Monografija „Tragovi vjere i ljubavi“ dobila Večernjakovu domovnicu 2022.

U subotu 12. ožujka 2022. objavljeno je da je Večernjakovu domovnicu 2022. dobila monografija „Tragovi vjere i ljubavi“ koju su uredili fra Šimun Markulin i fra Ante Akrap, članovi Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

To je 16. po redu Večernjakov izbor za nagradu Večernjakova domovnica koju je ove godine u kategoriji „Posebne nagrade za ostvareni uspjeh“ dobila monografija koja na 480 stranica opisuje život i rad fra Marinka Vukmana, franjevca koji preko 40 godina djeluje u SR Njemačkoj.  

Tradicionalna svečanost dodjele nagrada bit će u petak 3. lipnja 2022. godine u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu u Njemačkoj.