Mješoviti zbor Gospe od Zdravlja – Split

Reprint izdanje božićnih pjesama

HRVATSKE BOŽIĆNE POPIJEVKE

Nakon što je fra Stanko Romac, za Božić 1975., izdao LP božićnih pjesama s mješovitim zborom Gospe od Zdravlja u Splitu, u prigodi 35. obljetnice, za Božić 2010., zborovođa fra Stipica Grgat, kao zahvalnicu, priredio je reprint izdanje istih 13 pjesama na CD digitalnoj obradi.

 1. U se vrime godišta        (harm. A. Canjuga)   2:48
 2. Radujte se narodi          (harm. F. Dugan)     2:41
 3. Veseli se, Majko Božja  (harm I. Ocvirk)        2:31
 4. Svim na zemlji              (harm. F. Dugan)      2:20
 5. Veselje ti navješćujem   (harm. F. Dugan)     1:55
 6. Narodi nam se              (harm. F. Dugan)      2:58
 7. O pastiri                       (harm. F. Dugan)      2:05
 8. O Betleme                    (harm. F. Dugan)      2:03
 9. Djetešce, ti moje drago (harm. R. Taclik)       2:04
 10. Neba dvorani                (harm. F. Dugan)       2:26
 11. Tri kralja jahahu             (harm. F. Dugan)     1:43
 12. Rodio se Bog i čovjek   (harm. F. Dugan)      1:22
 13. Kada zvijezda divna      (harm. F. Dugan)       2:43

Izdavači

 • Franjevački samostan Gospe od Zdravlja
 • Župa Gospe od Zdravlja

Za izdavače

 • Fra Marko Duran, gvardijan
 • Fra Mate Matić, župnik

Ton majstor

 • Ivica Čović i Mirko Krstičević

Producent

 • Fra Stipica Grgat

Omotnica

 • Fra Ante Branko Periša

Umnoženo u prosincu 2010.

© Samostan Gospe od Zdravlja u Splitu, 2010.