Kratka povijest

Franjevci splitske provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, koji djeluju na području između Zrmanje i Neretve,  uvijek su gajili osobitu ljubav prema bl. Djevici Mariji. Prema njoj bio je usmjeren njihov odgoj i duhovni život, a tu navezanost na Gospu nastojali su prenijeti i na njima povjereni puk. U tu svrhu u razdoblju prije II. svjetskog rata izdavali su i nekoliko Gospinih glasnika, a od g. 1963. izdaju časopis ”Marija”, jedini opći hrvatski marijanski list, otvoren svakom marijanskom svetištu i župi. On prati marijanska zbivanja u domovini i u svijetu te promiče zdravu pobožnost prema Gospi, a obuhvaća i ostala duhovna i kulturna područja. Zahvaća tako marijanske biblijske, liturgijske i otačke teme, marijanska svjedočanstva Božjih ugodnika, papinske govore, ekumenska gibanja, marijansku nazočnost u hrvatskoj povijesti i kulturi…

U početku izlazi 6 puta godišnje, 1966. pojavljuje se 8 puta, da bi s 1968. nastavio izlaziti 10 puta godišnje. Prvo godište pojavljuje se na 32 stranice, a već 1964. svaki broj na 48 stranica te od br. 7/1974. na 40 stranica. Počeo je s nakladom od 7000 primjeraka, da bi 1971. dosegao 14.000 i s Domovinskim ratom pao na 8000 i konačno se zaustavio na 7500 primjeraka. U početku su mu korice jednobojne, kasnije dvobojne i napokon od g. br. 2/1991. četverobojne. Od br. 2/1996. list se tiska u dvije boje, a od br. 3/2007. četverobojno. Od početka do danas istoga je formata (14 x 20 cm). Uređivao ga je do rujna 1982. fra Vjenceslav Glibotić (+1998.), a otada fra Petar Lubina. Od početka do danas tiska se u ”Slobodnoj Dalmaciji”, izuzev 12/1993. do 1/1996. u ”Sveučilišnoj tiskari” u Splitu. Suradnici su najprije profesori na franjevačkoj gimnaziji u Sinju, a zatim iz svih crkvenih zajednica u domovini, a tako i vjernici laici iz različitih područja djelatnosti.

”Marija” je s vremenom rasla i zadobila svoj izgled. Naoko malena i neznatna, u cjelini gledano, to je ”svojevrsna marijanska enciklopedija”. Čitaju je Hrvati na svim kontinentima. Najobičnije čitatelje privlači jednostavna riječ o Gospi, a one naobraženije stručniji članci.

Uredništvo je pokrenulo i seriju ”Knjižnica Marije” u kojoj je objavljeno 49 knjiga. U seriji ”Musica croatica” objavljene su tri gnjige skladbi, a izvan serije izlazi poznati molitvenik ”Put u život” i dijelovi njegovih pretisaka ”Mali put u život”. Uredništvo je izdavalo svake godine zidne, džepne i kasnije plastificirane kartončiće kalendare.