Nova knjiga fra Ivana Macuta – Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Doc. dr. dr. sc. Ivan Macut, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu i docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, objavio je knjigu iz povijesti teologije pod naslovom Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Knjiga sadrži 388 stranica, a recenzenti su: prof. dr. sc. Jure Brkan; doc. dr. sc. Daniel Patafta i doc. dr. sc. Emanuel Petrov. Knjigu su izdali u suizdavaštvu Kršćanska sadašnjost iz Zagreba i Služba Božja iz Splita 2021. godine.

Knjiga uz Uvod i Zaključak sadrži četiri poglavlja i to:

  1. Katolička Crkva u NDH;
  2. Crkvene obrazovne institucije za vrijeme NDH (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu; Hrvatska bogoslovna akademija; Teologija u Splitu; Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj; Visoka bogoslovna škola u Đakovu; Dominikanska visoka bogoslovna škola u Dubrovniku; Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu; Franjevačka teologija u Sarajevu; Franjevačka bogoslovija u Mostaru);
  3. Hrvatski teolozi za vrijeme NDH (Stjepan Bakšić; Andrija Živković; Kamilo Dočkal; Božo Vuco; Dragutin Kniewald; Janko Oberški; Vilim Keilbach; Roko Rogošić; Franjo Herman; Ante Crnica);
  4. Teološka bibliografija za vrijeme NDH.

Izvadci iz recenzija:

„Sistematično i pregledno djelo, jasan i precizan metodološki pristup, kvalitetan znanstveni kritički odnos prema problematici i veliki broj izvora korištenih, obrađenih ili predstavljenih u ovom rukopisu, daju knjizi Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj visoku znanstvenu vrijednost i stručnu kvalitetu. Ovime povijest hrvatske teologije biva popunjena za jednu, vremenski kratku, ali povijesno važnu problematiku, gdje je pokazano kako sustavno teološko razmišljanje i praktična teološka misao u Crkvi u Hrvata nisu zamrli niti u teškim uvjetima Drugog svjetskog rata i ideoloških sukoba“.

doc. dr. sc. Daniel Patafta

 

„Poradi svega navedenog ovo kapitalno djelo ddr. Ivana Macuta pokazuje kako se istina, osobito ona teološka, ne može ušutkati ni u kompleksnim vremenima, a vrijeme NDH to zasigurno jest. I tada istina nalazi putove, institucije i istaknute glasnike, koji će poput starozavjetnih proroka ukazivati na obvezu vjernosti Bogu bilo to zgodno ili nezgodno. Iz iste vjernost proizlazi dostojanstvo svakog čovjeka, koje je u navedenom razdoblju nerijetko dovođeno u pitanje. Sasvim sigurno teolozi za vrijeme NDH nisu šutjeli, nego su stručno i kritički progovarali o teološkim i drugim pitanjima onoga vremena“.

doc. dr. sc. Emanuel Petrov

 

„Rukopis koji smo pomnjivo proučili treba što prije objaviti. Ta će knjiga biti i poučno i pregledno znanstveno djelo s prvotnim ciljem da razjasni okvir pisanja pojedinih pisaca, posebno s teoloških učilišta u NDH. Knjiga Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj može pomoći svima onima koji su zainteresirani za izučavanje teologije u NDH, kao i poznatijih predavača na pojedinim školskim ustanovama. Pri obradi, naš se autor služio izvorima i relevantnom literaturom. Ovaj rukopis, nakon objavljivanja, biti će nezaobilazna literatura posebno na teološkim učilištima u Hrvatskoj i dalje. Knjigu će predavači i studenti na teološkim institucijama imati kao pomoćni ili priručni tekst kod proučavanja teologije na visokim teološkim učilištima i na drugim školskim institutima kao obogaćenje i doprinos izučavanju teologije kod Hrvata“.

prof. dr. sc. Jure Brkan