Prva Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja između Splita i Sarajeva

Na temelju međuinstitucijskog sporazuma Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. sc. Šimun Markulin boravio je od 17. do 21. siječnja 2022. u glavnom bosanskohercegovačkom gradu gdje je studentima održao dva predavanja: 1) Karitativni rad kao zadaća Crkve (Charitable work as a task of the Church); 2) Socijalna dimenzija vjere u digitalnom dobu (The social dimension of faith in the digital age). To je prva Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja koja je realizirana između dva teološka fakulteta.

Uime visokog učilišta u Sarajevu mr. sc. Markulina, asistenta na Katedri moralnog bogoslovlja splitskog KBF-a, ugostila je izv. prof. dr. sc. Zorica Maros, pročelnica Katedre moralnog bogoslovlja. Osim održanih predavanja tijekom svog boravka u Sarajevu fra Šimun se upoznao i sa strukturom i funkcioniranjem teološkog učilišta. Susreo se i s dekanom prof. dr. sc. Darkom Tomaševićem, kao i s prodekanom za znanost doc. dr. sc. Josipom Kneževićem. Zadnjeg dana boravka u Sarajevu u Nadbiskupskoj rezidenciji primio ga je veliki kancelar kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski. Zajedno s njim na susretu bili su mnp. o. Miro Relota, generalni vizitator, i sudski vikar dr. sc. Šimo Ivelj.

Dodajmo da je mr. sc. Markulin bio smješten na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu gdje je razmijenio iskustva s profesorima franjevcima i upoznao djelatnost toga teološkog učilišta koje je afilirano Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doris Žuro