Monografija Provincije „Gospodin vam dao mir“

U nakladi Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja tiskana je monografija „Gospodin vam dao mir“. Glavni urednik monografije je prof. dr. sc. fra Luka Tomašević, a članovi uredničkog vijeća bili su fra Ante Akrap, pok. fra Vicko Kapitanović, fra Ante Branko Periša, pok. fra Bruno Pezo i fra Josip Bebić. Grafički je monografiju uredio Jakov Borković, lektorirao Rudolf Ćurković, a korigirali su Elizabeta Sonjara Garber i fra Ante Akrap. Glavni fotograf je bio Ljudevit Blagec, a korištene su i fotografije Zorana Alajbega i Arhiva Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Sažetak monografije preveden je engleski, njemački, talijanski i francuski jezik. Monografija je napisana na 584 stranice.

Predgovor o. Nadbiskupa

Pred nama je nova monografija naše Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja, čitljivi i slikoviti znak zahvalnosti Gospodinu, Blaženoj Djevici Mariji, svetom ocu Franji i tolikim franjevcima koji su ostavili dubok trag u duhovnosti i kulturi hrvatskog naroda. Monografija je ujedno ogledalo sadašnjosti koja se proročki otvara, tražeći nove putove evangelizacije. U ovom, takoreći, trodimenzionalnom ogledalu Provincije, zahvalnosti za povijest, prisutnosti u sadašnjosti i s nadom okrenuti budućnosti, braća franjevci upisuju i čitaju i osobnu povijest, gdje svatko ugrađuje svoju osobnost u dinamičan mozaik franjevačke karizme, u rastu Crkve Božje u hrvatskom narodu. Stoljetna je povezanost Franjinih duhovnih sinova s našim narodom. Ne samo u Lijepoj našoj, već kao misionari desetljećima prate i evangeliziraju iseljenu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu po Europi i Americi. Monografija je plod milosnih vibracija 300. obljetnice štovanja Gospe Sinjske – Majke od milosti i čudesne obrane grada Sinja. Nova je, jer izrasta iz Godine osoba posvećenog života u perspektivi svete Godine milosrđa Božjega, koje proglasi prvi papa s imenom Franjo.

Upravo u svetištu naše Gospe Sinjske, u duhovnom žarištu Provincije i Splitsko-makarske nadbiskupije, svečano smo, uz sudjelovanje puka Božjega, otvorili Sveta vrata milosrđa Božjega. U ovom domu Franjini sinovi pod zaštitom Majke od milosti, u širokoj svojoj gostoljubivosti prihvaćaju umorne hodočasnike pružajući im okrepu za dušu i osvježenje za tijelo.

Poštovana braćo, ponosni smo na tolike svete likove, asiškog siromaška, koji su ostavili dubok duhovni, pastoralni i kulturni trag u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i u našem hrvatskom narodu. Dok vam zahvaljujem na vašoj zauzetoj brizi i ljubavi, kojom među svojom braćom i sestrama, svjedočite Radosnu vijest Krista raspetoga i uskrsloga, želim vam da trajno ostanete iskusni u vjeri i uvijek mladi u nadi svježe i snažne karizme oca Franje. Držeći u rukama novu monografiju, ne zaboravimo Franjine upute kako je trajno nadopisivati: „Kristovo evanđelje može se ponekada i riječima propovijedati.“

Uskrsni ponedjeljak 2017.

Marin Barišić

Nadbiskup metropolit splitsko-makarski

Predgovor o. Provincijala

Dozorilo je vrijeme da se Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu iznova predstavi svekolikoj javnosti, u cjelokupnosti i kompleksnosti svoga višestoljetnog postojanja, aktualnog značenja i rada, te planiranja za budućnost. Prošla su, naime, više od tri desetljeća od našega zadnjeg sličnog pokušaja kojim smo, kao Provincija, nastojali sebi, ali i svima zainteresiranima, predočiti jasnu sliku onoga, tko smo i što smo bili nekoć u prošlosti, tko smo i što smo u današnjem vremenu i kakvi su nam planovi i perspektive za budućnost. Ambiciozni projekt, kako smo ga od početka zamislili, podrazumijevao je dokumentiranje svih vrijednosnih, duhovnih i materijalnih, kulturnih i kulturoloških, te onih bitnih identitetskih odrednica naše redovničke Zajednice. Pritom smo se koristili novim tehnološkim mogućnostima, ali i najnovijim znanstvenim saznanjima i stručnim evaluacijama doprinosa Provincije u okvirima Katoličke crkve u Domovini i svijetu, na duhovnom, pastoralnom, kulturnom, znanstvenom, humanitarno-karitativnom polju.

Franjevačka je provincija Presvetoga Otkupitelja, kao jedna od najbrojnijih redovničkih zajednica u RH, prisutna u čak šest hrvatskih (nad)biskupija. Gledano zemljopisno od sjevera prema jugu, članovi Provincije djeluju na području grada Zagreba, te na prostoru zadarskog zaleđa, u župama koje konvergiraju oko samostana u Karinu. Veliki dio grada Šibenika s čitavim zaleđem, također je polje rada naših fratara. Nadalje, prostrano okružje samostana Visovac, počevši od ravnokotarskih župa do grada Drniša i okolice, već je stoljećima prostor na kojem naši fratri djeluju na duhovnom i svekolikom kulturnom polju. Grad Knin, s tisućama novopridošlih katoličkih vjernika iz različitih dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te župe koje se ubrajaju u okružje kninskog samostana, posljednjih su godina živo i perspektivno pastoralno polje rada. Pastoralni je rad Provincije od 1985. godine proširen i obogaćen posluživanjem župe Gračac i nekoliko obližnjih župa u Ličko-senjskoj biskupiji. Grad Sinj sa svojim marijanskim svetištem, koje je 2015. godine na nacionalnoj razini proslavilo 300. jubilej slavne obrane Sinja od Osmanlija uz Gospin zagovor, te veliki broj župa Cetinske krajine, koje gravitiraju sinjskom samostanu, predstavljaju nepresušno polje rada na svim razinama ljudske djelatnosti. Pastoralni rad nas fratara na širokom području Imotske krajine, Vrgorca i okolice, uz dugi obalni pojas od Splita, preko Omiša, Makarske, pa sve do plodne doline Neretve, u višestoljetnom je kontinuitetu polučio nemjerljive rezultate na duhovnom i kulturnom planu. Prisutni smo i na otoku Braču, u pitoresknom mjestu Sumartinu, gdje se smjestio naš stari samostan, te u obližnjim župama Hvarsko-bračko-viške biskupije.

Kao poseban doprinos Provincije Katoličkoj crkvi u Hrvata, istaknuo bih naš rad u misijama u stranim zemljama, zahvaljujući kojem je sačuvana duhovna i kulturna veza iseljenje i domovinske Crkve.

Opseg rada članova Provincije vrlo je širok, te obuhvaća evangelizacijsko-pastoralnu, znanstveno-prosvjetnu, te kulturnu djelatnost. Uz naglašenu misionarsku djelatnost, većina braće ipak radi u neposrednom župnom pastoralu u Domovini, koji kao takav uz liturgijsko-sakramentalna slavlja nudi i brojne mogućnosti za sva druga raznovrsna duhovna i materijalna postignuća. Brojni članovi Provincije angažirani su i na odgojno-obrazovnom polju, kao osnovnoškolski, srednjoškolski ili sveučilišni nastavnici. Naravno, neprestano se pitamo postoje li, možda, i neka zanemarena ili zaboravljena područja pastoralnog djelovanja na kojima bismo, kao franjevci, mogli i trebali djelovati. Želja nam je da se u budućnosti više i predanije posvetimo radu sa siromašnima, rubnima, mladima, starijima i bolesnima, iako su sve te kategorije ljudi do neke mjere već uključene u naš redoviti pastoralni rad i naša sveukupna redovnička nastojanja.

S ciljem, dakle, da se što uspješnije predstavimo u bogato ilustriranom monografskom izdanju, koje će, uz veliki broj kvalitetnih fotografija karakterizirati i velika količina relevantnih podataka o svim dragocjenostima, koje udomljuju naše kuće i utjelovljuju naši ljudi, okupili smo tim probranih stručnjaka i suradnika, za koje smo smatrali da bi mogli doprinijeti uspješnom ostvarenju naših zamisli. Tako su se, među probranim članovima Provincije, našli i brojni vanjski suradnici, stručnjaci s različitih područja znanosti i kulture. Svima onima, koji su se odazvali pozivu i svojim tekstualnim prilozima obogatili i upotpunili Monografiju Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, u ime Provincije najsrdačnije zahvaljujem na suradnji i svakovrsnoj pomoći.

Posebno zahvaljujem Uredničkom vijeću Monografije, na čelu s predsjednikom prof. dr. sc. fra Lukom Tomaševićem i dr. fra Antom Akrapom, tajnikom Uredničkog vijeća. Zahvaljujem i svima ostalima, koji su nam bilo na koji način pomogli kako bismo se predstavili javnosti u punom opsegu svojih povijesnih i recentnih duhovnih i materijalnih postignuća.

Split, na svetkovinu Bogojavljenja 2017.

fra Joško Kodžoman

provincijal

Sadržaj

Predgovor o. Nadbiskupa. 9

Predgovor o. Provincijala. 11

I. POVIJESNI HOD PROVINCIJE. 17

Postanak i razvoj Provincije. 21

Narod – † FRA JOSIP ANTE SOLDO. 41

Sadašnje demografsko stanje u župama Provincije – PROF. DR. SC. ANĐELKO AKRAP . 49

II. EVANGELIZATORSKOPASTORALNA DJELATNOST . 59

Povijesno-pastoralno djelovanje Provincije – FRA LUKA TOMAŠEVIĆ  63

Pastoralno djelovanje poslije II. vatikanskog koncila – FRA IVICA JURIĆ. 75

Samostani: lučonoše vjere i kulture. 85

Samostan sv. Franje Asiškog u Imotskom – † FRA BRUNO PEZO. 89

Samostan sv. Marije u Karinu* . 97

Samostan sv. Ante Padovanskog u Kninu*. 103

Samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene u Makarskoj – FRA ANTE ČOVO. 113

Samostan Gospe od Karmela u Omišu – FRA FILIP BUDIĆ. 123

Samostan Gospe Sinjske u Sinju – FRA MIRKO MARIĆ / FRA LUKA TOMAŠEVIĆ. 131

Samostan Gospe od Zdravlja na Dobromu u Splitu*. 145

Samostan o. Ante Antića na Trsteniku u Splitu – FRA DOMAGOJ RUNJE. 151

Samostan sv. Martina u Sumartinu na Braču*. 157

Samostan sv. Lovre u Šibeniku*. 163

Samostan sv. Ante u Šibeniku*. 173

Samostan Gospe od Anđela na Visovcu*. 179

Samostan Majke Božje Lurdske u Zagrebu – FRA ANTE CRNČEVIĆ / PROF. DR. SC. IVAN BOTICA . 189

Samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene u Zaostrogu*. 197

Samostan sv. Križa u Živogošću*  . 205

Samostan sv. Gabrijela u Münchenu*. 209

Marijanska pobožnost u Provinciji – † FRA ŠIME SAMAC. 215

Pobožnost i štovanje Gospe Sinjske – FRA LUKA TOMAŠEVIĆ. 227

Misijsko djelovanje. 235

 • Braća Provincije na službi u kustodiji Svete Zemlje – FRA MIRO MODRIĆ. 235
 • Misijsko-evangelizatorsko djelovanje u Južnoj Americi – FRA FRANO MILANOVIĆ LITRE . 238
 • Misije u Sjevernoj Americi. 242
 • Pastoralno djelovanje u Njemačkoj – DR. SC. ADOLF POLEGUBIĆ. 246
 • Misijsko djelovanje u Africi (Kongo – Zaire). 256
 • Pastoralno djelovanje među moliškim Hrvatima – FRA PETAR MILANOVIĆ TRAPO . 257
 • Hrvatska katolička misija u Sloveniji – FRA MARKO PRPA. 258
 • Hrvatska katolička misija u Londonu – FRA LJUBOMIR ŠIMUNOVIĆ .260

Kapelanije. 265

 • Franjevci kapelani vojnih jedinica i diplomatskih predstavništava – † FRA VICKO KAPITANOVIĆ. 265
 • Vojni i policijski dušobrižnici u RH – FRA IVAN NIMAC. 273

Korizmeni propovjednici i pučki misionari – † FRA BRUNO PEZO. 281

 • Korizmeni propovjednici. 281
 • Pučki misionari. 287

Franjevački svjetovni red (OFS) – FRA FRANO DOLJANIN. 291

Franjevačka mladež FRAMA – FRA NIKICA AJDUČIĆ. 299

Provincijali Provincije. 305

III. KULTURNO BLAGO PROVINCIJE. 313

Provincija u književnom zrcalu – DR. SC. IVAN BOŠKOVIĆ. 317

Arhitektura u Provinciji Presvetoga Otkupitelja – DR. SC. DARKA BILIĆ. 335

Arheologija u Provinciji – AKAD. NENAD CAMBI. 349

Rukopisne liturgijsko-glazbene knjige (od 17. do 19. st.) – PROF. DR. SC. HANA BREKO KUSTURA. 363

Glazbena baština u 20. stoljeću – FRA STIPICA GRGAT . 377

Likovna umjetnost u Provinciji – AKAD. RADOSLAV TOMIĆ . 391

Crkveno ruho – IVANA SVEDRUŽIĆ ŠEPAROVIĆ. 417

Liturgijsko posuđe u crkvama i samostanima Provincije – MR.SC. ZORAIDA STANIČIĆ. 429

Listovi i časopisi u Provinciji – MR.SC. DUBRAVKA DUJMOVIĆ / FRA DUJO JUKIĆ. 449

IV. ZNANSTVENO-PROSVJETNA DJELATNOST. 467

Školsko-odgojni zavodi Provincije – FRA JURE BRKAN. 469

Studij filozofije u Provinciji – FRA ANTE AKRAP / FRA ANTE VUČKOVIĆ. 479

Studij teologije u Provinciji – FRA DUJO MORO. 485

Prosvjetiteljska djelatnost u Provinciji – FRA JOSIP GRBAVAC. 493

Fra Karlo Balić i njegov rimski krug – DR. SC. DINKO ARAČIĆ. 507

Franjevci i očuvanje stvorenog – MR.SC. ANA JELIČIĆ. 515

V. NA GLASU SVETOSTI . 527

Časni sluga Božji o. fra Ante Antić. 529

Fra Rafo Kalinić – mučenik. 537

Franjevci Provincije – žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća – FRA STJEPAN ČOVO. 541

Popis članova provincije (1735.-2013.). 557

Literatura. 565

Sažetak . 575

Abstract. 577

Zusammenfassung. 579

Riassunto .583

Résumé. 585