Marija – 2. 2015.

Objavljen je broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – Marija za veljaču 2015. “Probuditi uspavane” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina.


Probuditi uspavane

Četrdeset dana nakon poroda, Marija nosi svoga prvorođenca u Hram da ga prikaže Gospodinu. Time “Svjetlo” koje ona donosi svijetu ”na prosvjetljenje naroda” (Lk 2, 32), svijetli svima. Brojni ga nasljeduju posvećujući se služenju Bogu i bližnjemu, živeći evanđeoske savjete Bogu posvećene čistoće, siromaštva i poslušnosti te postaju tako svjetlo drugima i znak Božje nazočnosti u svijetu. Da bi se vjernici upoznali s tim Božjim darom Crkvi i svijetu, odredbom Ivana Pavla II. blagdan Prikazanja Gospodinova (2. veljače) slavi se kao Dan posveće­na života. U povodu 50. obljetnice saborske uredbe o Crkvi i saborskog dekreta o obnovi redovničkog života, papa Franjo proglasio je razdoblje od 30. studenoga 2014. do 2. veljače 2016. Godinom posvećena života. Cilj joj je staviti Boga na prvo mjesto ne samo u životu posvećenih osoba nego i svih kršćana, jer se i danas radije izabire blagostanje i udobnost, negoli nasljedovanje Krista živeći u djevičanstvu, siromaštvu i poslušnosti.

Stoga se očekuje da će posvećene osobe probuditi svijet, prodrmati uspa­vane savjesti, da će živeći proročki izazivati ravnodušne, sve potaknuti na obnovu i život ispunjen Bogom, te poput „grada na gori“ (Mt 5, 14) svije­tu rasvijetljivati budućnost.

Bogu posvećene osobe pozvane su, tijekom Godine posvećena života, sa zahvalnošću gledati prošlost, s velikom ljubavlju živjeti sadašnjost i s nadom prigrliti budućnost, pružajući tako svima oko sebe svjedočanstvo nade koja je u njima (usp. 1 Pt 3, 15). Budući da ni one nisu lišene poteško­ća i nesigurnosti koje pogađaju njiho­ve suvremenike, upravo se u posveće­nim osobama ostvaruje njihova nada. Ona je ’plod vjere u Gospodina povijesti” koji ih hrabri da se ne boje, jer je On s njima, a nada će im omogućiti svijetlu budućnost. Stoga Papa potiče sa v kršćanski puk ”da postane sve više svjestan dara koji predstavlja prisut­nost tolikih posvećenih muškaraca i žena“, njihove zauzetosti za ovisnike različitih vrsta, za stare i bolesne, za djecu i mlade, za očuvanje stvoreno­ga. Na tom putu dragocjena nam je pomoć Majka Gospodinova, ”nenad­mašiv uzor nasljedovanja u ljubavi prema Bogu i služenju bližnjemu” (Papa Franjo). Od nje možemo nauči­ti revolucionarnu snagu nježnosti i poniznosti koja preobražava naša srca kako bi Crkva sve više postajala ozračje čovjekoljublja i okrilje rađa­nja novoga svijeta.

Urednik

SADRŽAJ

 • Probuditi uspavane (Urednik)
 • Bolesnici – blago Crkve (Papa Franjo)
 • U službi Božje dobrote (I. Bodrožić)
 • Ne kao i drugi (S. Jerčić)
 • Sreo Isusa u Lurdu (K. Jolić)
 • Suradnica u djelu otkupljenja (M. Parlov)
 • Bernardin Sijenski o Djevici Mariji (dar-ko)
 • Učenica Gospodnja (M. Babić)
 • Život kao Božji dar (D. De Micheli Vitturi)
 • Bi. Ivan Merz – promicatelj štovanja Gospe Lurdske (H. Mihanović-Salopek)
 • Veslačica u Gospinoj lađi (P. Lubina)
 • Treba odgajati (R. T)
 • Neobičnost Svitlomarinja (A. B. Periša)
 • “Dođi svojoj mami” (D. Bartulović)
 • Golubice Naše Gospe (D. Tokić)