München: FRAMA oduševila predstavom “Nebo je ono što drži zemlju”.

Na svetkovinu Krista Kralja, 26. studenog u večernjim satima, kapela bl. Alojzija Stepinca bila je dupkom puna. Franjevačka mladež Hrvatske katoličke župe u Münchenu oduševila je svojom predstavom, u kojoj su glavne uloge imali sv. Franjo i sv. Klara.

Mladi su u svojoj predstavi pokušali približiti Franju iz vremena kad je pošao u rat i staviti ga u vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj. Franjo ide u Hrvatsku u vrijeme agresije na domovinu i želi dati svoj doprinos u obrani, boreći se za njenu slobodu. On je zaista bio u ratu između gradova Asiza i Perugie.

Upao je u zarobljeništvo, kao što su mnogi naši mladići za vrijeme Domovinskog rata bili zarobljeni te su morali podnijeti razne torture i mučenja. U tim trenucima pomaže mu jedan zarobljenik koji pronalazi uporište svog života u Bibliji i potiče Franju da počne čitati tu knjigu koja će mu pružiti novi pogled na život. U Franjinoj duši budi se čežnja za novim životom koji će biti na korist mnogima. Franjo mijenja život. Čezne za siromaštvom, poslušnošću i čistoćom. Obnavlja crkvice u gradu Asizu nakon što mu Krist u crkvi sv. Damjana poručuje: „Franjo, obnovi moju Crkvu, jer kao što vidiš, on je postala ruševina.“ Franjo će svojim životom i životom svoje braće, koju mu je Gospodin dao, zajedno sa sv. Klarom dati pečat obnovi Crkve. Sam Franjo na kraju predstave izražava želju Oca Nebeskog da budemo oruđe mira i moli: „Gospodine, učini nas oruđem svoga mira.“

Publika je dugotrajnim pljeskom nagradila mlade framaše i njihovoga duhovnog asistenta fra Slavena Čeku. Tekst su priredili Jozefina i Romeo Šarac. Na izvanrednoj predstavi čestitao im je i župnik fra Petar Klapež.

fra Jozo Župić