:

 1. Marija Baković, Gornji Karin
 2. Zrinka Klanac, Obrovac, voditeljica
 3. Marija Šimunković, Gornji Karin
 4. Mijo Šušnja, Gornji Karin
 5. Zorica Šušnja, Gornji Karin
 6. Ana Tuzlak, Gornji Karin
 7. Đurđica – Ana Turkalj, Gornji Karin
 8. Mato Turkalj, Gornji Karin
 9. Ladislav Vojnić-Tunić, Gornji Karin
 10. Mirjana Zubčić, Pridraga

Službu duhovnog asistenta Mjesnog bratstva OFS-a „Gospa od Anđela“ Karin (u osnivanju) obnaša fra Petar Klarić, OFM, gvardijan i župnik.

Misu je na svetkovinu Krista Kralja predslavio i propovijedao fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata zadarsko-šibenskoga područnog bratstva „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru. U koncelebraciji su sudjelovali fra Petar Klarić (gvardijan i župnik) duhovni asistent i don Ante Delić, župnik u Jasenicama, primljen u OFS.

Fra Stipe je propovijedao o identitetu Franjevačkoga svjetovnog reda, o obredima (stupnjevima) uvođenja (primanja) i obredu obećanja evanđeoskog života ili zavjetovanja u OFS-u te o aktualnosti poziva i poslanja svjetovne franjevke i svjetovnog franjevca u Crkvi, društvu, franjevačkoj obitelji, osobnom svjedočenju kršćanske i franjevačke duhovnosti unutar vlastite obitelji i župne zajednice te na radnom mjestu… Parafrazirao je evanđelje koje se čita za svetkovinu Krista Kralja (Mt 25, 31-36). Ljudsko-kršćanska i franjevačka ljubav prema Bogu mjeri se uvijek ljubavlju prema čovjeku.

Poslije navještaja Riječi Božje i propovijedi pristupilo se najprije Obredu uvođenja (primanja), a zatim Obredu zavjetovanja (obećanja evanđeoskog života).

Kandidate i kandidatkinje za OFS primio je Ante, OFS, područni duhovni asistent, a fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, primanje je potvrdio uime Crkve.

Zavjete kandidata i kandidatkinja na godinu dana također je uime Crkve primio Ante Labor, a potvrdio fra Stipe Nimac.

Službu svjedoka za vrijeme obreda zavjetovanja vršili su Stanko Sudar, OFS, član Mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Ivan Pavao II.“ Mirlović Zagora i Damir Braica, OFS, član istoga bratstva OFS-a u Mirlović Zagori.

Na kraju slavlja područni ministar uputio je čestitku svim članovima OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin (u osnivanju), voditeljici Zrinki Klanac i fra Petru, duhovnom asistentu. Čestitku je uputio i don Anti, župniku Jasenica te zaželio da mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“ 2021. godine bude kanonski osnovano te postane znak mira i dobra u Karinu te aktivni subjekt i sudionik unutar zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ kojemu i pripada.

Zrinka Klanac, voditeljica, uputila je zahvalnicu fra Stipi, predsjedniku Konferencije područnih duhovnih asistenata, Anti Laboru, područnom ministru i dvojici svjedoka te svima koji su doprinijeli organizaciji ovog slavlja. Posebnu zahvalnicu uputila je gvardijanu fra Petru, glavnom inicijatoru i pokretaču osnivanja OFS-a ovdje u našem Karinu. Hvala, fra Petre, za sve što činite za župnu zajednicu i za OFS!

Fra Petar (gvardijan i župnik) duhovni asistent zahvalio je Bogu, Gospi od Anđela i svetom Franji za dar OFS-a. Ono što karakterizira ovo mjesno bratstvo OFS-a „Gospe od Anđela“ jest da članovi nisu samo iz Karina nego i sa šireg područja, a Franjevački samostan u Karinu duhovno je i kulturno središte ovog kraja kroz šestoljetnu povijest pa i danas. „Imamo članova u našem OFS-u također iz Obrovca i Pridrage te iz Jasenica našeg don Antu, župnika koji živi riječju i djelom franjevačku duhovnost.  Računamo i na kandidate iz drugih župa Novigradskog dekanata i šireg područja. Doista mogu posvjedočiti da su članovi našeg Bratstva OFS-a vrlo aktivni suradnici u župi i samostanu. Uz ove misli i poruke, želim zahvaliti područnom ministru Anti, članu mjesnoga bratstva OFS-a „Uzvišenje svetoga križa“, Krapanj – Brodarica  i članovima mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Ivan Pavao II.“ iz Mirlović Zagore koji su bili svjedoci za vrijeme obreda zavjetovanja na godinu dana. Posebno zahvaljujem fra Stipi za sve što čini za promižbu pastorala vjernika laika i OFS-a.“

Fra Stipe je također uputio čestitku: „Današnje slavlje doista je povijesni i evangelizacijski čin, jedan veliki znak gdje zorno vidimo koliko i vjernici laici mogu biti subjekti Crkve i kako se mogu mnogooblično kao organski dio Božjeg naroda i Franjevačke obitelji uključiti u službu bogosluženja i čovjekosluženja unutar Crkve i društva u kojemu žive i djeluju. Odgovornost ne leži samo na nekim pojedincima ili samo na jednom dijelu naroda Božjeg. Svi smo odgovorni. Naravno, ne svi jednako, nego ovisno o mogućnostima i utjecaju. Isto tako, svi smo pozvani na svetost. Svetost nije monopol klerika i redovnika. Svaki član Božjeg naroda, Crkve može postići svetost ako živi i djeluje po načelima Isusa Krista. Po zagovoru Gospe od Anđela, zaštitnice Vašeg OFS-a i svetog Franje Asiškog, našeg utemeljitelja, neka Vas dragi Bog čuva i prati na Vašem započetom putu“, zaključio je fra Stipe svoju čestitku.

Poslije slavlja slavljenici i ostali puk Božji pohodili su samostansku grobnicu gdje počivaju zaslužni franjevci i izmolili molitvu za pokojne franjevce. Molitvu je predmolio fra Petar, gvardijan i župnik te duhovni asistent.

Poslije slavlja bio je Agape koje su pripremili članovi OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin (u osnivanju).

Fra Stipe Nimac