Pismo pape Franje članovima franjevačke obitelji

Članovima
franjevačke obitelji

Draga braćo i sestre,

radosna srca želim vam uputiti najljepše želje u toliko važnoj prigodi za cijelu franjevačku obitelj, čiju molitvenu prisutnost i sinovsku blizinu osjećam od početka svoje službe Petrova nasljednika. Osamstota obljetnica potvrde Pravila Manje braće u Lateranu od pape Honorija III., 29. studenog 1223., prikladna je prilika ne samo prisjetiti se toga povijesnog događaja, nego prije svega oživjeti u vama isti duh koji je nadahnuo Franju Asiškog da se odrekne svega i započne jedinstven način života ukorijenjen u evanđelju i življen sine glossa. Neka ovaj jubilej bude vrijeme unutarnjeg preporoda, obnovljenoga navjestiteljskog poslanja Crkve koja nas poziva da izađemo ususret svijetu u kojem mnoga braća i sestre čekaju da budu utješeni, voljeni i zbrinuti. Stoga vam, potaknut tim osjećajima, upućujem poticaje koji proizlaze upravo iz riječi Asiškog siromaška, koji svojoj braći predlaže: […] obdržavamo siromaštvo i poniznost i sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista […] (Potvrđeno Pravilo 12,4).

Opsluživati sveto Evanđelje

Potvrđeno Pravilo zapravo počinje i završava izričitim osvrtom i upućivanjem na Evanđelje. Početni su izrazi sinteza koja rasvjetljuje čitavo Pravilo: Pravilo i život Manje braće jest ovo: obdržavati sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. (Potvrđeno pravilo 1,1).

Za svetog Franju Evanđelje je bilo središte njegova života; Crkva je odobrila njegov naum, predajući ga njemu i svima vama, franjevcima, kao tekst koji više ne izražava samo duhovnu intuiciju Utemeljitelja, nego način života. To je poruka radosti koju sam često želio istaknuti jer „ispunja srca i život onih koji susreću Isusa“ (Evangelii gaudium br. 1). Stoga je važno žurno se vratiti temelju, kršćanskoj obvezi koja proizlazi iz krštenja, koja se nadahnjuje Riječju Gospodnjom: Krist je središte vaše duhovnosti! Budite muževi i žene koji u Njegovoj školi uistinu uče „pravilo i život“!

Poslušnost Crkvi

Predragi,

da bismo živjeli Učiteljev nauk, potrebno je ostati u Crkvi. Franjo to odlučno očituje u uvodnoj rečenici u kojoj opisuje želju za nasljedovanjem evanđeoskih savjeta, donoseći sugestivne i jedinstvene riječi i u sadržaju i u jeziku: Brat Franjo obećava poslušnost i poštovanje gospodinu papi Honoriju i njegovim zakonitim nasljednicima i Rimskoj Crkvi. A ostala braća dužna su slušati brata Franju i njegove nasljednike. (Potvrđeno Pravilo 1, 2-3). U toj vezi „poslušnosti i poštovanja“ prema Papi i Rimskoj Crkvi prepoznao je bitni element za ostati vjeran pozivu i za primanje Krista u euharistiji; bez oklijevanja, stoga, izjavljuje svoju potpunu pripadnost Crkvi. Živite zato duh Pravila u slušanju i dijalogu, onako kako to predlaže sinodalni put. Ustrajno podržavajte Crkvu, popravljajte je primjerom i svjedočanstvom, čak i onda kada se čini da je to previše!

Ići po svijetu

Konačno, želim se vratiti poimanju onoga što je prisutno u Pravilu, a odnosi se na to  kako braća moraju ići svijetom. Govoreći u prvom licu, Serafski Otac govori: Savjetujem, opominjem i potičem svoju braću u Gospodinu Isusu Kristu: kad idu svijetom neka se ne svađaju i ne prepiru niti druge osuđuju; već neka budu blagi, miroljubivi i čedni, skromni i ponizni, govoreći uljudno sa svakim kako se dolikuje. […] U koju god kuću uđu, neka najprije kažu: ‘Mir kući ovoj’ […] (Potvrđeno Pravilo 3, 10-13). Ići svijetom za vas franjevce i franjevke konkretno znači ostvariti svoj poziv na putu, na bratski način i mirnim životom, bez svađa i prijepora, međusobnih ili s drugima, dajući dokaz „malenosti“, s hrabrošću i blagošću, naviještajući mir Gospodnji i povjeravajući se providnosti: to je poseban program evangelizacije, dostupan svakome.

Iz ove perspektive važno je ponovno otkriti ljepotu tipično franjevačkog načina evangeliziranja, koja proizlazi iz bratstva i potiče na bratstvo. Naime, život koji govori, ljubav koja se nesebično daruje u služenju, predstavljaju najveći način navještaja. Pronađite stoga snagu u tom pozivu, koji je karakterističan za „malene“ i „siromašne“, kao što želite biti u skladu s pripadnošću Redu. Ona (snaga) dana vam je od samog Franje u Pravilu i uvjeren sam da je to u skladu s pozivom koji upućujem i kršćanskoj zajednici da bude „Crkva koja izlazi vani“: Vjerna Učiteljevom modelu, od životne je važnosti da Crkva danas izađe navijestiti evanđelje svima, na svim mjestima, u svim prilikama, bez oklijevanja, bez odbojnosti i bez straha. Radost Evanđelja je za sve ljude, ona ne može nikoga isključiti (Evangelii gaudium br. 23). I zato vam govorim: ne ustručavajte se ići svijetom u „bratstvu“ i u „malenosti“ dijeleći blaženstvo siromaštva, postajući rječiti evanđeoski znak i pokazujući ovome našem vremenu u kojem živimo, a koje je nažalost obilježeno ratovima i sukobima, sebičnošću svake vrste i logikom iskorištavanja okoliša i siromaha, da je Evanđelje doista radosna vijest za čovjeka, kako bi mogao pronaći najbolji način izgradnje novog čovječanstva, zajedno s hrabrošću da krene prema Isusu, koji „premda bogat, radi nas posta siromašan da se mi obogatimo njegovim siromaštvom“ (usp. 2 Kor 8,9).

Draga braćo i sestre, povjeravam vam poslanje da znate razlučiti prave putove kojima ćete ići kako biste s odvažnošću i vjernošću mogli odgovoriti svojoj karizmi. Dok se pripravljate obnoviti uspomenu na temeljima povijesti brojne franjevačke obitelji, zazivam zagovor Djevice Marije i svetih Franje i Klare i rado šaljem svoj blagoslov, pozivajući vas da i dalje molite za mene.

 

Rim, kod sv. Ivana Lateranskog, 9. studenog 2023.

Godišnjica posvete Lateranske bazilike, katedrale grada Rima

Franjo, papa