Promina: “Križni put Prominom 2023.”

U nedjelju 26. ožujka 2023. održan je Križni put Prominom koji se tradicionalno održava od 2015. g. Veseli činjenica što, unatoč sve manjem broju stanovnika u Promini, sudionika ima sve više. Posebno valja istaknuti ovogodišnje sudjelovanje osnovnoškolaca koji su prošli cijelu dionicu križnog puta u duljini od 28 km. Početak pobožnosti započeo je molitvom i blagoslovom sudionika križnog puta koje je u crkvi Svetog Duha u Matasima izmolio župnik fra Marko Duran.

Križ su od postaje do postaje nosili čuvari Isusova groba u Promini. Prvi križonoša od crkve u Matasima do križa u Marasovinama bio je Josip Barišić. Od druge postaje do kapele sv. Ante u Ljubotiću križonoša je bio Marino Jakovljević. Križ od treće postaje do kapele Gospe Čatrnjske u Suknovcima nosio je Luka Sarić. Od kapele do crkve Gospe Čatrnjske križonoša je bio Ante Perica. Sudionici križnog puta sudjelovali su na svetoj misi, a potom je križ ponio Ivan Budanko do križa u Dragama. Od Draga do crkve Svih svetih u Razvođu križonoša je bio Matija Bronić. Župljani Razvođa, kao i svake godine, dočekali su sudionike križnog puta bogatom okrjepom. Njima i ženama u Oklaju i Čitluku veliko hvala! Naravno, treba spomenuti i Branka Traljića koji je sudionike križnog puta počastio ispred svoje kuće.

Od crkve u Razvođu prema osmoj postaji u Gluvačama (kapela Kraljice Mira), križonoša je bio Toni Gojčeta. Križ je na toj postaji preuzeo Marko Džepina i nosio ga do Spomen križa na trgu u Oklaju. Denis Bronić nosio je križ do župne crkve sv. Mihovila koja je bila deseta postaja. Od župne crkve do crkve sv. Martina križonoša je bio Ante Džaja. Mate Gojčeta je nosio križ od crkve sv. Martina do kapele sv. Ane u Mratovu. Križonoša od kapele sv. Ane do kapele sv. Ante u Čitluku bio je Ante Knežević. Gabrijel Gojčeta nosio je križ prema posljednjoj postaji – kapeli sv. Roka u Čitluku. U kapeli je bila posljednja postaja Križnoga puta Prominom, a križ je držao Marko Čulina.

Križni put Prominom molitvom i pjesmama vodio je Marko Perić, a većina sudionika sudjelovala je u cijelom križnom putu.

Ovogodišnja pobožnost Križnog puta Prominom završena je u 17 sati blagoslovom koji je sudionicima podijelio župnik fra Marko Duran.