Samostan ŠIBENIK – ŠUBIĆEVAC

Bana I. Mažuranića 9
22000 Šibenik
Tel/fax: 022/311-470

Gvardijan i župnik: fra Mario Radman

www.subicevac.hr


Samostan sv. Ante u Šibeniku

Samostan sv. Ante Padovanskog u Šibeniku (Šubićevac) najmlađi je samostan Provincije. Provincijski kapitul održan u Splitu 1. – 5. IX. 2009. godine obvezao je Provincijski definitorij da redovničku kuću na Šubićevcu u Šibeniku proglasi samostanom, što je Provincijski definitorij učinio na svom sastanku u Šibeniku 8. II. 2010. godine te samostanu dao naslov: Sv. Ante Padovanski.

Time je okončana dugogodišnja rasprava o potrebi i izgradnji novog samostana u Šibeniku jer samostan sv. Lovre nije bio prikladan za stanovanje okolnih franjevaca/župnika u gradu Šibeniku zbog teškog pristupa, a i zbog potrebe temeljite obnove.

Naime, već tamo sedamdesetih godina prošloga stoljeća u Šibeniku je nastalo novo gradsko naselje u uvali Šubićevac, a ondašnji šibenski biskup msgr. Josip Arnerić odlučio je osnovati novu župu i povjerio je Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja koja je najprije kupila zemljište na kojem je izgrađena stambena kuća za župni stan, a u prizemlju prilagođena kapela za bogoštovlje jer ondašnje komunističke vlasti nisu dopuštale gradnju novih vjerskih objekata. Tako je u toj uvali na Šubićevcu, na prijevoju u Mažuranićevu ulicu na broju 104 osnovana nova župna zajednica koja je tu ostala punih 29 godina, točnije od 30. XI. 1978. do 15. XI. 2007. godine kada je bila izgrađena i blagoslovljena nova redovnička kuća, uređena za stanovanje više fratara zajedno s novom crkvom sv. Ante Padovanskog. Odluku o gradnji donio je Provincijski defi nitorij 12. IV. 1999. godine, poslije dobivene građevinske dozvole i prihvatio idejni projekt ing. Nikole Bašića za izgradnju crkve i samostana. Kamen temeljac bio je blagoslovljen 4. XII. 2002., a zaglavni kamen stavljen 15. XI. 2007. godine. Uz crkvu je podignut vitki zvonik s 38 metara visine. Tako je iz temeljnoga kamena izrasla crkva u čast sv. Ante, kao i nova, najprije redovnička kuća, a potom i samostan.

Crkva je elipsnog oblika, a fasadno je obložena benkovačkim kamenom. Glavni se ulaz nalazi na jugoistočnoj strani na križanju dviju ulica. Crkva je tzv. toplom vezom spojena sa samostanom. Oltarna je pregrada oslikana religioznim motivima i crkvu dijeli na dva dijela. Ispred pregrade glavna je lađa s prezbiterijem, a iza je kapela Presvetoga Sakramenta.

Glavna je lađa znatno šira i dulja, dok je kapela zaklonjena, a interijer crkve djeluje kao jedinstvena cjelina. Sam je oltar djelo projektanta Bašića i isklesan je od jednog komada bračkoga kamena, s dimenzijama 207 x 90 cm, visine 97 cm. Samostan je smješten sjeverozapadno od crkve. To je suvremena građevina klaustralnoga oblika. U prizemlju su župne prostorije, a na katu samostanski klaustar i više prostorija različitih namjena, kao što su samostanska blagovaonica, kuhinja, gospodarski dio, te molitvena dvorana. Na dva je kata raspoređeno 19 redovničkih soba, dok su u potkrovlju dnevni boravak i knjižnica.

Izvor: Monografija – Gospodin vam dao mir, Split 2017.