O Tinu, Gotovcu, Twainu i religijskom fenomenu

U srijedu, 14. prosinca 2011. godine, u Pinakoteci samostana Gospe od zdravlja u Splitu predstavljena je knjiga fra Ivana Jukića “O Tinu, Gotovcu, Twainu i religijskom fenomenu”. Knjigu su predstavili Dragica Zeljko Selak, dr. fra Bruno Pezo, Mladen Vuković i autor, a stihove je čitao Marijan Grabovac.

Fra Ivan Jukić, poslije prve knjige pod naslovom Zapisi jednog redeovnika – Kristoljubno-domoljubne misli (2010.), napisao je i novu knjigu koja nosi naslov O Tinu, Gotovcu, Twainu i religijskom fenomenu. Knjigu je uredila Dragica Zeljko Selak, a recenzirao fra Ivan Macut.

Urednica knjige Dragica Zeljko Selak napisala je:

Knjiga O Tinu, Gotovcu, Twainu i religijskom fenomenu go­vori o određenom unutarnjem misaonom tijeku trojice književ­nih velikana. Teško je govoriti o unutarnjem stanju pojedinca, o njegovoj duši i proživljavanju. Jer postavlja se upit: je li za odre­đeni događaj svatko reagira isto; drugim riječima: može li itko ući u nutrinu druge osobe, u suptilnost i tajnu mistike. Na sve te upite nije lako odgovoriti, a odgovori su uvijek različito objaš­njeni i prilično (ne)sigurni. Ipak se, auktor ove knjige odvažio u tešku pustolovinu želeći nam pojasniti povezanost Tina, Gotovca i Twaina zajedničkom odlikom: omalovažavani, progonjeni, zlo­stavljani i zatvarani, ukazujući da su vjernici.

Pokušavajući objasniti tako veliku vrijednost, privlačnost i popularnost snage i vještine pjesničke tvorevine, kroz misli i izreke tih velikana, auktor, katkada zapadne u stanovitu raspra­vu i blago se rasplinjuje, ali u konačnici se vraća izvoru, ističu­ći da ova trojica književnika nisu prihvaćala ničiji režim, bili su pronicljivi i samosvojni stvaraoci koji su znali na dostojan način oblikovati misao, tako da se snagom i ljepotom svoga ostvarenja nametne drugima.

Auktor u knjizi ukazuje na prolaznost. Prolazila su razdoblja, ukusi i mode, mijenjale se vlasti i vladari, mnogo je toga otpalo i ustupilo mjesta novom, a pjesnici su ostali – njihova riječ živi. Tako se ni Twaina, ni Ujevića, ni Gotovca nije moglo obezvrije­diti ni baciti u zaborav. Dizali su glas na svaku nepravdu. Oni su nešto posebno i izuzetno u našem vremenu. Dosljedno su stva­rali i gomilali, gordo množili i dijelili, sabirali i darovali svijetu duhovno bogatstvo, ne mareći za ustupke i nuđene kompromise kojima bi stekli i odgovarajuća tvarna dobra. Ostali su ponosni kraljevi siromaštva i uzdignuli su se snagom riječi i bogatstvom duha iznad vladara svoga doba, traju, i trajat će.”